Αποδόσεις: 1.05 - 2.95
ΚΟΥΠΟΝΙ

Το δελτίο σας είναι κενό

Κουπόνι εβδομάδας - Τένις
ATP Geneva, Switzerland Men Double 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 17:30
2,23 1,56 - - - - +6
Παρασκευή, 25/05 17:40
1,24 3,54 - - - - +6
ATP Geneva, Switzerland Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 15:00
2,62 1,41 1,96 21,5 1,72 +3,51,73 -3,51,95 +18
Παρασκευή, 25/05 16:20
1,76 1,91 1,84 22,5 1,83 -0,51,83 +0,51,83 +18
ATP Lyon, France Men Double 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 13:30
1,98 1,71 - - - - +6
Παρασκευή, 25/05 18:10
2,80 1,36 - - - - +6
ATP Lyon, France Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 15:30
1,70 2,00 1,69 22,5 2,01 -1,51,88 +1,51,79 +18
ITF Argentina F2, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 16:00
1,83 1,84 1,85 20,5 1,82 -0,51,89 +0,51,79 +18
Παρασκευή, 25/05 17:30
1,84 1,83 1,85 20,5 1,82 +0,51,79 -0,51,88 +18
ITF Bosnia & Herzegovina F2, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 11:00
1,12 5,15 1,83 19,5 1,84 -5,51,94 +5,51,74 +18
Παρασκευή, 25/05 12:00
5,10 1,12 1,81 19,5 1,86 +5,51,74 -5,51,94 +18
Παρασκευή, 25/05 12:30
2,50 1,45 1,91 21,5 1,77 +2,51,97 -2,51,72 +18
Παρασκευή, 25/05 14:30
1,06 6,90 1,88 18,5 1,80 -5,51,65 +5,52,07 +18
ITF China 09A, Women Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 07:30
2,08 1,64 - - - - +6
Παρασκευή, 25/05 08:30
1,46 2,46 - - - - +6
ITF China 09A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 07:00
1,47 2,45 1,89 20,5 1,79 -3,51,85 +3,51,82 +18
ITF Czech Republic F2, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 14:30
1,52 2,31 - - - - +6
Παρασκευή, 25/05 14:30
2,38 1,49 - - - - +6
ITF Czech Republic F2, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 11:30
1,56 2,23 1,87 21,5 1,80 -2,51,87 +2,51,81 +18
Παρασκευή, 25/05 11:30
3,53 1,24 1,74 21,5 1,94 +4,51,65 -4,52,06 +18
Παρασκευή, 25/05 13:00
3,58 1,23 1,95 20,5 1,73 +4,51,67 -4,52,04 +18
Παρασκευή, 25/05 13:00
1,72 1,97 1,96 21,5 1,72 -0,51,79 +0,51,89 +18
ITF Hungary F3, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 14:00
1,45 2,49 - - - - +6
ITF Hungary F3, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 11:30
2,70 1,39 1,78 20,5 1,89 +3,51,93 -3,51,75 +18
Παρασκευή, 25/05 13:00
1,81 1,86 2,12 21,5 1,62 -0,51,89 +0,51,79 +18
ITF Italy 13A, Women Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 20:00
2,67 1,40 - - - - +6
ITF Italy 13A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 15:00
1,02 8,85 1,72 19,5 1,96 -6,51,83 +6,51,84 +18
Παρασκευή, 25/05 15:00
1,65 2,06 1,96 19,5 1,72 -1,51,78 +1,51,89 +18
Παρασκευή, 25/05 17:00
1,55 2,24 1,72 20,5 1,96 -2,51,77 +2,51,91 +18
Παρασκευή, 25/05 17:00
2,43 1,47 1,72 20,5 1,96 +3,51,84 -3,51,83 +18
ITF Italy F11, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 17:30
2,70 1,39 - - - - +6
ITF Italy F11, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 11:30
1,69 2,00 2,12 21,5 1,62 -1,51,89 +1,51,78 +18
Παρασκευή, 25/05 13:00
1,37 2,78 1,91 21,5 1,76 -3,51,90 +3,51,77 +18
Παρασκευή, 25/05 13:00
1,28 3,25 1,83 21,5 1,84 -3,51,72 +3,51,96 +18
Παρασκευή, 25/05 16:00
1,65 2,06 1,84 20,5 1,83 -1,51,79 +1,51,88 +18
ITF Japan 10A, Women Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 07:20
3,94 1,20 - - - - +6
Παρασκευή, 25/05 07:30
- 9,10 - - - - +6
Παρασκευή, 25/05 08:00
3,71 1,22 - - - - +6
ITF Japan 10A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 06:20
3,71 1,22 1,69 20,5 2,00 +4,51,93 -4,51,75 +18
ITF Poland F4, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 14:30
1,17 4,30 - - - - +6
Παρασκευή, 25/05 14:30
1,31 3,08 - - - - +6
ITF Poland F4, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 11:00
1,61 2,12 2,04 21,5 1,67 -1,51,79 +1,51,88 +18
Παρασκευή, 25/05 11:00
1,61 2,13 1,83 20,5 1,84 -2,51,87 +2,51,80 +18
Παρασκευή, 25/05 12:30
2,11 1,62 1,89 21,5 1,78 +1,51,90 -1,51,78 +18
Παρασκευή, 25/05 12:30
1,36 2,82 1,95 20,5 1,73 -3,51,79 +3,51,88 +18
ITF Portugal 04A, Women Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 13:30
1,07 6,35 - - - - +6
Παρασκευή, 25/05 14:00
3,93 1,20 - - - - +6
Παρασκευή, 25/05 15:00
5,65 1,09 - - - - +6
Παρασκευή, 25/05 15:30
2,50 1,45 - - - - +6
ITF Portugal 04A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 12:30
1,64 2,09 1,92 20,5 1,76 -2,51,89 +2,51,78 +18
Παρασκευή, 25/05 12:30
1,21 3,80 1,83 19,5 1,84 -4,51,66 +4,52,05 +18
ITF Romania F1, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 10:00
1,84 1,83 1,91 21,5 1,76 +0,51,78 -0,51,89 +18
Παρασκευή, 25/05 11:30
1,21 3,81 1,88 20,5 1,79 -4,51,95 +4,51,73 +18
Παρασκευή, 25/05 11:30
1,36 2,81 1,95 20,5 1,73 -3,51,78 +3,51,89 +18
Παρασκευή, 25/05 13:00
1,42 2,60 2,01 21,5 1,69 -2,51,72 +2,51,97 +18
ITF Singapore F2, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 08:00
1,78 1,90 - - - - +6
ITF South Korea 04A, Women Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 07:00
1,84 1,83 - - - - +6
Παρασκευή, 25/05 07:50
1,26 3,41 - - - - +6
ITF South Korea 04A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 06:20
2,31 1,52 1,90 20,5 1,77 +2,51,92 -2,51,76 +18
ITF Spain 07B, Women Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 16:00
1,48 2,42 - - - - +6
ITF Spain 07B, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 11:30
3,21 1,28 1,72 20,5 1,96 +4,51,80 -4,51,87 +18
Παρασκευή, 25/05 11:30
1,04 7,75 1,73 18,5 1,95 -6,51,99 +6,51,70 +18
Παρασκευή, 25/05 11:30
1,10 5,50 1,59 19,5 2,17 -5,51,67 +5,52,03 +18
Παρασκευή, 25/05 13:00
1,21 3,82 1,80 19,5 1,87 -5,52,03 +5,51,67 +18
ITF Spain F12, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 18:30
1,45 2,50 - - - - +6
ITF Spain F12, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 13:00
4,60 1,15 1,79 19,5 1,89 +5,51,75 -5,51,93 +18
Παρασκευή, 25/05 14:30
1,39 2,70 1,76 20,5 1,91 -3,51,74 +3,51,94 +18
Παρασκευή, 25/05 17:00
1,71 1,98 1,84 20,5 1,83 -1,51,86 +1,51,81 +18
ITF Sweden F3, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 14:00
2,17 1,59 - - - - +6
ITF Sweden F3, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 14:00
3,57 1,23 1,76 20,5 1,92 +4,51,85 -4,51,82 +18
Παρασκευή, 25/05 15:30
2,87 1,35 1,76 20,5 1,92 +4,51,69 -4,52,00 +18
ITF Tunisia 19A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 12:00
1,05 7,45 2,04 17,5 1,67 -6,51,89 +6,51,78 +18
Παρασκευή, 25/05 12:00
2,83 1,36 2,00 19,5 1,69 +4,51,70 -4,51,99 +18
Παρασκευή, 25/05 13:30
1,30 3,09 1,95 19,5 1,74 -4,51,87 +4,51,80 +18
Παρασκευή, 25/05 13:30
1,58 2,20 1,88 20,5 1,79 -2,51,81 +2,51,86 +18
ITF Tunisia F20, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 15:30
1,22 3,72 - - - - +6
Παρασκευή, 25/05 15:30
5,65 1,10 - - - - +6
ITF Tunisia F20, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 14:00
5,05 1,12 1,87 19,5 1,80 +5,51,68 -5,52,02 +18
Παρασκευή, 25/05 14:00
1,84 1,83 2,15 21,5 1,60 +0,51,78 -0,51,89 +18
Παρασκευή, 25/05 14:00
5,05 1,12 1,87 19,5 1,80 +5,51,68 -5,52,02 +18
Παρασκευή, 25/05 14:00
1,15 4,50 2,00 19,5 1,70 -4,51,69 +4,52,00 +18
ITF Turkey 20A, Women Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 14:00
1,84 1,83 - - - - +6
Παρασκευή, 25/05 14:00
1,36 2,82 - - - - +6
ITF Turkey 20A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 10:30
1,84 1,83 1,95 20,5 1,74 +0,51,79 -0,51,88 +18
Παρασκευή, 25/05 10:30
3,44 1,25 1,96 19,5 1,72 +4,51,91 -4,51,77 +18
Παρασκευή, 25/05 10:30
3,58 1,23 1,79 19,5 1,88 +4,52,03 -4,51,67 +18
Παρασκευή, 25/05 12:00
6,90 1,06 1,54 19,5 2,28 +6,51,67 -6,52,04 +18
ITF Turkey F20, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 12:00
1,84 1,83 - - - - +6
Παρασκευή, 25/05 14:00
1,82 1,85 - - - - +6
ITF Turkey F20, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 10:30
1,20 3,86 1,80 20,5 1,87 -4,51,85 +4,51,82 +18
Παρασκευή, 25/05 10:30
2,25 1,55 1,83 21,5 1,84 +2,51,83 -2,51,84 +18
Παρασκευή, 25/05 10:30
8,35 1,03 2,11 18,5 1,63 +5,51,88 -5,51,79 +18
Παρασκευή, 25/05 12:00
6,50 1,07 1,89 19,5 1,78 +5,51,71 -5,51,98 +18
ITF Uganda F4, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 14:00
1,28 3,27 - - - - +6
ITF Uganda F4, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 10:00
1,09 5,80 1,94 18,5 1,74 -5,51,71 +5,51,98 +18
Παρασκευή, 25/05 11:30
4,25 1,17 1,99 19,5 1,70 +4,51,97 -4,51,71 +18
ITF Ukraine F3, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 11:30
1,21 3,77 - - - - +6
ITF Ukraine F3, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 10:00
3,90 1,20 1,88 19,5 1,79 +4,52,02 -4,51,68 +18
Παρασκευή, 25/05 10:00
1,77 1,91 1,85 20,5 1,82 -0,51,82 +0,51,85 +18
ITF USA 15A, Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 16:00
1,19 3,98 1,72 19,5 1,97 -5,51,90 +5,51,77 +18
Παρασκευή, 25/05 16:00
1,64 2,08 1,73 20,5 1,95 -2,51,88 +2,51,79 +18
Παρασκευή, 25/05 17:30
1,30 3,15 1,96 19,5 1,72 -4,51,86 +4,51,81 +18
Παρασκευή, 25/05 17:30
1,10 5,55 1,83 19,5 1,83 -5,51,70 +5,52,00 +18
WTA Nuremberg, Germany Women Double 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 13:00
1,64 2,08 - - - - +6
WTA Nuremberg, Germany Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 11:30
1,14 4,70 1,57 20,5 2,21 -5,51,82 +5,51,85 +18
Παρασκευή, 25/05 11:30
2,25 1,55 1,76 21,5 1,92 +2,51,87 -2,51,81 +18
Παρασκευή, 25/05 14:30
1,52 2,31 1,75 21,5 1,93 -2,51,78 +2,51,90 +18
WTA Strasbourg, France Women Double 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 17:30
1,75 1,92 - - - - +6
WTA Strasbourg, France Women Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 15:00
1,95 1,73 1,83 21,5 1,84 +1,51,78 -1,51,90 +18
Παρασκευή, 25/05 16:15
1,48 2,41 1,83 21,5 1,83 -2,51,74 +2,51,94 +18
Γαλλ. Όπεν γυναικών 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 11:00
1,27 3,81 1,93 19,5 1,88 -4,51,75 +4,52,08 +18
Παρασκευή, 25/05 12:15
2,68 1,48 1,66 21,5 2,24 +3,51,95 -3,51,86 +18
Παρασκευή, 25/05 12:20
2,52 1,53 1,87 20,5 1,94 +3,51,86 -3,51,95 +18
Παρασκευή, 25/05 12:20
1,56 2,44 1,74 21,5 2,11 -3,52,01 +3,51,81 +18
Παρασκευή, 25/05 12:20
1,73 2,13 1,74 21,5 2,10 -1,51,88 +1,51,93 +18
Παρασκευή, 25/05 13:30
1,42 2,88 1,81 20,5 2,02 -3,51,77 +3,52,06 +18
Παρασκευή, 25/05 13:35
1,68 2,19 1,76 21,5 2,07 -2,51,97 +2,51,84 +18
Παρασκευή, 25/05 13:35
1,55 2,46 1,96 20,5 1,85 -3,52,00 +3,51,81 +18
Παρασκευή, 25/05 13:40
2,08 1,76 1,77 21,5 2,07 +1,51,90 -1,51,91 +18
Παρασκευή, 25/05 13:40
2,38 1,59 1,67 21,5 2,22 +2,51,98 -2,51,83 +18
Παρασκευή, 25/05 14:45
1,84 1,97 1,75 21,5 2,10 -0,51,89 +0,51,92 +18
Παρασκευή, 25/05 14:55
1,25 4,00 1,93 19,5 1,88 -5,52,09 +5,51,75 +18
Γαλλικό Όπεν 12 UNDER/OVER HANDICAP
Παρασκευή, 25/05 11:00
1,19 4,75 1,79 20,5 2,03 -4,51,73 +4,52,13 +18
Παρασκευή, 25/05 11:00
1,16 5,35 1,85 20,5 1,96 -4,51,75 +4,52,09 +18
Παρασκευή, 25/05 11:00
2,28 1,64 2,21 21,5 1,67 +2,51,81 -2,52,01 +18
Παρασκευή, 25/05 11:00
3,52 1,31 1,83 21,5 1,98 +4,51,75 -4,52,08 +18
Παρασκευή, 25/05 11:00
1,45 2,77 1,91 21,5 1,90 -3,51,94 +3,51,87 +18
Παρασκευή, 25/05 11:00
1,38 3,10 1,97 21,5 1,85 -3,51,85 +3,51,96 +18
Παρασκευή, 25/05 11:00
1,24 4,05 1,91 21,5 1,90 -4,52,14 +4,51,72 +18
Παρασκευή, 25/05 12:20
3,44 1,32 1,65 22,5 2,25 +4,51,73 -4,52,12 +18
Παρασκευή, 25/05 12:20
3,33 1,33 1,91 21,5 1,90 +3,52,09 -3,51,75 +18
Παρασκευή, 25/05 12:20
1,25 3,96 1,91 20,5 1,90 -4,51,89 +4,51,92 +18
Παρασκευή, 25/05 12:20
1,17 5,05 2,13 19,5 1,73 -4,51,71 +4,52,14 +18
Παρασκευή, 25/05 13:35
2,83 1,44 2,03 21,5 1,79 +3,51,85 -3,51,97 +18
ITF Spain F12, Men Doubles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Σάββατο, 26/05 11:00
1,51 2,35 - - - - +6
ITF Spain F12, Men Singles 12 UNDER/OVER HANDICAP
Σάββατο, 26/05 11:00
1,57 2,20 1,82 20,5 1,85 -2,51,82 +2,51,85 +18

Δεν έχετε συμπληρώσει το username ή το password

×

Δεν είστε συνδεδεμένος χρήστης.

Δεν έχετε κάνει login. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία θα πρέπει να έχετε κάνει login.

Κλείσιμο

Δεν είστε συνδεδεμένος χρήστης.

Δεν έχετε κάνει login. Για να δείτε τις προσφορές θα πρέπει να κάνετε login.

Κλείσιμο