• Φίλτρο Αποδόσεων
    Αποδόσεις: 1.05 - 2.95
  • Live Στοίχημα
ΚΟΥΠΟΝΙ

Το δελτίο σας είναι κενό

Κουπόνι εβδομάδας - Τένις
Argentina 04A, Women Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Τετάρτη, 14/11 17:25
4,55 1,15 - - - - +6
Τετάρτη, 14/11 18:45
- 8,80 - - - - +6
ATP World Tour Finals Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
1,73 2,12 - - - - +6
ATP World Tour Finals Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
1,48 2,68 2,16 1,70 1,72 2,13 +18
ATP Σάο Πάολο 12 UNDER/OVER HANDICAP
Τετάρτη, 14/11 18:30
2,47 1,50 1,89 1,85 1,81 1,93 +18
Τετάρτη, 14/11 18:40
2,09 1,69 1,81 1,93 1,91 1,83 +18
Τετάρτη, 14/11 18:40
1,24 3,76 1,87 1,87 1,71 2,06 +18
Τετάρτη, 14/11 20:10
2,05 1,72 1,80 1,94 1,88 1,86 +18
Τετάρτη, 14/11 20:10
1,43 2,71 1,85 1,89 1,80 1,94 +18
Τετάρτη, 14/11 20:30
1,22 3,98 1,87 1,87 2,09 1,69 +18
Τετάρτη, 14/11 22:00
1,10 6,15 1,82 1,92 1,96 1,78 +18
Τετάρτη, 14/11 22:00
1,07 7,55 2,19 1,63 2,00 1,76 +18
Τετάρτη, 14/11 22:00
1,02 8,55 2,44 1,51 2,04 1,73 +18
Τετάρτη, 14/11 23:30
1,59 2,27 1,93 1,82 1,85 1,89 +18
ITF Argentina 04A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
- 8,25 1,65 1,95 2,05 1,60 +18
7,05 1,05 1,95 1,70 1,80 1,80 +18
ITF Argentina F9, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
1,02 8,85 - - - - +6
Τετάρτη, 14/11 20:05
1,04 7,65 - - - - +6
Τετάρτη, 14/11 21:30
3,81 1,21 - - - - +6
Τετάρτη, 14/11 21:35
5,20 1,11 - - - - +6
ITF Brazil F9, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
1,46 2,48 - - - - +6
Τετάρτη, 14/11 22:30
- 10,50 - - - - +6
ITF Brazil F9, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
1,41 2,64 1,95 1,70 1,75 1,90 +18
ITF Chile F1, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Τετάρτη, 14/11 19:30
1,23 3,61 - - - - +6
2,87 1,35 - - - - +6
Τετάρτη, 14/11 21:00
3,95 1,20 - - - - +6
Τετάρτη, 14/11 22:30
1,83 1,83 - - - - +6
ITF Chile F1, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
1,62 2,12 1,80 1,80 1,85 1,75 +18
Τετάρτη, 14/11 17:40
1,40 2,67 1,75 1,85 1,75 1,90 +18
Τετάρτη, 14/11 17:40
9,60 1,01 1,85 1,75 1,90 1,70 +18
1,50 2,35 1,80 1,80 1,75 1,85 +18
ITF Czech Republic F10, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Τετάρτη, 14/11 18:10
- 8,25 2,10 1,60 1,90 1,70 +18
5,15 1,12 1,80 1,80 1,70 1,90 +18
2,02 1,68 1,95 1,70 1,80 1,80 +18
Τετάρτη, 14/11 19:40
4,30 1,17 2,00 1,65 1,90 1,75 +18
ITF Finland F4, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Τετάρτη, 14/11 17:40
2,66 1,40 - - - - +6
10,50 - - - - - +6
1,43 2,55 - - - - +6
ITF Tunisia F40, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
- 10,25 2,00 1,65 1,95 1,65 +18
1,01 9,80 2,10 1,55 1,95 1,70 +18
2,10 1,63 1,95 1,70 1,85 1,75 +18
ITF USA 40A, Women Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Τετάρτη, 14/11 23:30
1,31 3,08 - - - - +6
Τετάρτη, 14/11 23:30
1,05 7,20 - - - - +6
ITF USA F31, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
1,27 3,32 - - - - +6
Τετάρτη, 14/11 22:30
2,51 1,45 - - - - +6
Τετάρτη, 14/11 23:10
3,66 1,22 - - - - +6
ITF USA F32, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Τετάρτη, 14/11 18:00
2,93 1,34 1,70 1,90 1,70 1,90 +18
Τετάρτη, 14/11 18:00
1,53 2,29 1,80 1,85 1,75 1,85 +18
Τετάρτη, 14/11 18:00
2,13 1,61 1,80 1,80 1,75 1,85 +18
Τετάρτη, 14/11 18:00
7,85 1,04 1,75 1,85 1,65 1,95 +18
Τετάρτη, 14/11 18:00
- 8,80 1,90 1,75 1,75 1,90 +18
Τετάρτη, 14/11 18:00
2,14 1,60 1,80 1,80 1,80 1,80 +18
Τετάρτη, 14/11 18:00
1,27 3,32 1,90 1,70 1,80 1,80 +18
8,80 - 1,85 1,75 1,90 1,70 +18
11,25 - 1,60 2,05 1,65 2,00 +18
10,25 - 1,75 1,90 2,10 1,60 +18
1,54 2,26 1,80 1,80 1,75 1,85 +18
5,80 1,09 1,90 1,70 1,90 1,70 +18
ITF Αργεντινή F9, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
3,27 1,27 1,90 1,70 2,00 1,65 +18
Τετάρτη, 14/11 18:35
12,00 - 1,90 1,75 2,00 1,65 +18
ITF ΗΠΑ F31, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
1,58 2,18 1,85 1,75 1,85 1,75 +18
1,31 3,08 1,75 1,85 1,70 1,90 +18
Τετάρτη, 14/11 18:40
3,95 1,20 1,80 1,80 1,80 1,80 +18
Τετάρτη, 14/11 20:10
1,76 1,91 1,80 1,80 1,80 1,80 +18
1,76 1,91 1,80 1,80 1,80 1,80 +18
Τετάρτη, 14/11 21:00
1,64 2,08 1,80 1,80 1,75 1,85 +18
Τετάρτη, 14/11 21:40
1,35 2,85 1,85 1,75 1,70 1,90 +18
4,30 1,17 1,85 1,75 1,75 1,85 +18
ITF Τυνησία 39A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
2,29 1,53 1,80 1,80 1,85 1,75 +18
2,29 1,53 1,80 1,80 1,85 1,75 +18
ATP World Tour Finals Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
1,37 3,14 - - - - +6
1,97 1,85 - - - - +6
ATP World Tour Finals Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Πέμπτη, 15/11 16:00
2,57 1,51 1,85 1,97 1,98 1,83 +18
Πέμπτη, 15/11 22:00
1,40 2,99 2,38 1,59 1,88 1,93 +18
ITF Brazil F9, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Πέμπτη, 15/11 14:00
1,99 1,70 - - - - +6
ITF Brazil F9, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
4,30 1,17 1,95 1,70 1,80 1,80 +18
Πέμπτη, 15/11 14:00
1,12 5,15 1,70 1,90 1,75 1,85 +18
Πέμπτη, 15/11 14:00
- 11,25 1,95 1,65 1,95 1,70 +14
Πέμπτη, 15/11 14:00
1,19 3,96 1,80 1,80 1,65 2,00 +18
ITF Egypt 26A, Women Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Πέμπτη, 15/11 14:30
1,40 2,67 - - - - +6
ITF Greece 08A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Πέμπτη, 15/11 10:00
1,19 3,96 1,70 1,90 1,85 1,75 +18
Πέμπτη, 15/11 10:00
3,52 1,24 1,75 1,85 1,95 1,70 +18
Πέμπτη, 15/11 11:30
1,07 6,60 1,95 1,65 1,85 1,75 +18
ITF Greece F8, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Πέμπτη, 15/11 13:00
1,15 4,50 - - - - +6
Πέμπτη, 15/11 13:00
1,97 1,71 - - - - +6
ITF Greece F8, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Πέμπτη, 15/11 10:00
1,23 3,64 1,70 1,90 1,75 1,85 +18
Πέμπτη, 15/11 10:00
2,59 1,42 1,85 1,75 1,80 1,80 +18
Πέμπτη, 15/11 10:00
6,35 1,07 1,70 1,95 1,85 1,75 +18
Πέμπτη, 15/11 10:00
7,00 1,06 1,90 1,70 1,95 1,70 +18
Πέμπτη, 15/11 11:30
9,75 1,01 1,75 1,85 1,65 1,95 +18
Πέμπτη, 15/11 11:30
1,07 6,45 1,95 1,70 1,70 1,90 +18
Πέμπτη, 15/11 11:30
2,22 1,56 1,90 1,75 1,80 1,80 +18
Πέμπτη, 15/11 11:30
1,36 2,83 1,80 1,80 1,70 1,90 +18
ITF Kuwait F3, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Πέμπτη, 15/11 13:00
3,67 1,22 - - - - +6
Πέμπτη, 15/11 14:00
5,15 1,12 - - - - +6
1,35 2,88 - - - - +6
ITF Kuwait F3, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
1,14 4,65 1,80 1,80 1,95 1,70 +18
Πέμπτη, 15/11 09:00
1,47 2,45 1,80 1,80 1,70 1,90 +18
Πέμπτη, 15/11 09:00
1,07 6,55 1,95 1,70 1,70 1,90 +18
Πέμπτη, 15/11 09:00
3,28 1,27 1,75 1,85 1,75 1,90 +18
Πέμπτη, 15/11 10:30
8,80 - 1,80 1,80 2,00 1,65 +18
1,16 4,40 1,85 1,75 2,00 1,65 +18
Πέμπτη, 15/11 10:30
1,04 7,75 1,85 1,75 1,65 2,00 +18
Πέμπτη, 15/11 10:30
2,67 1,40 1,85 1,75 1,85 1,75 +18
ITF Thailand 13A, Women Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Πέμπτη, 15/11 07:00
1,27 3,28 - - - - +6
Πέμπτη, 15/11 07:00
1,99 1,70 - - - - +6
ITF Thailand 13A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
1,76 1,92 1,90 1,70 1,80 1,80 +18
2,12 1,62 1,75 1,85 1,80 1,80 +18
Πέμπτη, 15/11 04:00
2,34 1,51 1,85 1,80 1,90 1,70 +18
ITF Thailand F9, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Πέμπτη, 15/11 08:30
1,27 3,34 - - - - +6
Πέμπτη, 15/11 08:30
1,66 2,05 - - - - +6
ITF Thailand F9, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Πέμπτη, 15/11 05:00
4,45 1,16 1,85 1,75 2,00 1,65 +18
Πέμπτη, 15/11 05:00
1,72 1,96 1,90 1,70 1,85 1,75 +18
Πέμπτη, 15/11 05:00
2,00 1,70 1,90 1,70 1,80 1,80 +18
Πέμπτη, 15/11 05:00
1,10 5,45 1,75 1,85 1,85 1,75 +18
ITF Turkey 34A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
- 10,50 2,05 1,60 2,05 1,60 +18
- 8,80 1,65 2,00 1,95 1,65 +18
Πέμπτη, 15/11 09:00
1,24 3,49 1,75 1,85 1,65 1,95 +18
Πέμπτη, 15/11 09:30
1,09 5,80 1,70 1,90 1,95 1,70 +18
6,45 1,07 1,70 1,95 1,75 1,90 +18
2,51 1,45 1,90 1,70 1,85 1,75 +18
3,05 1,31 1,80 1,80 1,80 1,80 +18
ITF USA 40A, Women Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Πέμπτη, 15/11 01:00
1,58 2,19 - - - - +6
ITF USA F32, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Πέμπτη, 15/11 18:00
- 10,50 1,70 1,90 1,55 2,10 +18
ITF Αίγυπτος F27, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Πέμπτη, 15/11 13:00
2,19 1,58 - - - - +6
Πέμπτη, 15/11 13:00
1,01 9,90 - - - - +6
Πέμπτη, 15/11 14:30
1,62 2,12 - - - - +6
Πέμπτη, 15/11 14:30
3,97 1,19 - - - - +6
ITF ΗΠΑ F31, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Πέμπτη, 15/11 00:00
1,14 4,65 1,80 1,80 1,80 1,80 +18
ITF Τυνησία 39A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Πέμπτη, 15/11 11:00
2,39 1,49 1,70 1,90 1,75 1,85 +18

Δεν έχετε συμπληρώσει το username ή το password

×

Δεν είστε συνδεδεμένος χρήστης.

Δεν έχετε κάνει login. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία θα πρέπει να έχετε κάνει login.

Κλείσιμο

Δεν είστε συνδεδεμένος χρήστης.

Δεν έχετε κάνει login. Για να δείτε τις προσφορές θα πρέπει να κάνετε login.

Κλείσιμο

Αρμόδιος ρυθμιστής ΜGA. Η συχνή συμμετοχή σε παίγνια εκθέτει τους συμμετέχοντες στον κίνδυνο του εθισμού και στην απώλεια περιουσίας. Γραμμή επικοινωνίας ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ: 2109237777. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. (Παίξε υπεύθυνα)

Κλείσιμο