Τερματισμός λειτουργίας της Safebet

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Safebet.gr σταμάτησε τη λειτουργία της. Εάν έχετε οποιαδήποτε εκκρεμότητα με το λογαριασμό σας ή χρειάζεστε οποιαδήποτε πληροφορία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών μας στο service@safebet.gr, είτε τηλεφωνικά στο 8012224141, έως τις 31.12.2018. Σας ευχαριστούμε για την συνεργασία και κατανόηση.
We would like to inform you that Safebet.gr has ceased its operation. If you have any outstanding issues with your account, or you need further infotmation please contact the customer support via email service@safebet.gr or phone on 8012224141, until 31.12.2018. Thank you for your understanding and cooperation.