Επικοινωνία

Εάν έχεις οποιαδήποτε απορία σχετικά με το λογαριασμό σου ή έχεις ανάγκη από οποιαδήποτε βοήθεια, παρακαλούμε επικοινώνησε με το Customer Experience Team, που είναι διαθέσιμο από τις 12:00 π.μ. έως τις 22:45 μ.μ. (7 ημέρες την εβδομάδα):

  • Μέσω live chat, κάνοντας κλικ στο σύνδεσμο που παρέχεται στην ιστοσελίδα για άμεση βοήθεια.
  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση helpdesk@safebet.gr

 

ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

1. Όροι και προϋποθέσεις
Ορισμοί
Στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις οι λέξεις «εταιρεία», «εμείς», «εμάς» ή «ο δικτυακός τόπος» αναφέρονται στη Β2Β.
«Λογαριασμός safebet » είναι ο λογαριασμός που τηρεί ένας πελάτης της safebet.gr, αυστηρά για το σκοπό διενέργειας συναλλαγών στοιχηματισμού.

2. Γενικοί κανόνες
Η εγγραφή στο δικτυακό τόπο και όλες οι συναλλαγές που γίνονται δεκτές από τη Β2Β υπόκεινται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Με την αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων δεσμεύεστε από το σύνολο της παρούσας σύμβασης και από τους Κανόνες μας οι οποίοι ενσωματώνονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
Η Β2Β διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

3. Τα μέλη
3.1 Όλα τα μέλη της safebet.gr πρέπει να είναι τουλάχιστον 21 ετών ή μεγαλύτεροι. Οποιοδήποτε μέλος δύναται να ελεγχθεί κατά την υποβολή της αίτησής του προκειμένου να αποδείξει την ενηλικιότητα του. Η Β2Β διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από κάθε μέλος της αποδεικτικά έγγραφα της ηλικίας και έγγραφα για επαλήθευση της κατοικίας του. Οι λογαριασμοί δύναται να ανασταλούν όσο εκκρεμούν οι σχετικές διευκρινίσεις.

3.2 Η Β2Β διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί σε κάποιο μέλος να ανοίξει Λογαριασμό στη safebet.gr.

3.3 Η Β2Β διατηρεί το δικαίωμα να κλείσει λογαριασμό μέλους οποτεδήποτε, χωρίς να αναφέρει τους λόγους. Στην περίπτωση αυτή, στο μέλος θα αποστέλλεται το υπόλοιπο που απομένει στο λογαριασμό του, μετά την αφαίρεση τυχόν εξόδων εκταμίευσης. Κέρδη που προκύπτουν από τρέχοντα στοιχήματα, θα αποστέλλονται στο μέλος μετά την τακτοποίηση των στοιχημάτων.

3.4 Η Β2Β διατηρεί το δικαίωμα, οποτεδήποτε, να μεταβιβάσει και/ή χορηγήσει άδεια χρήσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, δικαιώματος, υποχρέωσης και/ή λειτουργίας Λογαριασμού Προστασίας Ιδιωτικού Απορρήτου σε άλλο νομικό πρόσωπο, υπό τον όρο ότι η Β2Β εγγυάται την εκπλήρωση της μεταβιβαζόμενης υποχρέωσης.

3.5 Όλα τα μέλη πρέπει κατά πάντα χρόνο να εγγυούνται ότι δεν:
- Ενεργούν για λογαριασμό άλλου προσώπου
- Καταθέτουν χρήματα που προέρχονται από εγκληματική δραστηριότητα
- Καταθέτουν χρήματα μέσω κάρτας την οποία το μέλος δεν είναι εξουσιοδοτημένος να χρησιμοποιεί.

3.6 Σε περίπτωση που ένας λογαριασμός safebet ανοίγεται, τηρείται και/ή λειτουργεί κατά παράβαση των όρων 3.1 και/ή , 3.5, η Β2Β δύναται να δεσμεύσει αυτά τα χρήματα για λογαριασμό της.

4. Ο Λογαριασμός
4.1 Για να έχετε πρόσβαση στις πραγματικές υπηρεσίες μας χρηματικού στοιχηματισμού, πρέπει να ανοίξετε ένα λογαριασμό κατάθεσης safebet. Μπορείτε να στοιχηματίσετε μέχρι το ποσό που είναι κατατεθειμένο στο λογαριασμό σας. Στοιχήματα που κερδίζουν, τα οποία γίνονται δεκτά κατά λάθος για ποσά που υπερβαίνουν το κατατεθειμένο ποσό θα πληρώνονται ανάλογα.

4.2 Όταν αποφασίζει για την αποδοχή μιας νέας εγγραφής, η Εταιρεία δύναται να παρέχει τις πληροφορίες που δώσατε σε εξουσιοδοτημένες εταιρείες παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας για να επιβεβαιωθούν η ταυτότητά σας και οι λεπτομέρειες της κάρτας. Θα ελέγχουν κάθε στοιχείο που η Εταιρεία γνωστοποιεί σε αυτές έναντι κάθε βάσης δεδομένων (δημόσιας ή ιδιωτικής) στην οποία έχουν πρόσβαση και θα τηρούν αρχείο για τον έλεγχο αυτό. Συμφωνείτε ότι η Εταιρεία δύναται να επεξεργάζεται, χρησιμοποιεί, καταχωρεί και γνωστοποιεί προσωπικές πληροφορίες που παρέχονται σχετικά με την εγγραφή και ότι αυτά τα προσωπικά στοιχεία δύναται να καταχωρηθούν από την Εταιρεία ή από εξουσιοδοτημένες εταιρείες παροχής πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας.

4.3 Η αίτηση ανοίγματος λογαριασμού γίνεται συμπληρώνοντας τη φόρμα Εγγραφής και αποστέλλοντας τη στη safebet.gr.

4.4 Επιλέγετε το δικό σας απόρρητο όνομα χρήστη και άλλες ερωτήσεις ασφαλείας, κωδικούς και συνθηματικές λέξεις. Είναι ευθύνη σας να διασφαλίσετε το απόρρητο του ονόματος χρήστη και του κωδικού. Μη τους αποκαλύπτετε σε κανέναν, καθώς όποια στοιχήματα παίζονται από πρόσωπο που αναφέρει τα δικά σας στοιχεία ασφαλείας θα αποδίδονται σε εσάς. Πρέπει να σημειωθεί ότι μπορείτε να αλλάξετε τα συνθηματικά στοιχεία σας οποτεδήποτε και αυτά να θεωρούνται έγκυρα.

4.5 Είναι ευθύνη σας να διασφαλίζετε ότι όλα τα προσωπικά σας στοιχεία ενημερώνονται. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία επικοινωνίας όπως τη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου επιλέγοντας «προσωπικά στοιχεία».

4.6 Η ελάχιστη κατάθεση σε ένα λογαριασμό είναι 10 Ευρώ μέσω καρτών και Moneybookers (Skrill), 5 ευρώ μέσω paysafe και 50 Ευρώ μέσω Τραπεζικής Μεταφοράς. Για να δείτε όλα τα όρια κατάθεσης παρακαλούμε πατήστε ΕΔΩ (Link καταθέσεις)

4.7 Όλες οι συναλλαγές γίνονται σε ευρώ.

4.8 Η Β2Β δύναται να διορίσει έναν Διαχειριστή Πληρωμών ο οποίος θα εισπράττει και/ή καταβάλλει χρήματα για λογαριασμό της. Όλες οι συναλλαγές πληρωμών πρέπει να εγκρίνονται όσον αφορά τις υποψίες για απάτη και να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της αρμόδιας Αρχής περί ξεπλύματος βρώμικου χρήματος.

4.9 Αν κάποιο ποσό πιστωθεί κατά λάθος στο λογαριασμό σας, θα απόκειται σε εσάς να υποδείξετε το σφάλμα στην Εταιρεία. Αν δεν το κάνετε, όλα τα στοιχήματα που πηγάζουν άμεσα ή έμμεσα από το σφάλμα αυτό θα ακυρώνονται.

5. Τοποθέτηση των Στοιχημάτων σας
5.1 Το ελάχιστο ποντάρισμα ανά στήλη είναι €0,10 και το ελάχιστο ποντάρισμα ανά στοίχημα είναι €0,10.

5.2 Δεν υπάρχει ανώτατος περιορισμός στοιχηματισμού, εφόσον το διαθέσιμο ποσό στο λογαριασμό σας καλύπτει το ποσό που στοιχηματίζεται. Αλλιώς, το στοίχημα θα είναι έγκυρο μόνο για το διαθέσιμο ποσό. Ωστόσο, η safebet διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχτεί στοιχήματα για ποσά πάνω από 100 Ευρώ, αν προηγουμένως δεν δοθεί η σχετική εξουσιοδότηση από τη safebet.

5.3 Αν εισαχθούν επαναλαμβανόμενα στοιχήματα για αποφυγή των ανώτατων ορίων «ποσού στοιχήματος» που επιτρέπονται κανονικά για ένα στοίχημα, όλα τα στοιχήματα μπορούν να ακυρωθούν, ακόμα και αφού έχουν λάβει χώρα τα γεγονότα.

5.4 Δεν γίνονται δεκτά στοιχήματα με πίστωση. Τα αναγκαία χρήματα πρέπει να είναι κατατεθειμένα στο λογαριασμό στοιχηματισμού σας πριν το στοίχημα γίνει δεκτό από τη Β2Β.

5.5 Στοιχήματα γίνονται δεκτά μόνο για τα γεγονότα που εμφανίζονται στο διαδικτυακό τόπο της safebet.gr. Η B2B διατηρεί το δικαίωμα να απορρίψει όλα ή μέρος των προσφερόμενων στοιχημάτων.

5.6 Όλες οι ώρες που αναγράφονται στο δικτυακό τόπο μας θα είναι ώρες Ελλάδας (GMT+2) εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

5.7 Οι ημερομηνίες και οι ώρες όλων των αθλητικών γεγονότων που δημοσιεύονται στο δικτυακό τόπο είναι απλά ενδεικτικές. Θα ισχύουν οι επίσημες ημερομηνίες και ώρες που δημοσιεύονται από τις σχετικές αθλητικές ομοσπονδίες.

5.8 Στοιχήματα θα γίνονται δεκτά μόνο μέχρι την έναρξη του αθλητικού γεγονότος ή κάποια άλλη ώρα που θα ορίζει η B2B. Για γεγονότα που προσφέρονται για ζωντανό στοίχημα, στοιχήματα θα γίνονται δεκτά μέχρι το στοίχημα να κλείσει από τη safebet.gr.

5.9 Αν η B2B αποδεχθεί κατά λάθος ένα στοίχημα μετά το χρόνο που ορίζεται στην παράγραφο 5.9, διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει το στοίχημα. Τα ποσά που ποντάρονται θα επιστρέφονται στο λογαριασμό του πελάτη.

5.10 Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές και θα ισχύουν μόνο οι αποδόσεις κατά τον χρόνο που γίνεται δεκτό ένα στοίχημα.

5.11 Η «ελάχιστη επιλογή» είναι το ελάχιστο ποσό πρόγνωσης που απαιτείται για την εγκυρότητα του στοιχήματος. Ενίοτε οι πελάτες δεν θα επιτρέπεται να στοιχηματίζουν σε μεμονωμένο γεγονός, αλλά μόνο σε συνδυασμό σχετικό με το ίδιο είδος γεγονότων. Ο ελάχιστος αριθμός απαιτούμενων επιλογών δύναται να διαφέρει ανάλογα με το γεγονός. Ο ελάχιστος αριθμός επιλογών που ζητούνται για το στοίχημα αναγράφεται κατά την τοποθέτηση του στοιχήματος.

5.12 Η B2B διατηρεί το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει οποιοδήποτε στοίχημα και να ακυρώσει αμφιλεγόμενα στοιχήματα, ακόμα και μετά τη διεξαγωγή του γεγονότος. Η B2B δύναται επίσης να αποδεχθεί εν μέρει ένα στοίχημα, μειώνοντας το ποσό του πονταρίσματος. Τότε θα έχετε την επιλογή να τοποθετήσετε το τροποποιημένο στοίχημα ή όχι. Όπου η επιλογή ακυρώνεται, σε «μεμονωμένα» στοιχήματα τα ποσά που ποντάρονται θα επιστρέφονται. Σε «σωρευτικά» στοιχήματα το ποσό του πονταρίσματος θα ισχύει για τις υπόλοιπες επιλογές. Αν, μετά την ακύρωση κάποιων γεγονότων, ο αριθμός των επιλογών σε ένα στοίχημα είναι κατώτερος από τον ελάχιστο αριθμό που απαιτείται για ένα συγκεκριμένο είδος στοιχήματος, όλο το στοίχημα θα ακυρώνεται και το ποσό του στοιχήματος θα πιστώνεται στο λογαριασμό σας.

5.13 Πολλαπλά στοιχήματα δεν μπορούν να περιέχουν ασύμβατες επιλογές. Αν αυτό συμβεί ακούσια και το σύστημά μας αποδεχθεί το στοίχημα, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται χαμένα.

5.14 Σε κάθε στοίχημα θα δίνεται ένας ατομικός αριθμός που θα εμφανίζεται στην οθόνη επιβεβαίωσης στοιχήματος. Η χορήγηση αυτού του αριθμού αποτελεί επιβεβαίωση ότι το στοίχημα καταχωρήθηκε. Στοιχήματα δεν είναι έγκυρα χωρίς αυτόν τον αριθμό.

5.15 Τα μέλη πρέπει να καταχωρούν τα αιτήματά τους για στοίχημα ως άτομα. Επαναλαμβανόμενα αιτήματα στοιχήματος που περιέχουν το ίδιο γεγονός ή παρόμοιες επιλογές από τους ίδιους ή διαφορετικούς πελάτες μπορούν μεταγενέστερα να θεωρηθούν άκυρα στις παρακάτω περιπτώσεις:

5.15.1 Όπου η Β2Β πιστεύει ότι οι πελάτες ενεργούν σε αθέμιτη σύμπραξη ή συνεταιριστικά.

5.15.2 Όπου αιτήματα στοιχήματος καταχωρούνται εντός 48 ωρών από ένα άλλο.

5.15.3 Όπου εισάγονται επαναλαμβανόμενα στοιχήματα για να αποφευχθούν τα ανώτατα όρια «ποσού στοιχήματος» ή «ποσού κέρδους» που κανονικά επιτρέπονται για ένα μεμονωμένο στοίχημα.

5.16 Σε οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις της παραγράφου 5.16, η Β2Β δύναται να πληρώσει μόνο ένα ποσό που θα γινόταν δεκτό για έναν πελάτη που τοποθετεί ένα στοίχημα.

5.17 Πρέπει να διασφαλίζετε ότι κατανοείτε τους όρους καταχώρησης του αιτήματος για στοιχηματισμό, συμπεριλαμβανομένων των Κανόνων, πριν επιβεβαιώσετε την τοποθέτηση του στοιχήματος.Είναι ευθύνη σας να διασφαλίσετε ότι όλα τα στοιχεία των στοιχημάτων του είναι σωστά. Από τη στιγμή που ένα στοίχημα επιβεβαιώνεται δεν θα επιτρέπονται αλλαγές και θα ισχύουν όλοι οι κανόνες.

5.18 Η Β2Β δεν θα επιτρέπει ούτε θα αποδέχεται ευθύνη για οποιαδήποτε προφανή σφάλματα ή παραλείψεις σχετικά με ανακοίνωση τιμών, επιλογές (συμμετέχοντες, παίκτες, ομάδες, κ.λ.π.), ώρες ή αποτελέσματα, αν και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει απόλυτη ακρίβεια. Ανεξάρτητα από τη διάταξη του ανωτέρω Κανόνα 5.18, διατηρούμε το δικαίωμα να διορθώσουμε προφανή λάθη (για παράδειγμα, λανθασμένη τιμή ή ακύρωση στοιχημάτων που τοποθετήθηκαν μετά την έναρξη ενός γεγονότος). Ο όρος «λανθασμένη τιμή» εδώ δεν σημαίνει τις αποδόσεις ως πρόγνωση ή κρίση, αλλά ένα σφάλμα μεταγραφής ή αντιστροφής των αποδόσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η/οι επιλογή/ές θα ακυρώνεται/ακυρώνονται.

5.19 Όλα τα αποτελέσματα θα είναι αυτά που δημοσιεύονται και επιβεβαιώνονται από την Επίσημη Αρχή (όπως η Uefa, κ.λ.π.), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλο σημείο στους κανόνες μας. Όπου το γεγονός δεν καλύπτεται, θα χρησιμοποιούμε τον επίσημο δικτυακό τόπο του τουρνουά/αθλήματος.

5.20 Αν δεν ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες μας, τα στοιχήματα θα ισχύουν είτε η επιλογή συμμετέχει στο γεγονός είτε όχι, εκτός αν δεν λάβει χώρα το ίδιο το γεγονός, οπότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

5.21 Σε οποιοδήποτε άθλημα, σε περίπτωση ισοπαλίας ανάμεσα σε δύο ή περισσότερους συμμετέχοντες, το στοίχημα θεωρείται ότι κερδίζει. Οι αποδόσεις θα διαιρούνται με τον αριθμό συμμετεχόντων (π.χ.: απόδοση: 1,80, αριθμός συμμετεχόντων = 2, ισχύουσα απόδοση = 1,80 / 2 = 0,90).

5.22 Τα στοιχήματα τακτοποιούνται με βάση τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται στον αγωνιστικό χώρο, με βάση την απονομή των μεταλλίων ή με ανάδειξη από την επίσημη διοργανώτρια αρχή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Οποιαδήποτε αποτελέσματα «στα χαρτιά» που προκύπτουν από πειθαρχικές ενέργειες ή τακτικές δικαστικές ενέργειες, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Σε περίπτωση ειδήσεων σχετικά με «αθλητικές παραβάσεις» ή «στημένους αγώνες» η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παγώσει τα κέρδη ή να μην τα πληρώσει.

5.23 Σε ειδικές περιπτώσεις, η Β2Β δύναται να επιβεβαιώσει στοίχημα εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομικά ή μέσω φαξ πριν το στοίχημα γίνει αποδεκτό.

5.24 Η B2Β θα δέχεται μόνο στοιχήματα που δίνονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο. Στοιχήματα μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή τέλεξ δεν γίνονται αποδεκτά και, αν λαμβάνονται, θα ακυρώνονται, είτε κερδίσουν είτε χάσουν.

5.25 Πολλαπλά στοιχήματα όπου το αποτέλεσμα του ενός μέρους του στοιχήματος συμβάλλει στο αποτέλεσμα ενός άλλου (γνωστά επίσης ως «σχετιζόμενα στοιχήματα»), δεν γίνονται αποδεκτά και, αν ληφθούν κατά λάθος, τα στοιχηματιζόμενα ποσά θα διαιρούνται σε ίσα μέρη, όπου συμπίπτουν. Για παράδειγμα, εάν κάποιος στοιχηματίσει €20, ότι ο Agassi θα νικήσει 3-1 σετ και ο Agassi θα νικήσει τον αγώνα, το στοίχημα τακτοποιείται ως 2 διαφορετικά στοιχήματα Χ €10 το καθένα. Εξαίρεση στον κανόνα αυτό είναι το διπλό στοίχημα Σκόρερ Πρώτου Τέρματος / Ακριβές Σκορ (βλέπε κανόνες ποδοσφαίρου).

5.26 Όπου υπάρχουν αμφιβολίες για την εγκυρότητα Αγώνα, Γεγονότος, Τιμής ή Κούρσας, ή όπου πληροφορίες σχετικές με τη διεξαγωγή του γεγονότος/κούρσας/αγώνα δύναται να αλλάξουν ή να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τα στοιχήματα ή να αναστείλουμε την πληρωμή κερδών όσο εκκρεμεί η έκβαση τυχόν μεταγενέστερης έρευνας.

5.27 Αν συμβεί κάποιο γεγονός που δεν καλύπτεται από αυτούς τους κανόνες, θα κάνουμε τις κατάλληλες συγκρίσεις με τους κανόνες μας ή, αν αυτό αποτύχει, με γενικά αποδεκτούς κανόνες της βιομηχανίας, πριν τακτοποιήσουμε τα στοιχήματα για το γεγονός αυτό.

6. Κέρδη

6.1 Το μέγιστο κέρδος ανά δελτίο στοιχήματος είναι 15.000€, ανεξάρτητα από την αξία του πονταρίσματος ή των αποδόσεων.

6.2 Το μέγιστο εβδομαδιαίο κέρδος (7 ημερολογιακές ημέρες) είναι τριάντα χιλιάδες ευρώ (30,000€), εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, ανεξάρτητα από την αξία του πονταρίσματος ή των αποδόσεων.

6.3 Όπου έχει τοποθετηθεί πολλαπλό στοίχημα που εμπεριέχει γεγονότα με διαφορετικά μέγιστα όρια κέρδους τότε θα ισχύει το χαμηλότερο όριο.

6.4 Το ανώτατο πληρωτέο ποσό δεν ισχύει για τα μεμονωμένα τμήματα ενός στοιχήματος, αλλά για ολόκληρο το στοίχημα, όπως ορίζεται από το συνολικό ποσό πονταρίσματος.

6.5 Τα ανώτατα πληρωτέα ποσά θα ισχύουν ακόμα και αν, λαμβάνοντας υπόψη τις τιμές, το επίπεδο του πληρωτέου ποσού υπερβαίνει τα όριά μας. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας τα ανώτατα πληρωτέα ποσά όταν τοποθετείτε το στοίχημά σας.

6.6 Τα μέλη δεν επιτρέπεται να τοποθετούν πολλαπλά στοιχήματα χρησιμοποιώντας το ίδιο γεγονός. Τα μέλη δεν επιτρέπεται να τοποθετούν πολλαπλά στοιχήματα ή παρόμοια στοιχήματα σε συνδυασμό γεγονότων, αν το πιθανό κέρδος είναι μεγαλύτερα από εκείνα που ορίζονται στις παραγράφους 6.1.έως και 6.6. Θα ακυρώνονται τα στοιχήματα μέλους , ή ομάδας μελών που ενεργούν από κοινού, υποστηρίζοντας το ίδιο γεγονός ή συνδυασμό επιλογών έστω κι αν αυτό γίνεται σε μια σειρά στοιχημάτων, με διαφορετικές αποδόσεις, κατά τη διάρκεια περισσότερων ημερών μέσω του λογαριασμού τους στη safebet.gr.

6.7 Η B2B διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει αμφιλεγόμενα στοιχήματα. Σε περίπτωση που υπάρχουν υποψίες ως προς την ομαλότητα ενός γεγονότος, η B2B δύναται να αναστείλει τις πληρωμές μέχρι να διενεργηθεί έρευνα. Τα στοιχήματα στα προαναφερθέντα γεγονότα θα ακυρώνονται και το ποσό θα πιστώνεται στο λογαριασμό σας.

6.8 Όλα τα κέρδη θα πιστώνονται στο λογαριασμό στοιχημάτων σας στη safebet.gr.

7. Αμφισβήτηση, Παράπονα, Αντιρρήσεις και Διευκρινίσεις

7.1 Σε περίπτωση αμφισβήτησης, η Εταιρεία δεν θα λαμβάνει υπόψη οποιαδήποτε εκτύπωση ή απόδειξη, αντίστοιχο της οποίας δεν υπάρχει στα αρχεία της Εταιρείας.

7.2 Σε περίπτωση διαφωνίας, εσείς και η B2B συμφωνείτε ότι το Σύστημα Καταγραφής Συναλλαγών θα ενεργεί σε τελικό βαθμό για τον προσδιορισμό οποιασδήποτε αξίωσης.

7.3 Η B2B δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ή απώλεια που [το μέλος] ισχυρίζεται ότι προέκυψε από το δικτυακό τόπο μας ή το περιεχόμενό του, συμπεριλαμβανομένης της καθυστέρησης ή διακοπής στη λειτουργία ή μετάδοση, της απώλειας ή αλλοίωσης δεδομένων, βλάβης στις τηλεπικοινωνίες ή τις γραμμές, εσφαλμένης χρήσης του δικτυακού τόπου ή του περιεχομένου του από οποιοδήποτε πρόσωπο ή σφάλματος ή παράλειψης ως προς το περιεχόμενο.

7.4 Όπου υπάρχουν στοιχεία για στήσιμο Αγώνα, Γεγονότος, Τιμής ή Κούρσας, διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τα στοιχήματα ή να αναστείλουμε την πληρωμή κερδών όσο εκκρεμεί το αποτέλεσμα τυχόν μεταγενέστερης έρευνας.

7.5 Κάθε διαφωνία, διευκρίνιση, αντίρρηση, αξίωση ή παράπονο προς τη safebet πρέπει να υποβάλλεται εγγράφως εντός δύο εβδομάδων από το εν λόγω γεγονός ή συμβάν, αλλιώς δεν θα λαμβάνεται υπόψη.

7.6 Όλες οι αξιώσεις/διαφωνίες θα πρέπει πρώτα να εγείρονται προς το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk@safebet.gr Σε περίπτωση που οι εκπρόσωποι Εξυπηρέτησης Πελατών μας δεν είναι σε θέση να επιλύσουν τη διαφωνία, αυτή δύναται να υποβληθεί για διαιτησία στην Αρχή Λοταριών και Παιχνιδιών της Μάλτας, η απόφαση της οποίας θα είναι τελική, υπό τον όρο ότι τα πλήρη γεγονότα παρουσιάστηκαν από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

8. Εξαίρεση και Περιορισμός Ευθύνης
8.1 Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας της safebet.gr παρέχονται «ως έχουν». Αν δεν επιβάλλεται από το ισχύον δίκαιο, δεν παρέχεται καμία εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, αναφορικά με την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο των σελίδων. Η safebet.gr διατηρεί το δικαίωμα να αναθεωρεί τις ιστοσελίδες ή να αναστέλλει την πρόσβαση σε αυτές οποτεδήποτε.
8.2 Η B2B δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για υλικό που δημιουργείται ή δημοσιεύεται από τρίτους, προς το οποίο έχουν σύνδεσμο (link) η ιστοσελίδα της safebet.gr.
8.3 Η B2B σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για έμμεσες ή αποθετικές ζημίες, όπως και αν προκαλούνται.
8.4 Αν η B2B θεωρηθεί με οποιονδήποτε τρόπο υπεύθυνη από δικαστήριο, τότε η ευθύνη της θα περιορίζεται στο ποσό που πονταρίστηκε ή στο ποσό που υπάρχει στο λογαριασμό στοιχημάτων του πελάτη, ανάλογα με το ποιο είναι χαμηλότερο.

9. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Πρόσβαση σε Ιστοσελίδες
9.1 Επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της safebet.gr συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας συμφωνίας. Δεν πρέπει να επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας αν δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

9.2 Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της safebet.gr είναι πνευματική ιδιοκτησία της B2B . Όλα τα δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα. Η αναπαραγωγή, μεταβίβαση, διανομή ή αποθήκευση μέρους ή όλων των περιεχομένων σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της B2B δεν επιτρέπεται, εκτός αν υπάρχει άδεια σύμφωνα με τα κατωτέρω. Η B2B συναινεί στην αποθήκευση από εσάς στον υπολογιστή σας ή στην εκτύπωση αντιγράφων αποσπασμάτων αυτών των σελίδων για προσωπική σας χρήση μόνο. Μεμονωμένα έγγραφα των ιστοσελίδων μας δύναται να υπόκεινται σε πρόσθετους όρους που αναφέρονται στα έγγραφα αυτά.

10. Διάφορα
10.1 Ως προϋπόθεση για τη χρήση από εσάς αυτού του δικτυακού τόπου (safebet.gr), εγγυάστε στη B2B ότι δεν θα χρησιμοποιείτε αυτόν το δικτυακό τόπο για σκοπό που είναι παράνομος ή απαγορεύεται από τους παρόντες όρους, προϋποθέσεις και γνωστοποιήσεις.

10.2 Αν οποιοδήποτε τμήμα αυτής της συμφωνίας κριθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των αποποιήσεων της εγγύησης και των περιορισμών ευθύνης που διατυπώνονται ανωτέρω, η άκυρη ή ανεφάρμοστη διάταξη θα θεωρείται ως καταργημένη από μία έγκυρη, εφαρμοστέα διάταξη που προσεγγίζει περισσότερο το σκοπό της αρχικής διάταξης, ενώ η υπόλοιπη συμφωνία θα παραμένει ισχυρή.

10.3 Η συμφωνία αυτή αποτελεί την πλήρη συμφωνία ανάμεσα σε εσάς και τη B2Β όσον αφορά αυτόν το δικτυακό τόπο και καταργεί κάθε προηγούμενη ή τρέχουσα γνωστοποίηση και πρόταση, είτε αυτή γίνεται ηλεκτρονικά, προφορικά ή με έγγραφο, ανάμεσα σε εσάς και τη B2Β όσον αφορά αυτόν το δικτυακό τόπο. Η έντυπη έκδοση αυτής της συμφωνίας και κάθε γνωστοποίησης που γίνεται σε ηλεκτρονική μορφή θα γίνεται δεκτή σε δικαστικές ή διοικητικές διαδικασίες που βασίζονται σε ή σχετίζονται με αυτή τη συμφωνία στην ίδια έκταση και με τις ίδιες προϋποθέσεις με άλλα έγγραφα και αρχεία που δημιουργούνται και τηρούνται σε έντυπη μορφή.

10.4 Υπάρχει επιφύλαξη όσων δικαιωμάτων δεν παρέχονται ρητά με την παρούσα.

10.5 Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους νόμους της Μαλτας

11. Κανόνες Στοιχηματισμού
11.1 Αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα των αθλητικών γεγονότων θα είναι σύμφωνα με τη σειρά κατάταξης στο βάθρο των νικητών ή την ανακήρυξη των νικητών από την επίσημη διοργανώτρια αρχή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Οποιαδήποτε μεταγενέστερη αλλαγή του αποτελέσματος αυτού δεν θα έχει σχέση με τους σκοπούς του στοιχηματισμού.

11.2 Ισόπαλα γεγονότα
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι συμμετέχοντες πετύχουν ακριβώς το ίδιο νικηφόρο αποτέλεσμα και επομένως πετύχουν ισοβαθμία (dead-heat), οι αποδόσεις που θα ισχύουν θα είναι ίσες με τις αποδεκτές αποδόσεις διαιρούμενες δια του αριθμού των ισόβαθμων συμμετεχόντων (π.χ. με αποδεκτή απόδοση 2,70 και τρεις ισόπαλους συμμετέχοντες οδηγούμαστε σε απόδοση: 2,70/3 = 0,90)

11.3 Άμεσος ανταγωνισμός (Head 2 Head)
Στα στοιχήματα άμεσου ανταγωνισμού (π.χ. ποιός από τους δύο συμμετέχοντες θα καταλάβει την υψηλότερη θέση ή θα έχει καλύτερο αποτέλεσμα ή περισσότερους πόντους) ισχύουν οι παρακάτω κανόνες, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά:
- Αν ένας ή περισσότεροι συμμετέχοντες δεν εκκινήσει, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και τα ποσά που ποντάρονται επιστρέφονται (απόδοση = 1,00).
- Τουλάχιστον ένας συμμετέχων πρέπει να ολοκληρώσει το αγώνισμα, αλλιώς το στοίχημα θεωρείται άκυρο και τα ποσά που ποντάρονται επιστρέφονται (απόδοση = 1,00).
- Αν όλοι οι συμμετέχοντες αποκλειστούν ή αποβληθούν, η απόδοση θα είναι 1,00.
- Αν οι συμμετέχοντες πετύχουν ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα, ισχύει ο κανόνας των Ισόπαλων Γεγονότων.


12. ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γενικά
Γενικά Όλα τα στοιχήματα βασίζονται στο αποτέλεσμα στο τέλος των προγραμματισμένων 90 λεπτών παιχνιδιού. Περιλαμβάνονται, επίσης, τα λεπτά καθυστέρησης, αλλά δεν περιλαμβάνεται η παράταση, τα πέναλτι ή το χρυσό γκολ.

Ορισμένοι αγώνες ποδοσφαίρου μπορεί να έχουν διαφορετικό χρονικό πρόγραμμα. Στην περίπτωση αυτή, ισχύουν τα εξής:

90 λεπτά αγώνας (3 x 30 λεπτά). Τα στοιχήματα όλης της διάρκειας θεωρούνται έγκυρα. Τα στοιχήματα ημιχρόνου θεωρούνται άκυρα.

80 λεπτά αγώνας (2 χ 40 λεπτά). Όλα τα στοιχήματα εξακολουθούν να θεωρούνται έγκυρα.

Σε περίπτωση που ένας αγώνας παιχτεί πριν από την ημερομηνία ή την έναρξη του αγώνα που σημειώνεται, τότε τα στοιχήματα θα ισχύουν με την προϋπόθεση ότι το στοίχημα τοποθετείται όχι αργότερα από την αναθεωρημένη σέντρα έναρξης του παιχνιδιού.

Όλα τα στοιχήματα σε έναν αγώνα που εγκαταλείπεται πριν την ολοκλήρωση των 90 λεπτών θα είναι άκυρα, εκτός εάν ο αγώνας προγραμματιστεί εκ νέου για την ίδια ημερομηνία (τοπική ώρα), ή αν ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες και εκτός από τοποθετημένα στοιχήματα σε αγορές που έχουν ήδη καθοριστεί.

Αν το παιχνίδι δεν θα πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματισθεί και παίξει την ίδια ημερομηνία (τοπική ώρα), όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται. Ισχύουν εξαιρέσεις, εάν αναρτήσουμε λανθασμένη ώρα έναρξης.

Εάν ένας χώρος αγώνα αλλάξει, τότε τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί, θα ισχύουν με την προϋπόθεση η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να είναι η ίδια. Εάν αντιστραφούν η φιλοξενούμενη με την γηπεδούχο ομάδα, τα στοιχήματα με βάση το αρχικό δελτίο θα είναι άκυρα.

Σε ορισμένες κατηγορίες αγώνων (πχ Κ21,Κ19,Κ18,K17) η συνολική διάρκεια του αγώνα ενδέχεται να είναι μικρότερη των 90 λεπτών. Tα στοιχήματα διευθετούνται με βάση την συνολική διάρκεια του αγώνα, την οποία θα πρέπει να γνωρίζει ο πελάτης πριν τοποθετήσει το στοίχημά του.

Τα στοιχήματα ισχύουν εάν αναγράψουμε ένα Όνομα Ομάδας, χωρίς να διευκρινήσουμε τον όρο 'ΧΙ' στο όνομα.

Σε περίπτωση απουσίας επίσημης πηγής ενημέρωσης, ή όταν υπάρχουν σημαντικές αποδείξεις για αντικρουόμενη ή/και προβληματική ενημέρωση, τότε τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει των δικών μας στατιστικών.


Παράταση 
Τα στοιχήματα της παράτασης διευθετούνται με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία για την παράταση. Τα γκολ ή κόρνερ που σημειώθηκαν ή κερδήθηκαν κατά τη διάρκεια του κανονικού χρόνου δε μετρούν. Η παράταση δεν περιλαμβάνει τη διαδικασία των Πέναλτι.


Διαδικασία των πέναλτι (Penalty-Shootout)
Στο στοίχημα με χάντικαπ, το αποτέλεσμα περιλαμβάνει όλα τα πέναλτι, συμπεριλαμβανομένου τον «ξαφνικό θάνατο»(τα εξτρά πέναλτι πέραν των πρώτων 10). Στο over / under το αποτέλεσμα περιλαμβάνει μόνο τα δέκα πέναλτι του κανονισμού και δεν περιλαμβάνει «ξαφνικό θάνατο». Αν ένας αγώνας δεν πάει στα πέναλτι, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.


Αγορές επόμενων λεπτών:
Κάθε αγορά αφορά σε συγκεκριμένο 1 λεπτό / 5 λεπτο διάστημα του αγώνα. Αυτό ορίζεται σε λεπτά και δευτερόλεπτα και εμφανίζεται ως μέρος του τίτλου της αγοράς. 00:59 δευτερόλεπτα λογαριάζονται ως το πρώτο λεπτό, 01:59 λογαριάζονται ως το δεύτερο λεπτό και ούτω καθ’ εξής. 

Ο χρόνος καθυστερήσεων δεν λογαριάζεται. Για παράδειγμα:

Η πεντάλεπτη περίοδος 40:00-44:59 αφορά στο πρώτο ημίχρονο μόνο και δεν περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Η πεντάλεπτη περίοδος 45:00-49:59 αφορά στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου μόνο και δεν περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου.

Η πεντάλεπτη περίοδος 85:00-89:59 αφορά στο δεύτερο ημίχρονο μόνο και δεν περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις του δευτέρου ημιχρόνου.

Η τακτοποίηση των στοιχημάτων θα γίνεται με βάση τα στοιχεία της τηλεόρασης που καλύπτει τον αγώνα και αν δεν είναι διαθέσιμα από την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης ή αν δεν είναι διαθέσιμα από τα στοιχεία που παίρνει η εταιρεία από τους δικούς της προμηθευτές στατιστικών.

Αν ένας αγώνας διακοπεί σε οποιοδήποτε λεπτό αυτών των αγορών, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται αν η περίοδος του στοιχήματος δεν έχει ολοκληρωθεί, ενώ τα στοιχήματα σε περιόδους που έχουν ολοκληρωθεί θα τακτοποιούνται κανονικά και δεν θα ακυρώνονται.

Αν μια συγκεκριμένη περίοδος λεπτών δεν έχει ολοκληρωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα που συγκεκριμένα τις αφορούν θα ακυρώνονται, εκτός από αυτά των οποίων η κατάληξη έχει αδιαμφισβήτητα καθοριστεί πριν τη διακοπή. Όλα τα ακυρωθέν γκολ, κόρνερ, κάρτες, πέναλτι, φάουλ, ελεύθερα τερματοφύλακα και πλάγια άουτ δεν θα λογαριάζονται.

- Τα γκολ θα τακτοποιούνται με βάση τη στιγμή που έχουν επιτευχθεί.

- Το κόρνερ θεωρείται ότι έχει συμβεί την στιγμή που καταλογίζεται (όχι τη στιγμή που εκτελείται).

- Κάρτες – Κίτρινες και Κόκκινες λογαριάζονται. Μόνο κάρτες που δίνονται στον αγωνιστικό χώρο μετράνε (όχι στον πάγκο). Μία κάρτα θεωρείται ότι έχει συμβεί τη στιγμή που δίδεται.

- Το πέναλτι θεωρείται ότι έχει συμβεί τη στιγμή που καταλογίζεται (όχι τη στιγμή που εκτελείται).

- Το φάουλ θεωρείται ότι έχει συμβεί τη στιγμή που καταλογίζεται (όχι τη στιγμή που εκτελείται).

- Το ελεύθερο (τερματοφύλακα) θεωρείται ότι έχει συμβεί τη στιγμή που καταλογίζεται (όχι τη στιγμή που εκτελείται).
- Το πλάγιο άουτ θεωρείται ότι έχει συμβεί τη στιγμή που καταλογίζεται (όχι τη στιγμή που εκτελείται).


1Χ2
Για το στοίχημα επιλέγετε νίκη γηπεδούχου ομάδας, Ισοπαλία ή νίκη φιλοξενούμενης ομάδας:  

1 = Νίκη γηπεδούχου

X = Ισοπαλία

2 = Νίκη φιλοξενούμενης

1ο Ημίχρονο

Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου μόνο.

Τα στοιχήματα θα ακυρωθούν αν ο αγώνας διακοπεί πριν το ημίχρονο.

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, τότε όλα τα στοιχήματα πρώτου ημιχρόνου εξακολουθούν να ισχύουν.


Asian Handicap
Η ''Ασιατική'' γραμμή αγοράς είναι ένας ειδικός τύπος handicap που χρησιμοποιείται στα ποδοσφαρικά ματς. Έτσι λοιπόν ορίζεται ένα handicap στον αγώνα που εξαρτάται από τη διαφορά δυναμικότητας τω δύο ομάδων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα οι αποδόσεις των δύο πλευρών να είναι περισσότερο όμοιες μεταξύ τους με αποτέλεσμα να είναι και περισσότερο ανταγωνιστικές και ελκυστικές. Όλα τα στοιχήματα στο Live betting (συμπεριλαμβανομένων των στιοχημάτων 1ου/2ου ημιχρόνου) διευθετούνται με βάση το σκορ για το υπόλοιπο του αγώνα.

Όλα τα γκολ που έχουν σημειωθεί πριν την τοποθέτηση του στοιχήματος, αγνοούνται στη διευθέτηση.


Asian Handicap 0
Το στοίχημα σου κερδίζει εάν κερδίσει η ομάδα που πόνταρες υπέρ. Εάν έρθει ισοπαλία(0 γκολ διαφορά) επιστρέφεται το ποντάρισμά σου.


Asian Handicap 0,25

Το στοίχημα σου κερδίζει εάν κερδίσει η ομάδα που πόνταρες υπέρ. Εάν έρθει ισοπαλία, το στοίχημα σου χωρίζεται σε δύο μισά. Το ένα μισό θεωρείται κερδισμένο, ενώ στο άλλο μισό επιστρέφεται το ποντάρισμα.


Asian Handicap 0,5
Το στοίχημα σου κερδίζει εάν η ομάδα που πόνταρες υπέρ κερδίσει ή έρθει ισοπαλία.


Asian Handicap 0,75
Το στοίχημα σου κερδίζει εάν η ομάδα που πόνταρες υπέρ, κερδίσει ή έρθει ισοπαλία. Εάν χάσει με ένα γκολ διαφορά, χάνεις το μισό σου ποντάρισμα.


Asian Handicap 1
Το στοίχημα σου κερδίζει εάν η ομάδα που πόνταρες υπέρ, κερδίσει ή έρθει ισοπαλία. Εάν χάσει με ένα γκολ διαφορά, επιστρέφεται το ποντάρισμα σου.


Asian Handicap -0,25
Το στοίχημα σου κερδίζει εάν η ομάδα που πόνταρες υπέρ, κερδίσει το παιχνίδι. Εάν έρθει ισοπαλία, χάνεις το μισό ποντάρισμα.


Asian Handicap -0,5
Το στοίχημα σου κερδίζει εάν η ομάδα που πόνταρες υπέρ, κερδίσει το παιχνίδι.


Asian Handicap -0,75
Το στοίχημα σου κερδίζει εάν η ομάδα που πόνταρες υπέρ, κερδίσει το παιχνίδι με δύο γκολ διαφορά και άνω. Εάν κερδίσει με ένα γκολ, το στοίχημα σου χωρίζεται σε δύο μισά. Το ένα μισό θεωρείται κερδισμένο, το άλλο μισό θεωρείται ισόπαλο και επιστρέφεται το ποντάρισμά σου.


Asian Handicap -1
Το στοίχημα σου κερδίζει εάν η ομάδα που πόνταρες υπέρ, κερδίσει το παιχνίδι με δύο γκολ διαφορά και άνω. Εάν κερδίσει με ένα γκολ διαφορά, επιστρέφεται το ποντάρισμά σου.

Live Betting Παράδειγμα:

Juventus Vs Man. United - Ζωντανό Σκορ 1:0

Ομάδα          Asian Handicap Αποδοση

Juventus     -0,75                 1,80

Man United +0,75                2,15


Τελικό Σκορ: 3-0

Εάν πόνταρεις στη Juventus 100€, το καθαρό σου κέρδος ειναι 80€

Τελικό Σκορ: 2-0 , 3-1

Εάν ποντάρεις στη Juventus 100€, το καθαρό σου κέρδος είναι 40€

Τελικό Σκορ: 1-0 , 1-1 , 1-3 , 2-1 , 2-2 , 3-2 , 3-3

Eάν ποντάρεις στη Man. United 100€, το καθαρό σου κέρδος είναι 115€


Over / Under
Προβλέψτε το σύνολο των γκολ που επιτεύχθηκαν σε έναν αγώνα. Τα γκολ μετρούν ανεξαρτήτως του εάν έχουν σημειωθεί πρίν ή μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος (σε αντίθεση με τα Ασιατικά, όπου το τρέχον σκορ που υπάρχει πριν την τοποθέτηση του στοιχήματος, αγνοείται). Εάν το παιχνίδι διακοπεί, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εκτός και εάν έχουν ήδη οριστικά κριθεί.


Under 1
Κερδίζετε εάν δεν υπάρχει γκολ στον αγώνα. Εάν υπάρχει 1 γκολ ακριβώς τότε το ποντάρισμα επιστρέφεται. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχουν 2 ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. 


Over 1
Κερδίζετε εάν υπάρχουν δυο ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. Εάν υπάρχει ενα γκολ ακριβώς το ποσό του στοιχήματος επιστρέφεται. Τα στοιχήματα χάνουν αν δεν υπάρχει γκολ στον αγώνα.


Under 1,5
Κερδίζετε εάν υπάρχουν 0 ή 1 γκολ στον αγώνα. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχουν δυο ή περισσότερα γκολ στον αγώνα.


Over 1,5
Κερδίζετε εάν υπάρχουν δυο ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχουν 0 ή 1 γκολ στον αγώνα.


Under 2
Κερδίζετε εάν υπάρχει είτε 0 ή 1 γκολ στον αγώνα. Εάν υπάρχουν δύο γκολ ακριβώς τότε το ποντάρισμα επιστρέφεται. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχουν τρία ή περισσότερα γκολ στον αγώνα.


Over 2
Κερδίζετε εάν υπάρχουν τρία ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. Εάν υπάρχουν δύο γκολ ακριβώς το ποσό του στοιχήματος επιστρέφεται. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχει 0 ή 1 γκολ. στον αγώνα.


Under 2,25
Κερδίζετε εάν υπάρχει είτε 0 ή 1 γκολ στον αγώνα.Eάν υπάρχουν δύο γκολ ακριβώς τότε το μισό ποντάρισμα κερδίζει και το άλλο μισό επιστρέφεται. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχουν τρία ή περισσότερα γκολ στον αγώνα.


Over 2,25
Κερδίζετε εάν υπάρχουν τρία ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. Eάν υπάρχουν δύο γκολ ακριβώς τότε το μισό ποντάρισμα επιστρέφεται και το άλλο μισό χάνει. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχει 0 ή 1 γκολ


Under 2,5
Κερδίζετε εάν υπάρχουν 0, 1 ή 2 γκολ στον αγώνα. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχουν τρία ή περισσότερα γκολ στον αγώνα.

Over 2,5
Κερδίζετε εάν υπάρχουν τρία ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχουν 0, 1 ή 2 γκολ στον αγώνα.


Under 2,75
Κερδίζετε εάν υπάρχουν είτε 0, 1 ή 2 γκολ στον αγώνα.Eάν υπάρχουν τρία γκολ ακριβώς τότε το μισό ποντάρισμα χάνει και το άλλο μισό επιστρέφεται. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχουν τέσσερα ή περισσότερα γκολ στον αγώνα.


Over 2,75
Κερδίζετε εάν υπάρχουν τέσσερα ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. Eάν υπάρχουν τρία γκολ ακριβώς τότε το μισό ποντάρισμα επιστρέφεται και το άλλο μισό κερδίζει. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχουν 0, 1 ή 2 γκολ στον αγώνα.


Συνολικός Αριθμός Γκολ / Συνολικός Αριθμός Γκολ 1ου Ημιχρόνου
Προβλέψτε το συνολικό αριθμό γκολ που θα σημειωθούν από τις δύο ομάδες, στα 90 λεπτά/ 1ο ημίχρονο του αγώνα. Εάν ένα ματς διακοπεί/εγκαταλειφθεί όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν, εκτός εάν το αποτέλεσμα του τοποθετημένου στοιχήματος έχει ήδη καθοριστεί.

Παράδειγμα:

Over 2,5 – To στοίχημα κερδίζει εάν υπάρχουν τρία ή περισσότερα γκολ στον αγώνα/1ο ημίχρονο.
Under 2,5 – To στοίχημα κερδίζει εάν υπάρχουν 0, 1 ή 2 γκολ στον αγώνα/1ο ημίχρονο.


Συνολικός Αριθμός Γκολ Ομάδας/ Συνολικός Αριθμός Γκολ Ομάδας 1ου Ημιχρόνου
Προβλέψτε το συνολικό αριθμό γκολ που θα σημειωθούν από μία συγκεκριμένη ομάδα στα 90 λεπτά/ 1ο ημίχρονο του αγώνα. Τα αυτογκόλ μετρούν για την ομάδα που έχει πιστωθεί το γκολ. Εάν ένα ματς διακοπεί/εγκαταλειφθεί όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν, εκτός εάν το αποτέλεσμα του τοποθετημένου στοιχήματος έχει ήδη καθοριστεί.

Παράδειγμα:

Over 2,5 – To στοίχημα κερδίζει εάν σημειωθούν τρία ή περισσότερα γκολ στον αγώνα/1ο ημίχρονο από την επιλεγμένη ομάδα.
Under 2,5 – To στοίχημα κερδίζει εάν σημειωθούν 0, 1 ή 2 γκολ στον αγώνα/1ο ημίχρονο από την επιλεγμένη ομάδα.1ο Ημίχρονο: 1X2, Ασιατικές αγορές και Over/Under
Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάσει το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου μόνο. Εάν ένα ματς διακοπεί/εγκαταλειφθεί πριν ολοκληρωθεί το 1ο ημίχρονο, τα στοιχήματα ακυρώνονται εκτός εάν οι αγορές έχουν ήδη καθοριστεί. Εάν το παιχνίδι διακοπεί/εγκαταλειφθεί κατά τη διάρκεια του 2ου ημιχρόνου τότε όλα τα στοιχήματα του 1ου ημιχρόνου συνεχίζουν να ισχύουν.


2ο Ημίχρονο: 1X2, Ασιατικές αγορές και Over/Under
Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάσει το αποτέλεσμα του δευτέρου ημιχρόνου μόνο. Εάν ένα ματς διακοπεί/εγκαταλειφθεί πριν ολοκληρωθεί το 2ο ημίχρονο, τα στοιχήματα ακυρώνονται εκτός εάν οι αγορές έχουν ήδη καθοριστεί.


1Χ2, Ασιατικές αγορές και Over/Under μέχρι το 30ο λεπτό (29:59)
Όλα τα στοιχήματα διευθετούνται βάσει του σκορ που υπάρχει έως το τέλος του 30ού λεπτού. Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί πριν από το 30ο λεπτό όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός από τις αγορές over/under Που έχουν ήδη καθοριστεί. Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί μετά το 30ο λεπτό τα στοιχήματα ισχύουν.


1Χ2, Ασιατικές αγορές και Over/Under μέχρι το 70ο λεπτό (69:59)
Όλα τα στοιχήματα διευθετούνται βάσει του σκορ που υπάρχει έως το τέλος του 70ού λεπτού. Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί πριν από το 70ο λεπτό όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός από τις αγορές over/under Που έχουν ήδη καθοριστεί. Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί μετά το 70ο λεπτό τα στοιχήματα ισχύουν.


Ισοπαλία Όχι Στοίχημα (Draw No Bet)
Προβλέψτε ποια ομάδα θα είναι νικήτρια. Σε περίπτωση ισοπαλίας όλα τα στοιχήματα θα επιστρέφονται. Εάν ένα παιχνίδι διακοπεί/εγκαταλειφθεί, τότε όλα τα στοιχήματα επιστρέφονται.


Διπλή Ευκαιρία
Η Διπλή Ευκαιρία σας επιτρέπει να καλύψετε δύο από τα τρία πιθανά αποτελέσματα σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα με ένα στοίχημα. Αντιστοίχως υπάρχει και η αγορά Διπλη Ευκαιρία 1ου Ημιχρόνου που διευθετείται με το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου μόνο.

Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες:

1 ή X - εάν το αποτέλεσμα είναι νίκη για τη γηπεδούχο ή ισοπαλία τότε τα στοιχήματα
κερδίζουν.

Χ ή 2 - εάν το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία ή νίκη τη φιλοξενούμενη τότε τα στοιχήματα κερδίζουν.

1 ή 2 - εάν το αποτέλεσμα είναι νίκη για τη γηπεδούχο ή για τη φιλοξενούμενη τότε τα στοιχήματα κερδίζουν.


Ακριβές σκορ
Προβλέψτε το σκορ στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα από τις επιλογές που δίνονται. Αντιστοίχως υπάρχει η επιλογή αγοράς Ακριβές Αποτέλεσμα 1ου Ημιχρόνου. 


Πολλαπλό Στοίχημα - Ακριβές Σκορ
Προβλέψτε το σκορ στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα, από τις επιλογές που δίνονται. Κάθε επιλογή περιλαμβάνει διάφορα αποτελέσματα. Το στοίχημα σας κερδίζει εάν
το τελικό σκορ είναι το ίδιο με ένα από τα πιθανά αποτελέσματα που περιλαμβάνεται στο στοίχημά που έχετε επιλέξει. Σε αντίθετη περίπτωση το στοίχημα χάνει. Για παράδειγμα:
Ποντάρετε στην επιλογή: 1-0 , 2-0 , 3-0.
Εάν το τελικό σκορ είναι 1-0 ή 2-0 ή 3-0 το στοίχημα κερδίζει. Σε οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα το στοίχημα σας χάνει.


Ημίχρονο / Τελικό
Προβλέψτε το αποτέλεσμα του αγώνα στο ημίχρονο και στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα. Εάν ένα παιχνίδι διακοπεί/εγκαταλειφθεί, τα στοιχήματα επιστρέφονται.

Παράδειγμα: Αν επιλέξετε το 1 / X, μπορείτε να στοιχηματίσετε ότι η γηπεδούχος ομάδα θα κερδίζει στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου και ο αγώνας θα λήξει με ισόπαλο αποτέλεσμα. Η παράταση και τα πέναλτι δεν υπολογίζονται.


Θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες
Προβλέψτε εάν σε έναν αγώνα θα σκοράρουν και δύο ομάδες τουλάχιστον ένα γκολ. Τα αυτογκόλ μετρούν για την ομάδα που έχει πιστωθεί το γκολ. Εάν ένας αγώνας διακοπεί/εγκταλειφθεί, τα στοιχήματα ακυρώνονται, εκτός και εάν το αποτέλεσμα του στοιχήματος έχει ήδη κριθεί.

Ναι = θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες

Όχι = μία από τις δύο ομάδες δεν θα σκοράρει


3-Way Χάντικαπ
Σε ένα 3-Way Χάντικαπ, η γραμμή αγορών προσαρμόζεται έτσι ώστε να υπάρχει και ένα αποτέλεσμα ισοπαλίας που σας δίνει 3 πιθανά στοιχήματα. Τα στοιχήματα διευθετούνται βάσει του τελικού αποτελέσματος. Υπάρχει ακόμη μία επιλογή για αυτού του τύπου την αγορά,το '3-Way Χάντικαπ 1ου Ημιχρόνου', το οποίο διευθετείται βάσει του αποτελέσματος του 1ου Ημιχρόνου.

Για Παράδειγμα:
Χάντικαπ (-1)
Κερδίζετε αν η ομάδα σας κερδίσει τον αγώνα με διαφορά δύο ή περισσότερων τερμάτων.

Ισοπαλία
Κερδίζετε αν η ομάδα με (-1) Χάντικαπ κερδίσει τον αγώνα με ακριβώς ένα γκολ διαφορά.

Χάντικαπ (+1)
Κερδίζετε αν η ομάδα σας αναδειχθεί ισόπαλη ή κερδίσει τον αγώνα.


Πρώτη Ομάδα/ Τελευταία Ομάδα που θα σκοράρει/Ομάδα που Θα Σκοράρει το 2ο γκολ/3ο γκολ/4ο γκολ...
Προβλέψτε ποια ομάδα θα σκοράρει το 1ο/2ο/3ο/4ο/Τελευταίο γκολ σε ένα παιχνίδι. Τα αυτογκόλ μετρούν για την ομάδα την οποία μετρήθηκε υπέρ το γκολ. Εάν ένα παιχνίδι διακοπεί/εγκαταλειφθεί όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα, εκτός εάν το αποτέλεσμα του στοιχήματος έχει ήδη κριθεί.


Αποτέλεσμα Αγώνα και Διαφορά Τερμάτων
Προβλέψτε την ομάδα που θα κερδίσει το παιχνίδι και ταυτόχρονα τη διαφορά τερμάτων. Για παράδειγμα σε ένα ματς ανάμεσα στην Ομάδα Α και Ομάδα Β:

Στοιχηματίστε στην ομάδα Α να κερδίσει με διαφορά 2 γκολ και άνω. Κερδίζετε εάν το αποτέλεσμα 2-0 , 3-0 , 3-1 , 4-0 , 4-1 , 4-2 κ.τ.λ.

Στοιχηματίστε στην ομάδα Α να κερδίσει με διαφορά 1 γκολ. Κερδίζετε εάν το αποτέλεσμα είναι 1-0 , 2-1 , 3-2 κ.τ.λ.

Ο στοιχηματισμός σε Ισοπαλία με Σκορ, κερδίζει σε κάθε περίπτωση ισοπαλίας ( 1-1 , 2-2 , 3-3 , 4-4 κ.τ.λ.) εκτός από το 0-0.

Ο στοιχηματισμός σε ισοπαλία χωρίς σκορ, κερδίζει μόνο εάν το αποτέλεσμα είναι 0-0

Στοιχηματίστε στην ομάδα Β να κερδίσει με δύο ή περισσότερα γκολ διαφορά. Κερδίζετε εάν το αποτέλεσμα είναι 0-2 , 0-3 , 1-3 , 0-4 , 1-4 – 2-4 κ.τ.λ.

Στοιχηματίστε στην ομάδα Β να κερδίσει με 1 γκολ διαφορά. Κερδίζετε εάν το αποτέλεσμα είναι 0-1, 1-2, 2-3 κ.τ.λ.


Μονά / Ζυγά
Η πρόβλεψη του εάν ο συνολικός αριθμός των γκολ σε έναν αγώνα, θα είναι μονός ή ζυγός αριθμός.

Κάθε αγώνας με αποτέλεσμα 0-0, για τις διευθέτησεις θα θεωρείται αγώνας με ζυγό αριθμό τερμάτων . Σε περίπτωση αγώνα που έχει εγκαταλειφθεί τότε όλα τα στοιχήματα για το συγκεκριμένο αγώνα θα ακυρωθούν, εκτός εάν το αποτέλεσμα της αγοράς έχει ήδη κριθεί. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές αυτού του τύπου αγοράς:

Μονά/Ζυγά – Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάσει το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα.
Μονά/Ζυγά 1ου Ημιχρόνου - Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάσει το τελικό αποτέλεσμα του 1ου Ημιχρόνου.
Μονά/Ζυγά 2ου Ημιχρόνου - Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάσει το τελικό αποτέλεσμα του 2ου Ημιχρόνου.


Πρώτος σκόρερ, τελευταίος σκόρερ, σκόρερ σε οποιαδήποτε στιγμή του αγώνα (Goalscorer)
Προβλέψτε εάν ένας παίχτης θα σκοράρει πρώτος/τελευταίος/σε οποιαδήποτε στιγμή στο ματς. Τα αυτογκόλ αγνοούνται στη διευθέτηση αυτών των αγορών. Εάν σημειωθεί αυτογκόλ, θα ληφθεί υπόψιν το προηγούμενο ή το επόμενο (εάν υπάρχουν). Εάν έχουν σημειωθεί μόνο αυτογκόλ σε ένα παιχνίδι, το αποτέλεσμα θα θεωρηθεί ως ''Κανένας Σκόρερ'' για τη διευθέτηση των αγορών. 
Στοιχήματα σε παίχτες που δεν έχουν λάβει μέρος στον αγώνα θα ακυρώνονται. Για τον πρώτο σκόρερ, στοιχήματα σε παίχτες που μπαίνουν ως αλλαγή, αφού έχει ήδη μπεί το πρώτο γκολ, θα είναι επίσης άκυρα.
Εάν ένα παιχνίδι εγκαταλειφθεί/διακοπεί αφού έχει ήδη σημειωθεί το πρώτο γκολ, όλα τα κερδισμένα στοιχήματα για τον ''Πρώτο Σκόρερ'' και ''Σκόρερ σε Οποιαδήποτε Στιγμή'' θα μετρούν όλα τα υπόλοιπα στοιχήματα στις αγορές των Σκόρερς θα ακυρώνονται.
Εάν ένα παιχνίδι εγκαταλειφθεί/διακοπεί πριν σημειωθεί κάποιο γκολ, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.


Goalscorer Premier
Οι διαθέσιμες στοιχηματικές αγορές είναι: 

Πρώτος ή Τελευταίος Σκόρερ – Προβλέψτε εάν ένας επιλεγμένος παίκτης θα σκοράρει το πρώτο ή το τελευταίο γκολ ενός αγώνα.
2 ή περισσότερα γκολ – Προβλέψτε εάν ένας επιλεγμένος παίκτης θα σκοράρει 2 ή περισσότερα γκολ κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.
3 ή περισσότερα γκολ – Προβλέψτε εάν ένας επιλεγμένος παίκτης θα σκοράρει 3 ή περισσότερα γκολ κατά τη διάρκεια ενός αγώνα.

Τα αυτογκόλ δεν συμπεριλαμβάνονται για τη διευθέτηση. Εάν σημειωθεί αυτογκόλ, το προηγούμενο ή το επόμενο γκολ (εφόσον αυτό υπάρξει) θα λαμβάνεται υπόψη. Τα στοιχήματα υπέρ παικτών που δεν συμμετέχουν στον αγώνα, θα θεωρούνται άκυρα. 
Εάν ένας αγώνας διακοπεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Εξαιρούνται όλα τα στοιχήματα/ αγορές που έχουν ήδη κριθεί.


Σκόρερ Ομάδας (Team Goalscorer) 
Προβλέψτε ποιος παίκτης από μία καθορισμένη ομάδα θα σκοράρει τα περισσότερα γκολ σε ένα πρωτάθλημα/ τουρνουά. Υπολογίζονται τα γκολ που έχουν σημειωθεί στην κανονική διάρκεια του αγώνα ή κατά τη διάρκεια της παράτασης. Τα γκολ που προκύπτουν από τη διαδικασία των πέναλτι δεν υπολογίζονται. Στην περίπτωση που δύο ή παραπάνω παίκτες, σκοράρουν τον ίδιο αριθμό γκολ ισχύουν οι κανόνες dead – heat. Δηλαδή, οι αποδόσεις που θα ισχύουν θα είναι ίσες με τις αποδεκτές αποδόσεις διαιρούμενες διά του αριθμού των ισόβαθμων συμμετεχόντων (π.χ. Με αποδεκτή απόδοση 2,70 και τρείς ισόπαλους συμμετέχοντες οδηγούμαστε στην απόδοση: 2,70/3 =0,90). Εάν δεν προκύπτουν καθόλου γκολ από την προκαθορισμένη ομάδα, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.


Κορυφαίος σκόρερ (Top Goalscorer)
Τα στοιχήματα παικτών που έχουν δηλωθεί να παίξουν για τις ομάδες ισχύουν, ανεξάρτητα αν είναι εκτός αποστολής ή τραυματισμένοι στην διάρκεια του τουρνουά. Σε περίπτωση που κάποιος παίκτης μεταγραφεί σε άλλη ομάδα, τα γκολ που σημείωσε πριν την μεταγραφή προσμετρούνται. Αν ένας παίκτης μεταγραφεί σε ομάδα άλλης κατηγορίας, τα γκολ που έχει σημειώσει στην περίοδο πριν την μεταγραφή, δεν υπολογίζονται στην καινούρια λίγκα. Όλα τα στοιχήματα ισχύουν στις παραπάνω περιπτώσεις εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. 
Τα αυτογκολ δεν υπολογίζονται. Υπολογίζονται μόνο τα τέρματα που έχουν σημειωθεί στη λίγκα/πρωτάθλημα. Τα γκολ που σημειώνονται στα play off δεν υπολογίζονται. 
Αν δυο ή παραπάνω παίκτες σημειώσουν τον ίδιο αριθμό τερμάτων, ισχύουν οι κανόνες του dead-heat. Δηλαδή, οι αποδόσεις που θα ισχύουν θα είναι ίσες με τις αποδεκτές αποδόσεις διαιρούμενες διά του αριθμού των ισόβαθμων συμμετεχόντων (π.χ. Με απόδεκτή απόδοση 2,70 και τρείς ισόπαλους συμμετέχοντες οδηγούμαστε στην απόδοση: 2,70/3 =0,90). 


Nα σημειώσει γκολ μία ομάδα στο 1ο ημίχρονο/2ο ημίχρονο/και στα δύο ημίχρονα (Teams to score in 1st Half/2nd Half/Both halves)
Προβλέψτε αν μια ομάδα θα σκοράρει τουλάχιστον ένα γκολ στο 1ο ημίχρονο/2ο ημίχρονο/και τα δυο ημίχρονα. Τα αυτογκόλ μετρούν στη διευθέτηση για την ομάδα τη οποία έχει μετρηθεί υπέρ το γκολ.
Αν ένας αγώνας διακοπεί τότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, εκτός αν το αποτέλεσμα ενός στοιχήματος έχει ήδη επιβεβαιωθεί. 


Μηδέν Παθητικό (Teams Clean Sheet)
Μηδέν Παθητικό σημαίνει ότι μία ομάδα θα τελειώσει τον αγώνα χωρίς να δεχθεί γκολ. Τα αυτογκόλ υπολογίζονται για την διευθέτηση των δελτίων. Αν ένα παιχνίδι διακοπεί όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εκτός αν το αποτέλεσμα ενός στοιχήματος έχει ήδη επιβεβαιωθεί.

Για παράδειγμα: 

Μηδέν Παθητικό ομάδα Α “ΝΑΙ” : Για να θεωρηθεί κερδισμένο ένα δελτίο, η ομάδα Α δεν θα πρέπει να δεχθεί κανένα γκολ (συμπεριλαμβανομένου και αυτογκόλ) στην διάρκεια του αγώνα. Εάν δεχθεί, το στοίχημα είναι χαμένο.
Μηδέν Παθητικό ομάδα Α “ΟΧΙ”: Για να θεωρηθεί κερδισμένο ένα δελτίο, η ομάδα Α θα πρέπει να δεχθεί τουλάχιστον ένα γκολ (ακόμη και αυτογκολ) στην διάρκεια του αγώνα. Εάν δεν δεχθεί, τότε το στοίχημα είναι χαμένο. Άμεσος ανταγωνισμός (Head 2 Head) 
Εάν ένας, εκ των δύο αντιπάλων,δεν ξεκινήσει το τουρνουά, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Εάν δύο ομάδες καταφέρουν να φτάσουν στην ίδια φάση του τουρνουά, ισχύουν οι κανονισμοί dead-heat. 


Συνολικά λεπτά Γκολ (Total Goals Min)
Συνολικά λεπτά γκολ, είναι το άθροισμα των λεπτών όπου έχουν σημειωθεί γκολ κατά την κανονική διάρκεια του αγώνα. Σαν χρόνος επίτευξης του γκολ θα θεωρείται το ολόκληρο λεπτό όπως αυτό ορίζεται από την επίσημη διοργανώτρια αρχή. Οποιοδήποτε γκολ σημειωθεί στις καθυστερήσεις του 1ου ημιχρόνου, θα καταλογίζεται ως γκολ 45ου λεπτού. Οποιοδήποτε γκολ σημειωθεί στις καθυστερήσεις του 2ου ημιχρόνου, θα καταλογίζεται ως γκολ 90ου λεπτού.
Από τη στιγμή της σέντρας ο αγώνας θεωρείται ότι βρίσκεται στο 1ο λεπτό. 
Έτσι, για παράδειγμα εάν ένα γκολ σημειωθεί μετά από 24' και 16'', τότε θα καταλογίζεται ως γκολ 25ου λεπτού.


Η νική/ήττα καθορίζονται συγκρίνοντας τα συνολικά αθροισμένα λεπτά των γκολ με έναν προκαθορισμένο αριθμό. Εάν ένα παιχνίδι διακοπεί, όλα τα στοιχήματα για την συγκεκριμένη αγορά θα ακυρώνονται. 


OU & Goal Crazy/Goal Crazy/1st Half Goal Crazy
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τον συνολικό αριθμό γκολ που θα σημειωθούν και από τις δύο ομάδες κατά τη διάρκεια του Goal Crazy αγώνα ή Goal Crazy 1ου ημιχρόνου. 
Εάν ένας αγώνας διακοπεί κατά τη διάρκεια του 1ου ημιχρόνου, όλες οι αγορές για το συγκεκριμένο στοίχημα θα ακυρώνονται.Εάν ένας αγώνας διακοπεί μετά την ολοκλήρωση του 1ου ημιχρόνου, τα στοιχήματα για το Goal Crazy 1ου ημιχρόνου ισχύουν κανονικά ενώ τα στοιχήματα Goal Crazy αγώνα, θα θεωρούνται άκυρα. 

Για παράδειγμα: 

Αν επιλέξετε 2-3 γκολ, τότε κερδίζετε αν σημειωθούν 2 ή 3 γκολ στον αγώνα/1ο ημίχρονο. Διαφορετικά το στοίχημα είναι χαμένο. 
Αν επιλέξετε 3+ γκολ, κερδίζετε αν σημειωθούν 3 ή περισσότερα γκολ στον αγώνα/1ο ημίχρονο. Διαφορετικά, το στοίχημα είναι χαμένο.


Ημίχρονο με τα περισσότερα γκολ (Half with Most Goals)
Προβλέψτε σε ποιο ημίχρονο θα σημειωθούν τα περισσότερα γκολ. Εάν ένας αγώνας διακοπεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.


Αριθμός Γκολ/Αριθμός γκολ 1ου ημχρόνου (Number of Goals/Number of Goals 1st Half)
Προβλέψτε τον ακριβή αριθμό γκολ που θα σημειωθούν κατά τη διάρκεια ενός αγώνα /1ου ημιχρόνου.Εάν ένας αγώνας διακοπεί κατά την διάρκεια του 1ου ημιχρόνου, όλα τα στοιχήματα για αυτήν την αγορά θα θεωρούνται άκυρα. Εάν ένας αγώνας διακοπεί μετά την ολοκλήρωση του 1ου ημιχρόνου, τα στοιχήματα για τον αριθμό γκολ 1ου ημιχρόνου θα ισχύουν κανονικά, ενώ τα στοιχήματα γιατο σύνολο του αγώνα, θα θεωρούνται άκυρα.


Number of Team Goals/Number of Team Goals 1st Half
Προβλέψτε τον ακριβή αριθμό γκολ που θα σημειώσει μία προκαθορισμένη ομάδα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα /1ου ημιχρόνου. Τα αυτογκόλ καταλογίζονται στην ομάδα που καταλογίζεται υπέρ το γκολ. Εάν ένας αγώνας διακοπεί μετά την ολοκλήρωση του 1ου ημιχρόνου, τότε τα στοιχήματα για τον αριθμό γκολ ομάδας 1ου ημιχρόνου θα ισχύουν κανονικά, ενώ τα στοιχήματα για τον αριθμό γκολ ομάδας του αγώνα, θα θεωρούνται άκυρα.


1ο/2ο ημίχρονο (First Half/Second Half)
Προβλέψτε το αποτέλεσμα για το πρώτο και το δεύτερο ημίχρονο ξεχωριστά. Εάν ο αγώνας διακοπεί, τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. 
Παράδειγμα: Για να κερδίσετε ένα στοίχημα “1/Χ”, η γηπεδούχος ομάδα θα πρέπει να κερδίσει στο πρώτο ημίχρονο και το αποτέλεσμα του 2ου ημιχρόνου να είναι ισοπαλία. Η παράταση και τα πέναλτι δεν περιλαμβάνονται. 


1Χ2 στο υπόλοιπο του παιχνιδιού (1X2 rest of the match)
Στη συγκεκριμένη αγορά δεν λαμβάνεται υπόψιν το τρέχον αποτέλεσμα του αγώνα, τη στιγμή που τοποθετείται ένα στοίχημα. Για παράδειγμα ανεξάρτητα με το σκορ, το παιχνίδι θεωρείται πάντα 0-0. Εάν ένας αγώνας διακοπεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

Για παράδειγμα: 
To τρέχον αποτέλεσμα είναι 1-0 και το τελικό αποτέλεσμα 1-1. Το αποτέλεσμα για το υπόλοιπο του παιχνιδού είναι 0-1. 

1: Τα στοιχήματα υπέρ της γηπεδούχου είναι χαμένα. 
Χ: Τα στοιχήματα στην ισοπαλία είναι χαμένα. 
2: Τα στοιχήματα υπέρ της φιλοξενούμενης είναι κερδισμένα


Πέναλτι (Penalty)
Η αγορά “Πέναλτι” είναι αντίστοιχη με αυτήν του Under/Over. Η νίκη και η ήττα καθορίζεται από τον αριθμό των πέναλτι που θα καταλογιστούν και για τις δύο ομάδες. Αν ένας αγώνας διακοπεί, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εκτός αν το αποτέλεσμα του στοιχήματος έχει ήδη καθοριστεί. 

Εάν ένα πέναλτι καταλογιστεί, αλλά δεν εκτελεστεί (ο διαιτητής αλλάζει γνώμη, το παιχνίδι διακοπεί πριν την εκτέλεση), αυτό το πέναλτι δεν θα λαμβάνεται υπόψιν για την διευθέτηση των στοιχημάτων. 


Να κερδίσει με 0/Win To Nil 
Προβλέψτε εάν μία ομάδα κερδίσει τον αγώνα χωρίς να δεχθεί γκολ. 


Win Either Half
Προβλέψτε εάν μία ομάδα κερδίσει τουλάχιστον ένα ημίχρονο ανεξάρτητα εάν είναι το 1ο ή το 2ο ημίχρονο. 


Αυτογκόλ (Own Goal)
Προβλέψτε εάν μια ομάδα σημειώσει αυτογκόλ στον αγώνα. 


Win From Behind 
Προβλέψτε εάν μία ομάδα που βρίσκεται πίσω στο σκορ με ένα ή περισσότερα γκολ, κερδίσει τελικά τον αγώνα. 


Να σκοράρει/Να χάσει ένα πέναλτι / Score/Miss a Penalty 
Προβλέψτε εάν μία ομάδα θα σκοράρει ή θα χάσει πέναλτι κατά τη διάρκεια του αγώνα. Πέναλτι που ακυρώνονται από τον διαιτητή δεν λαμβάνονται υπόψιν. 


Πρόσθετος Χρόνος στο 1ο/2ο ημίχρονο (Added Time in 1st Half/2nd Half)
Η αγορά “Πρόσθετος Χρόνος” είναι παρόμοια με το under/over. Η νίκη και η ήττα καθορίζονται από τον προσθετο χρόνο που θα επιδείξει ο διαιτητής και όχι από τον χρόνο που θα παιχτεί πραγματικά. Αν το παιχνίδι διακοπεί στο 1ο ημίχρονο, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Εάν ο αγώνας διακοπεί στο 2ο ημίχρονο, όλα τα στοιχήματα για το 1ο ημίχρονο θα ισχύουν κανονικά ενώ όσα στοιχήματα αφορούν το 2ο ημίχρονο θα θεωρούνται άκυρα. 

Για παράδειγμα: 

Εάν ο διαιτητής επιδείξει 1 λεπτό καθυστέρησης και παιχτούν 2 λεπτά σε πραγματικό χρόνο, τα στοιχήματα θα διευθετούνται βάσει του 1ος λεπτού που έδειξε ο διαιτητής. 


Περίοδος 1ου Γκολ (1st Goal Period)
Προβλέψτε σε ποια χρονική στιγμή του αγώνα θα σημειωθεί το 1ο γκολ, επιλεγοντας από συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Τα αυτογκολ λαμβάνονται υπόψιν για την διευθέτηση των δελτίων. 
Εάν ένας αγώνας διακοπεί αφού έχει σημειωθεί το πρώτο γκολ, όλα τα στοιχήματα ισχύουν. Εάν ένας αγώνας διακοπεί πριν σημειωθεί το πρώτο γκολ ή ο αγώνας τελειώσει χωρίς να σημειωθεί γκολ, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Με την σέντρα του αγώνα, ο αγώνας θεωρείται ότι βρίσκεται στο 1ο λεπτό. Για παράδειγμα, εάν ένα γκολ σημειωθεί μετά από 24' και 16'' τα στοιχήματα θα διευθετούνται σαν να σημειώθηκε το γκολ στο 25ο λεπτό. 

Γκολ μέχρι το 30 λεπτό (Goal up to 30th Min)
Προβλέψτε εάν θα σημειωθεί γκολ πριν το 30ο λεπτό (29:59) του αγώνα. Εάν ο αγώνας διακοπεί πριν το 30ο λεπτό, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εκτός εάν έχει ήδη σημειωθεί γκολ στον αγώνα. 

Να σημειωθεί γκολ στο 1-15ο λεπτό,16ο-30ο λεπτό,31ο-Ημίχρονο, έναρξη 2ου ημιχρόνου-60ο λεπτό, 61ο-75ο λεπτό, 76ο-τέλος του αγώνα (Goal Scored 1-15Min, 16-30Min, 31-Half Time, Starting 2nd Half-60Min, 61-75Min, 76-Full Time)

Προβλέψτε εάν θα σημειωθεί γκολ στις προσφερόμενες περιόδους. Εάν ένας αγώνας διακοπεί όλα τα στοιχήματα για τις περιόδους πριν την διακοπή θα ισχύουν κανονικά, ενώ για τις περιόδους μετά την διακοπή όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Τα στοιχήματα που περιλαμβάνουν το λεπτό της διακοπής του αγώνα, θα διευθετούνται στην περίπτωση που έχει σημεωθεί γκολ. Διαφορετικά τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. 

Για Παράδειγμα: 

Το παιχνίδι διακόπτεται στο 38ο λεπτό: 
Τα στοιχήματα για τις περιόδους 1ο-15ο λεπτό και 16ο-30ο λεπτό θα διευθετούνται. 
Τα στοιχήματα για τις περιόδους έναρξης 2ου ημιχρόνου-60ο λεπτό, 61ο-75ο λεπτό και 76ο-τέλος αγώνα θα θεωρούνται άκυρα.
Τα στοιχήματα για την περίοδο 31ο-ημίχρονο θα διευθετούνται στην περίπτωση που έχει σημειωθεί γκολ μεταξύ 31ου και 38ου λεπτού. 
Τα στοιχήματα για την περίοδο 31ο-ημίχρονο θα ακυρώνονται στην περίπτωση που δεν έχει σημειωθεί γκολ μεταξύ 31ου και 38ου λεπτού.


Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες & over 2,5 (Both teams to score & over 2.5)
ΝΑΙ= Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες και να σημειωθούν τουλάχιστον 3 γκολ στον αγώνα
ΟΧΙ=Μία από τις δύο ομάδες να μην σημειώσει γκολ ή να μην σημειωθούν 3 γκολ συνολικά. 

Εάν ένας αγώνας διακοπεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα, εκτός αν το αποτέλεσμα του στοιχήματος έχει ήδη καθοριστεί. 

Νικητής Αγώνα & Να σκοράρουν και οι δύο ομάδες (Match Winner & Both Teams to Score)
Προβλέψτε τον νικητή του αγώνα και εάν θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες/δεν θα σκοράρουν και οι δύο ομάδας, αναλόγως με τις προσφερόμενες επιλογές. Εάν ο αγώνας διακοπεί όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. 

Scorecast
Αυτή η πρόβλεψη αφορά ταυτόχρονα την αγορά ''Ποιος Παίκτης θα σκοράρει πρώτος'' και την αγορά ''Ακριβές Σκορ'' του αγώνα. Για να είναι κερδισμένο το στοίχημα, θα πρέπει να είναι σωστές και οι δύο προβλέψεις. Τα αυτογκολ δεν μετράνε για το στοίχημα ''Ποιος Παίκτης θα σκοράρει πρώτος'' και σε αυτήν την περίπτωση το επόμενο γκολ που θα σημειωθεί θα χρησιμοποιείται για την διευθέτηση των στοιχημάτων. 
Εάν στον αγώνα σημειωθούν μόνο αυτογκολ, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τις αποδόσεις της αγοράς ''Ακριβές Σκορ'', που θα ορίζονται κατά την έναρξη του αγώνα. 
Εάν ο αγώνας τελειώσει με ισόπαλη έκβαση, χωρίς γκολ, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. 
Εάν ένας παίκτης εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο, αφού έχει σημειωθεί το πρώτο γκολ ή δεν αγωνιστεί καθόλου στον αγώνα, όλα τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί για τον συγκεκριμένο παίκτη θα διευθετούνται με βάση τις αποδόσεις της αγοράς ''Ακριβές Σκορ'', που θα ορίζονται κατά την έναρξη του αγώνα.

Scorecast 1oυ Ημιχρόνου (1st Half Scorecast)
Αυτή η πρόβλεψη αφορά ταυτόχρονα την αγορά ''Ποιος Παίκτης θα σκοράρει πρώτος'' και την αγορά ''Ακριβές Σκορ του 1ου ημιχρόνου''. Για να είναι κερδισμένο ένα στοίχημα, θα πρέπει να είναι σωστές και οι δύο προβλέψεις. Τα αυτογκολ δεν μετράνε για το στοίχημα ''Ποιος Παίκτης θα σκοράρει πρώτος'' και σε αυτήν την περίπτωση το επόμενο γκολ που θα σημειωθεί θα χρησιμοποιείται για την διευθέτηση των στοιχημάτων. 
Εάν στο 1ο ημίχρονο σημειωθούν μόνο αυτογκολ, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τις αποδόσεις της αγοράς ''Ακριβές Σκορ 1ου ημιχρόνου'' , που θα ορίζονται κατά την έναρξη του αγώνα. 
Εάν ο αγώνας τελειώσει ισόπαλος χωρίς γκολ όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Εάν το 1ο ημίχρονο τελειώσει ισόπαλο χωρίς γκολ, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Εάν ένας παίκτης εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο αφού έχει σημειωθεί το πρώτο γκολ ή δεν αγωνιστεί καθόλου στο 1ο ημίχρονο, όλα τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί για τον συγκεκριμένο παίκτη θα διευθετούνται με βάση τις αποδόσεις της αγοράς ''Ακριβές Σκορ'', που θα ορίζονται κατά την έναρξη του αγώνα.
Εάν ο αγώνας διακοπεί κατά την διάρκεια του 1ου ημιχρόνου, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.


Anytime Scorecast
Αυτή η πρόβλεψη αφορά ταυτόχρονα την αγορά ''Ποιος Παίκτης θα σκοράρει'' και την αγορά ''Ακριβές Σκορ'' του αγώνα. Για να είναι κερδισμένο το στοίχημα, θα πρέπει να είναι σωστές και οι δύο προβλέψεις. 
Τα αυτογκολ δεν λαμβάνονται υπόψιν για το στοίχημα ''Ποιος Παίκτης θα σκοράρει''. 
Εάν στον αγώνα σημειωθούν μόνο αυτογκολ, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τις αποδόσεις της αγοράς ''Ακριβές Σκορ'', που θα ορίζονται κατά την έναρξη του αγώνα. Εάν ο αγώνας τελιώσει ισόπαλος, χωρίς γκολ, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. 
Εάν ένας παίκτης δεν αγωνιστεί καθόλου στον αγώνα, όλα τα στοιχήματα που αφορούν τον συγκεκριμένο παίκτη θα διευθετούνται με βάση τις αποδόσεις της αγοράς '' Ακριβές σκορ''.
Εάν ο αγώνας διακοπεί αφού έχει σημειωθεί ένα ή περισσότερα γκολ, τα στοιχήματα που αφορούν τους παίκτες που έχουν ήδη σκοράρει για την αγορά ''Σκόρερ οποιαδήποτε στιγμή'', θα διευθετούνται με βάση τις αποδόσεις που ορίζονται στην αρχή του αγώνα ενώ όλα τα υπόλοιπα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Wincast
Αυτή η πρόβλεψη αφορά ταυτόχρονα την αγορά “Ποιος παίκτης θα σκοράρει πρώτος” και την “Τελικό Αποτέλεσμα” (1x2) του αγώνα. 
Για να θεωρηθεί κερδισμένο ένα δελτίο θα πρέπει να επιβεβαιωθούν και οι δύο προβλέψεις. 
Τα αυτογκόλ δεν λαμβάνονται υπόψιν για το στοίχημα ''Ποιος Παίκτης θα σκοράρει πρώτος''. Θα λαμβάνεται υπόψιν, το επόμενο γκολ που θα σημειωθεί (όχι αυτογκολ).
Εάν στον αγώνα υπάρχουν μόνο αυτογκολ, τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τις αποδόσεις της αγοράς ''1Χ2'' που ορίζοντα κατά την έναρξη του αγώνα. 
Εάν ένας παίκτης εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο, αφού έχει σημειωθεί το πρώτο γκολ ή δεν αγωνιστεί καθόλου, όλα τα στοιχήματα που αφορούν τον συγκεκριμένο παίκτη ως πρώτο σκόρερ, θα διευθετούνται με βάση τις αποδόσεις της αγοράς ''1Χ2''που ορίζονται κατά την έναρξη του αγώνα. 
Εάν ο αγώνας διακοπεί αφού έχει σημειωθεί το πρώτο γκολ, τα στοιχήματα που αφορούν την αγορά ''Πρώτος που θα σκοράρει” θα διευθετούνται με βάση τις αποδόσεις του σκόρερ που ορίζονται κατά την έναρξη του αγώνα. 

Ημίχρονο/Τελικό & over/under 2,5 (Half-time/Full-time & Over/Under 2.5)
Προβλέψτε το αποτέλεσμα του ημιχρόνου, του τελικού αποτελέσματος και εάν θα σημειωθούν τουλάχιστον 3 γκολ σε έναν αγώνα.

Για παράδειγμα:
Για να είναι κερδισμένο το δελτίο ''1/Χ και Over 2,5'' θα πρέπει η γηπεδούχος ομάδα να κερδίσει το πρώτο ημίχρονο, η έκβαση του τελικού αποτελέσματος να είναι ισόπαλη και να σημειωθούν 3 ή περισσότερα γκολ στον αγώνα.
Η παράταση και τα πέναλτι δεν υπολογίζονται. 


Νικητής Αγώνα και O/U 2,5/3,5 (Match Winner & O/U 2.5/3.5)
Προβλέψτε τον νικητή του αγώνα και εάν θα σημειωθούν περισσότερα ή λιγότερα από 2,5 ή 3,5 γκολ κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εάν ο αγώνας διακοπεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. 


Νικητής Αγώνα και O/U 1,5 1ου Ημιχρόνου (Match Winner & O/U 1.5 1st Half)
Προβλέψτε τον νικητή του αγώνα και εάν θα σημειωθούν περισσότερα ή λιγότερα από 1,5 γκολ κατά το 1ο ημίχρονο. Εάν ο αγώνας διακοπεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. 1Χ2 Κόρνερ στον Αγώνα/1ο ημίχρονο/2ο ημίχρονο (1X2 Corners Full Time/1st Half/2nd Half)
Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει τα περισσότερα κόρνερ. Οι επιλογές είναι : 

1: H γηπεδούχος ομάδα θα κερδίσει περισσότερα κόρνερ
Χ: Και οι δύο ομάδες θα κερδίσουν τον ίδιο αριθμό κόρνερ 
2: Η φιλοξενούμενη ομάδα θα κερδίσει περισσότερα κόρνερ 

Η αγορά Κόρνερ 1Χ2 στον αγώνα θα διευθετείται με βάση τον αριθμό κόρνερ σε όλη την διάρκεια του αγώνα. 
Η αγορά Κόρνερ 1Χ2 στο 1ο ημίχρονο θα διευθετείται με βάση τον αριθμό κόρνερ στο 1ο ημίχρονο μόνο. 
Η αγορά Κόρνερ 1Χ2 στο 2ο ημίχρονο θα διευθετείται με βάση τον αριθμό κόρνερ στο 2ο ημίχρονο μόνο.

Εάν κάποιο κόρνερ υποδειχθεί αλλά δεν εκτελεστεί (επειδή ο διαιτητής σφύριξε στο μεταξύ την λήξη του 1ου ημιχρόνου ή του αγώνα) δεν θα υπολογίζεται στην διευθέτηση των δελτίων. 
Αν ένα κόρνερ επανεκτελεστεί για οποιοδήποτε λόγο, θα υπολογίζεται σαν 1 κόρνερ. 
Εάν ένας αγώνας διακοπεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εκτός αν το αποτέλεσμα του στοιχήματος έχει ήδη διευθετηθεί. Ασιατικό Χάντικαπ και Over/Under Κόρνερ Αγώνα/1ου ημιχρόνου/2ου ημιχρόνου (Asians Handicap & Over/Under Corners FT/1st Half/2nd Half)
Αυτή η αγορά είναι παρόμοια με το χάντικαπ και το Over/Under.
Η νίκη και η ήττα για το κομμάτι του χάντικαπ, καθορίζεται συγκρίνοντας τα κόρνερ τις κάθε ομάδας, με βάση το προσφερόμενο χάντικαπ.
Η νίκη και η ήττα για το κομμάτι του Over/Under, καθορίζεται από τα κόρνερ που έχουν κερδίσει και οι δύο ομάδες. Ισχύουν οι κανόνες Push Rules (επιστροφή στοιχήματος).

Η αγορά ''Ασιατικά και Over/Under Κόρνερ αγώνα'' θα διευθετείται με βάση τα κόρνερ που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια όλου του αγώνα.
Η αγορά ''Ασιατικά και Over/Under 1ου ημιχρόνου'' θα διευθετείται με βάση τα κόρνερ που σημειώθηκαν κατά το 1ο ημίχρονο μόνο. 
Η αγορά ''Ασιατικά και Over/Under 2ου ημιχρόνου'' θα διευθετείται με βάση τα κόρνερ που σημειώθηκαν κατά το 2ο ημίχρονο μόνο. 
Εάν κάποιο κόρνερ υποδειχθεί αλλά δεν εκτελεστεί (επειδή ο διαιτητής σφύριξε στο μεταξύ την λήξη του 1ου ημιχρόνου ή του αγώνα) δεν θα υπολογίζεται στην διευθέτηση των δελτίων. Εάν ένα κόρνερ επανεκτελεστεί για οποιοδήποτε λόγο, θα υπολογίζεται σαν 1ο κόρνερ. 
Εάν ο αγώνας διακοπεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εκτός από όσα έχουν ήδη καθοριστεί.


Συνολικά Κόρνερ Ομάδας (Total Team Corners)
Η αγορά “Συνολικά Κόρνερ Ομάδας” είναι παρόμοια με την αγορά Under/Over. 
Η νίκη/ήττα καθορίζεται από τον αριθμό των κόρνερ που θα κερδίσει η ομάδα της επιλογής σας. Εάν κάποιο κόρνερ υποδειχθεί αλλά δεν εκτελεστεί (επειδή ο διαιτητής σφύριξε στο μεταξύ την λήξη του 1ου ημιχρόνου ή του αγώνα) δεν θα υπολογίζεται στην διευθέτηση των δελτίων.
Εάν ένα κόρνερ επανεκτελεστεί για οποιοδήποτε λόγο, θα υπολογίζεται σαν 1ο κόρνερ
Εάν ένας αγώνας διακοπεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εκτός από όσα έχουν ήδη καθοριστεί.


Συνολικά Κόρνερ 2 Way (Total Corners 2 Way)
Προβλέψτε εάν τα συνολικά κόρνερ σε έναν αγώνα (και από τις δύο ομάδες) θα είναι περισσότερα ή λιγότερα από τον προσφερόμενο αριθμό. 
Εάν κάποιο κόρνερ υποδειχθεί αλλά δεν εκτελεστεί (επειδή ο διαιτητής σφύριξε στο μεταξύ την λήξη του 1ου ημιχρόνου ή του αγώνα) δεν θα υπολογίζεται στην διευθέτηση των δελτίων.
Εάν ένα κόρνερ επανεκτελεστεί για οποιοδήποτε λόγο, θα υπολογίζεται σαν 1ο κόρνερ. 
Εάν ο αγώνας διακοπεί,τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εκτός από όσα έχουν ήδη καθοριστεί.


Συνολικά Κόρνερ Μονά/Ζυγά (Total Corners Odd/Even)
Προβλέψτε εάν τα συνολικά κόρνερ ενός αγώνα (και από τις δύο ομάδες) θα είναι μονά ή ζυγά.
Εάν κάποιο κόρνερ υποδειχθεί αλλά δεν εκτελεστεί (επειδή ο διαιτητής σφύριξε στο μεταξύ την λήξη του 1ου ημιχρόνου ή του αγώνα) δεν θα υπολογίζεται στην διευθέτηση των δελτίων.
Εάν ένα κόρνερ επανεκτελεστεί για οποιοδήποτε λόγο, θα υπολογίζεται σαν 1ο κόρνερ. 
Εάν ο αγώνας διακοπεί,τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εκτός από όσα έχουν ήδη καθοριστεί.


Κόρνερ 3 Way HC (Corners 3Way HC)
Στην αγορά 3Way HC προσφέρεται και η επιλογή της ισόπαλης έκβασης.
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται συγκρίνοντας τα κόρνερ που έχει κερδίσει η κάθε ομάδα, με βάση το προσφερόμενο χάντικαπ .

Για παράδειγμα: 

Χάντικαπ (-1) -Κερδίζετε εάν η ομάδα της επιλογής σας έχει κερδίσει 2 ή περισσότερα κόρνερ από την αντίπαλη ομάδα.
Ισοπαλία(-1)-Κερδίζετε εάν η ομάδα με το (-1) χάντικαπ κερδίσει ακριβώς με 1 κόρνερ διαφορά από την αντίπαλη ομάδα. 
Χάντικαπ (+1)- Κερδίζετε αν η ομάδα της επιλογής σας, έχει μεγαλύτερο η ίσο αριθμό κόρνερ από την αντίπαλη ομάδα.
Εάν κάποιο κόρνερ υποδειχθεί αλλά δεν εκτελεστεί (επειδή ο διαιτητής σφύριξε στο μεταξύ την λήξη του 1ου ημιχρόνου ή του αγώνα) δεν θα υπολογίζεται στην διευθέτηση των δελτίων.
Εάν ένα κόρνερ επανεκτελεστεί για οποιοδήποτε λόγο, θα υπολογίζεται σαν 1ο κόρνερ. 
Εάν ο αγώνας διακοπεί,τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εκτός από όσα έχουν ήδη καθοριστεί.


Κόρνερ 3 Way O/U (Corners 3 Way OU)
Προβλέψτε εάν ο συνολικός αριθμός κόρνερ που θα κερδίσουν και οι δύο ομάδες, θα είναι μεγαλύτερος, μικρότερος ή ίσος από τον προσφερόμενο αριθμό. 
Εάν κάποιο κόρνερ υποδειχθεί αλλά δεν εκτελεστεί (επειδή ο διαιτητής σφύριξε στο μεταξύ την λήξη του 1ου ημιχρόνου ή του αγώνα) δεν θα υπολογίζεται στην διευθέτηση των δελτίων.
Εάν ένα κόρνερ επανεκτελεστεί για οποιοδήποτε λόγο, θα υπολογίζεται σαν 1ο κόρνερ. 
Εάν ο αγώνας διακοπεί,τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εκτός από όσα έχουν ήδη καθοριστεί.


Κόρνερ Over/Under, Κόρνερ 1ου ημιχρόνου Over/Under, Κόρνερ 2ου ημιχρόνου Over/Under 
(Corners Over/Under, Corners 1st Half Over/Under, Corners 2nd Half Over/Under)
Προβλέψτε εάν ο συνολικός αριθμός των κόρνερ που θα κερδίσουν και οι δύο ομάδες θα είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από τον προσφερόμενο αριθμό. 
Ισχύουν οι κανόνες Push Rules (επιστροφή πονταρίσματος).
Εάν κάποιο κόρνερ υποδειχθεί αλλά δεν εκτελεστεί (επειδή ο διαιτητής σφύριξε στο μεταξύ την λήξη του 1ου ημιχρόνου ή του αγώνα) δεν θα υπολογίζεται στην διευθέτηση των δελτίων.
Εάν ένα κόρνερ επανεκτελεστεί για οποιοδήποτε λόγο, θα υπολογίζεται σαν 1ο κόρνερ. 
Εάν ο αγώνας διακοπεί,τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εκτός από όσα έχουν ήδη καθοριστεί.

Πρώτο/Τελευταίο Κόρνερ (First/Last Corner)
Προβλέψτε ποιά ομάδα θα κερδίσει το Πρώτο/Τελευταίο κόρνερ. 
Εάν κάποιο κόρνερ υποδειχθεί αλλά δεν εκτελεστεί (επειδή ο διαιτητής σφύριξε στο μεταξύ την λήξη του 1ου ημιχρόνου ή του αγώνα) δεν θα υπολογίζεται στην διευθέτηση των δελτίων.
Εάν ένα κόρνερ επανεκτελεστεί για οποιοδήποτε λόγο, θα υπολογίζεται σαν 1ο κόρνερ. 
Εάν ο αγώνας διακοπεί,τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εκτός από όσα έχουν ήδη καθοριστεί.


2ο/3ο/4ο/... Κόρνερ (2nd /3rd/4th/… Corner)
Προβλέψτε ποιά ομάδα θα κερδίσει το 2ο,3ο,4ο ... έως και τελευταίο κόρνερ. 
Εάν το συγκεκριμένο κατά σειρά κόρνερ, δεν πραγματοποιηθεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Εάν για παράδειγμα το παιχνίδι τελειώσει ή διακοπεί με 8 κόρνερ-όλα τα στοιχήματα από το 8ο κόρνερ και μετά θα ακυρώνονται (9ο,10ο,κτλ) 

Σέντρα (Kick Off)
Προβλέψτε ποιά ομάδα θα κάνει την σέντρα του αγώνα. Τα στοιχήματα που τοποθετούνται μετά το στρίψιμο του νομίσματος από τον διαιτήτη, θα θεωρούνται άκυρα. Εάν ο αγώνας διακοπεί, τα στοιχήματα εξακολουθούν να ισχύουν.

Κόκκινες Κάρτες (Red Cards)
Η αγορά “Κόκκινες Κάρτες” είναι παρόμοια με την αγορά Over/Under. Η νίκη/ήττα καθορίζεται από τον συνολικό αριθμό κόκκινων καρτών και των δύο ομάδων. 
Εάν ο αγώνας διακοπεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Εξαιρούνται τα στοιχήματα με αποτέλεσμα που έχει ήδη καθοριστεί. 


Total Booking in Match 
Η αγορά “Total Booking in Match ” είναι παρόμοια με την αγορά Under/Over. 
Η νίκη/ήττα καθορίζεται από τον συνολικό αριθμό καρτών που θα δεχθούν και οι δύο ομάδες. Η κίτρινη κάρτα “μετράει” για έναν βαθμό ενώ η κόκκινη κάρτα για δύο. O μέγιστος αριθμός που μπορεί να πάρει ένας παίκτης στην διάρκεια ενός αγώνα είναι 3 (Εάν ένας παίκτης πάρει δύο κίτρινες κάρτες και μία κόκκινη κάρτα αντίστοιχα, ο βαθμός της 2ης κίτρινης κάρτας δεν υπολογίζεται). Οι κάρτες που υποδεικνύονται σε μη-παίκτες (προπονητές,βοηθούς,αναπληρωματικούς κτλ) δεν υπολογίζονται. 
Εάν ένας αγώνας διακοπεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Εξαιρούνται τα στοιχήματα με αποτέλεσμα που έχει ήδη καθοριστεί. 

First/Last Booking
Προβλέψτε ποιά ομάδα θα πάρει Πρώτη/Τελευταία κάρτα,ανεξάρτητα αν είναι κίτρινη ή κόκκινη. Εάν οι παίκτες και από τις δύο ομάδες πάρουν κίτρινη ή κόκκινη κάρτα για την ίδια φάση, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. 
Εάν ένας αγώνας διακοπεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Εξαιρούνται τα στοιχήματα με αποτέλεσμα που έχει ήδη καθοριστεί. 

Αλλαγές (Substitutes)
Η αγορά “αλλαγές” είναι παρόμοια με την αγορά “Χάντικαπ” και “Under/Over”. 
Η νίκη/ήττα καθορίζεται συγκρίνοντας τις αλλαγές κάθε ομάδας σε σχέση με το προσφερόμενο χάντικαπ. Η νίκη/ήττα για το Over/Under καθορίζεται από τις αλλαγές που έκαναν και οι δύο ομάδες.
Εάν ένας αγώνας διακοπεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Εξαιρούνται τα στοιχήματα με αποτέλεσμα που έχει ήδη καθοριστεί.

Πρώτη/Τελευταία Αλλαγή (First/Last Substitute)
Προβλέψτε ποια ομάδα θα κάνει την Πρώτη/Τελευταία αλλαγή στον αγώνα. Εάν και οι δύο ομάδες κάνουν αλλαγή ταυτόχρονα, είτε πρόκειται για την πρώτη, είτε για την τελευταία, τα αντίστοιχα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. 
Εάν ένας αγώνας διακοπεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Εξαιρούνται τα στοιχήματα με αποτέλεσμα που έχει ήδη καθοριστεί.

Offside
H αγορά “ Offside” είναι παρόμοια με την αγορά “Χάντικαπ” και Over/Under. 
Η νίκη/ήττα καθορίζεται στα στοιχήματα του χάντικαπ συγκρίνοντας τον αριθμό των οφσάιντ που δόθηκαν ενάντια στην κάθε ομάδα, σε σχέση με το προσφερόμενο χάντικαπ. 
Η νίκη/ήττα για το στοίχημα Under/Over καθορίζεται από τα οφσάιντ που έχουν καταλογιστεί και για τις δύο ομάδες. 
Εάν ένας αγώνας διακοπεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Εξαιρούνται τα στοιχήματα με αποτέλεσμα που έχει ήδη καθοριστεί.


Πρώτο/Τελευταίο Offside
Προβλέψτε σε ποιά ομάδα θα καταλογιστεί το Πρώτο/Τελευταίο offside κατά τη διάρκεια του αγώνα. 
Εάν ένας αγώνας διακοπεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Εξαιρούνται τα στοιχήματα με αποτέλεσμα που έχει ήδη καθοριστεί.


Φάουλ (Fouls)
H αγορά “ Φάουλ” είναι παρόμοια με την αγορά “Χάντικαπ” και Over/Under. 
Η νίκη/ήττα καθορίζεται στα στοιχήματα του χάντικαπ συγκρίνοντας τον αριθμό των φάουλ που καταλογίστηκαν σε κάθε ομάδα, σε σχέση με το προσφερόμενο χάντικαπ. 
Η νίκη/ήττα για το στοίχημα Under/Over καθορίζεται από τα φάουλ που έχουν καταλογιστεί και για τις δύο ομάδες. 
Εάν ένας αγώνας διακοπεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Εξαιρούνται τα στοιχήματα με αποτέλεσμα που έχει ήδη καθοριστεί.

Κατοχή Μπάλας (Ball Possession)
H αγορά “ Κατοχή Μπάλας” είναι παρόμοια με την αγορά “Χάντικαπ”. 
Η νίκη/ήττα καθορίζεται από την κατοχή μπάλας των δύο ομάδων, συγκριτικά με το προσφερόμενο χάντικαπ.
Εάν ένας αγώνας διακοπεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

Σουτ στην εστία (Shots on Target)
H αγορά “ Σουτ στην Εστία” είναι παρόμοια με την αγορά “Χάντικαπ'' και ''Over/Under''.
Η νίκη/ήττα για το χάντικαπ, καθορίζεται συγκρίνοντας τα σουτ στην εστία της κάθε ομάδας, σε σχέση με το προσφερόμενο χάντικαπ. Η νίκη/ήττα στο Under/over καθορίζεται από τα σουτ στην εστία και των δύο ομάδων. 
Εάν ένας αγώνας διακοπεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Εξαιρούνται τα στοιχήματα με αποτέλεσμα που έχει ήδη καθοριστεί.


Συνολικά Πλάγια (Total Throw In)
H αγορά “ Συνολικά Πλάγια” είναι παρόμοια με την αγορά “Χάντικαπ”.
Η νίκη/ήττα καθορίζεται από τα συνολικά πλάγια κάθε ομάδας, συγκριτικά με το προσφερόμενο χάντικαπ. 
Η νίκη/ήττα στο Under/Over καθορίζεται από τα πλάγια που έχουν κερδίσει και οι δύο ομάδες. 
Εάν ένας αγώνας διακοπεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Εξαιρούνται τα στοιχήματα με αποτέλεσμα που έχει ήδη καθοριστεί.

1ο/τελευταίο Πλάγιο (1st/Last Throw In)
Προβλέψτε ποιά ομάδα θα κερδίσει το 1ο/Τελευταίο πλάγιο του αγώνα. Εάν ένας αγώνας διακοπεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Εξαιρούνται τα στοιχήματα με αποτέλεσμα που έχει ήδη καθοριστεί.

1η/Τελευταία εκτέλεση φάουλ (1st/Last Free Kick)
Προβλέψτε ποιά ομάδα θα εκτελέσει 1η/Τελευταία φάουλ στον αγώνα. Εάν ένας αγώνας διακοπεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Εξαιρούνται τα στοιχήματα με αποτέλεσμα που έχει ήδη καθοριστεί.

1ο/Τελευταίο “ελεύθερο” (1st/Last Goal Kick)
Προβλέψτε ποιά ομάδα θα εκτελεσει το 1ο/Τελευταίο ελεύθερο του αγώνα.Εάν ένας αγώνας διακοπεί, τότε όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Εξαιρούνται τα στοιχήματα με αποτέλεσμα που έχει ήδη καθοριστεί.

Τελικός Νικητής (Outright/Winner)
Προβλέψτε τον τελικό νικητή ενός διαγωνισμού, πρωταθλήματος κτλ. Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση την τελική κατάταξη του πρωταθλήματος, αφού παιχτούν και τα play offs (εάν προβλέπονται) εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά. 

Να προκριθεί/κατάκτηση (To Qualify/Win the Cup)
Νικήτρια είναι η ομάδα που προχωράει στην επόμενη φάση ή κερδίζει τον τίτλο. Εάν μια ομάδα αποκλειστεί από το παιχνίδι πρίν αυτό ξεκινήσει ή δεν συμμετάσχει, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

Relegation/Promotion 
Προβλέψτε την θέση μίας ομάδας, στην τελική κατάταξη μετά τα play offs (εάν προβλέπονται) εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά. Εάν μια ομάδα αποσυρθεί πριν την έναρξη της σεζόν, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και θα αναρτηθεί νέος πίνακας αγορών

Νικητής Γκρουπ/Πρόκριση/Forecast/Βαθμοί (Group Winner / Qualify / Forecast / Points)
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση την τελική κατάταξη του γκρουπ.

Νικητής Γκρουπ- Προβλέψτε ποιά ομάδα θα βγει πρώτη στο γκρουπ.
Πρόκριση-Προβλέψτε εάν μία ομάδα θα προκριθεί στην επόμενη φάση, χωρίς play offs. 
Forecast - Προβλέψτε την ακριβή θέση που θα πάρει μια ομάδα ή αν θα τερματίσει. 
Βαθμοί-Προβλέψτε πόσους βαθμούς θα κατακτήσει μία ομάδα. 

Φάση Αποκλεισμού (Elimination Stage)
Προβλέψτε σε ποια φάση του τουρνουά θα αποκλειστεί μία ομάδα. 

Τransfer Specials
Η αγορά αυτή αφορά το εάν ένας παίκτης θα υπογράψει πρίν από μία συγκεκριμένη ημερομηνία.
Η μεταγραφή του παίκτη περιλαμβάνει και τον δανεισμό. Εάν ο παίκτης επιστρέψει αργότερα στην ομάδα του ή μεταπηδήσει σε άλλη ομάδα, δεν θα υπολογίζεται. Όμως, θα λαμβάνεται υπόψιν που αγωνίζεται ο συγκεκριμένος παίκτης την δεδομένη χρονική στιγμή.


13. ΜΠΑΣΚΕΤ

Γενικά
Όλοι οι αγώνες πρέπει να ξεκινούν την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) για να ισχύουν τα στοιχήματα. Ισχύουν εξαιρέσεις, εάν έχει αναρτηθεί λανθασμένη ώρα έναρξης στην ιστοσελίδα μας.

Αν η έδρα ενός αγώνα αλλάξει, τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί ισχύουν, με δεδομένο ότι δεν έχει αλλάξει η γηπεδούχος ομάδα. Αν για έναν συγκεκριμένο αγώνα η γηπεδούχος με την φιλοξενούμενη ομάδα αντιστραφούν , τότε όλα τα αρχικά στοιχήματα θα ακυρωθούν.

Όλα τα στοιχήματα σε ένα παιχνίδι περιλαμβάνουν την παράταση, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.
Σε αγορές 2-way εφαρμόζονται οι κανόνες push εκτός αν παρακάτω ορίζεται διαφορετικά . Τα πονταρίσματα σε μονά στοιχήματα επιστρέφονται και σε πολλαπλά/Parlays η επιλογή θεωρείται ως  ''χωρίς συμμετοχή/Non runner''.
Στα παιχνίδια 48 λεπτών θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 43 λεπτά παιχνιδιού, και στα παιχνίδια 40 λεπτών θα πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 35 λεπτά παιχνιδιού, προκειμένου τα στοιχήματα κανονικής διάρκειας να είναι έγκυρα.
Εάν ένα παιχνίδι διακοπεί αφού ο ελάχιστος χρόνος έχει παιχτεί, και δε συνεχιστεί την ίδια ημέρα, τότε ανεξαρτήτως από το αν το παιχνίδι ολοκληρωθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία, τα στοιχήματα θα καθοριστούν με βάση το σκορ που σημειώθηκε όταν ο αγώνας διεκόπη.

Στοίχημα Νίκης / Money Line
Προβλέψτε ποια ομάδα θα είναι η νικήτρια

Χάντικαπ / Spread
Προβλέψτε ποια ομάδα θα είναι νικήτρια, καλύπτοντας τη διαφορά των πόντων που δίνεται.
Over/Under
Προβλέψτε εάν οι πόντοι που σημειώθηκαν από τις δύο ομάδες θα είναι πάνω ή κάτω από μια προσφερόμενη τιμή.

1ο Ημίχρονο
Όλες οι αγορές 1ου ημιχρόνου (Στοίχημα Νίκης, Spread, Over/Under, Σύνολο Πόντων Ομάδας, Συνολικά Μονά/Ζυγά και Συνολικά Ομάδας Μονά/Ζυγά) θα διευθετούνται σύμφωνα με το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου. Αν το παιχνίδι διακοπεί πριν το ημίχρονο, όλα τα στοιχήματα του 1ου ημιχρόνου θα είναι άκυρα.

2ο Ημίχρονο
Όλες οι αγορές 2ου ημιχρόνου (Στοίχημα Νίκης, Spread, Over/Under, Σύνολο Πόντων Ομάδας, Συνολικά Μονά/Ζυγά και Συνολικά Ομάδας Μονά/Ζυγά) θα διευθετούνται σύμφωνα με το αποτέλεσμα του δευτέρου ημιχρόνου, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, εάν παιχτεί. Αν το παιχνίδι εγκαταλειφθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Ισχύουν εξαίρεσεις αν απομένουν  5 ή λιγότερα από 5 λεπτά από τον υπολοιπόμενο προγραμματισμένο χρόνο παιχνιδιού. Σε αυτήν την περίπτωση, τα στοιχήματα θα διευθετηθούν σύμφωνα με το αποτέλεσμα κατά τη στιγμή της εγκατάλειψης.

1η/2η/3η/4η περίοδος
Όλες οι αγορές Περιόδων (Στοίχημα Νίκης, Spread, Over/Under, Σύνολο Πόντων Ομάδας, Συνολικά Μονά/Ζυγά και Συνολικά Ομάδας Μονά/Ζυγά, Διαφορά Νίκης) θα διευθετηθούν σύμφωνα με το αποτέλεσμα της αντίστοιχης περιόδου. Το αποτέλεσμα της 4ης περιόδου περιλαμβάνει τυχόν παράταση. Οι περίοδοι πρέπει να ολοκληρωθούν, προκειμένου τα στοιχήματα σε αυτές να διευθετηθούν. Αν το παιχνίδι εγκαταλειφθεί κατά τη διάρκεια του προγραμμτισμένου χρόνου παιχνιδιού, τα στοιχήματα στην τρέχουσα και την επόμενη περίοδο θα είναι άκυρα. Παράδειγμα:
Αν το παιχνίδι εγκαταλειφθεί στην 2η Περίοδο, τα στοιχήματα για την 1η περίοδο θα διευθετηθούν, τα υπόλοιπα (2η/3η/4η περίοδος) θα είναι άκυρα.
Αν το παιχνίδι εγκαταλειφθεί στην 4η Περίοδο (ακόμη κι αν απομένουν λιγότερο από 5 λεπτά από τον προγραμματισμένο χρόνο παιχνιδιού), τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. Τα στοιχήματα στην 1η/2η/3η Περίοδο θα διευθετηθούν.
Αν το παιχνίδι εγκαταλειφθεί στην παράταση, όλα τα στοιχήματα Περιόδου θα διευθετηθούν. Τα στοιχήματα της 4ης Περιόδου θα διευθετούνται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 4ης Περιόδου, προσθέτοντας τους πόντους που σημειώθηκαν στην παράταση έως και τη στιγμή της διακοπής.

Σύνολο Πόντων Ομάδας
Προβλέψτε εάν μια συγκεκριμένη ομάδα θα σκοράρει περισσότερους ή λιγότερους πόντους από μία προσφερόμενη τιμή.

Σύνολο Μονά/Ζυγά
Προβλέψτε εάν το άθροισμα των πόντων που σημειώθηκαν και από τις δύο ομάδες θα είναι ένας μονός ή ένας ζυγός αριθμός.


Σύνολο Ομάδας Μονά/Ζυγά
Προβλέψτε εάν οι πόντοι που σημειώθηκαν από μια ορισμένη ομάδα θα είναι ένας μονός ή ένας ζυγός αριθμός.

Τελική διαφορά/Διαφορά νίκης
Προβλέψτε την νικήτρια ομάδα, και με ακριβώς πόσους πόντους διαφορά αυτή η ομάδα θα κερδίσει, επιλέγοντας από προσφερόμενες τιμές.

Παράταση
Προβλέψτε εάν ή όχι ο αγώνας θα πάει στην παράταση. Αν το παιχνίδι εγκαταλειφθεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα, εκτός αν η παράταση έχει ήδη ξεκινήσει. Αν η παράταση παίζεται, ενώ το αποτέλεσμα του κανονικού χρόνου δεν έχει καθοριστεί, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Ημίχρονο / Τελικό
Προβλέψτε το αποτέλεσμα ενός αγώνα στο ημίχρονο και στο τέλος, συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, αν παιχτεί. Εάν ένας αγώνας διακοπεί, ή για κάποιο λόγο τελειώνει με ισοπαλία και δεν παιχτεί παράταση, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Μεγαλύτερο σκορ Ημιχρόνου/Περιόδου
Προβλέψτε σε ποιο ημίχρονο/περίοδο θα σημειωθούν οι περισσότεροι πόντοι. Αυτός ο τύπος στοίχημα περιλαμβάνει τυχόν παράταση. Ισχύουν οι κανόνες dead-heat. Εάν ένα παιχνίδι διακοπεί, τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Πρώτος στους 12/25/45 πόντους
Προβλέψτε ποια ομάδα θα είναι η πρώτη που θα φτάσει τους 12/25/45 πόντους. Αν το παιχνίδι εγκαταλειφθεί ενώ καμιά ομάδα δεν έχει φτάσει στους προσφερόμενους πόντους,   τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.

Νικητής/Τελικός Νικητής
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με την τελική θέση στο πρωτάθλημα, συμπεριλαμβανομένων των πλέι-οφ και σύμφωνα με την επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης.

Να προκριθεί
Αν μια ομάδα αποκλειστεί από το τουρνουά πριν από τον αγώνα σύμφωνα με απόφαση(bye is awarded), τότε όλα τα στοιχήματα για την πρόκριση θα είναι άκυρα.

Παίκτες
Υπάρχουν διάφορες αγορές διαθέσιμες σχετικά με συγκεκριμένους παίκτες: πόντοι, ριμπάουντ, ασίστς, κοψίματα, κλπ. Εάν ο εν λόγω παίκτης δεν παίξει στον αγώνα, τα στοιχήματα σε αυτόν θα είναι άκυρα. Οποιαδήποτε στατιστικά σημειώνονται στην παράταση (εάν παιχτεί) θα λαμβάνονται υπόψη στη διευθέτηση. Η Νίκη/Ήττα καθορίζεται με σύγκριση μεταξύ των στατιστικών του παίκτη και ενός προκαθορισμένου προσφερόμενου αριθμού στατιστικών.
Η διευθέτηση γίνεται σύμφωνα με τα στατιστικά που παρέχει η επίσημη ιστοσελίδα της Διοργάνωσης στην οποία παίζεται ο αγώνας.

Teasers
Οι αγορές Teasers/Super Teasers/Monster Teasers επιτρέπουν την προσαρμογή των ''Spread'' αγορών και των αγορών ''Συνόλων Αγώνα'' σε δύο ή περισσότερες ομάδες.

Ένας σταθερός αριθμός πόντων αγοράζονται σε όλες τις επιλογές στο teaser. Ο αριθμός των ομάδων που επιλέγονται και ο αριθμός των πόντων που επιλέγονται, καθορίζουν την την απόδοση των αποπληρωμών.

Teaser 4 πόντων:
Δύο ομάδες = -110/1,9
Τρεις ομάδες = +170/2,7
Τέσσερις ομάδες = +290/3,9
Πέντε ομάδες = +450/5,5
Έξι ομάδες = +650/7,5

Teaser 4,5 πόντων:
Δύο ομάδες = -120/1,83
Τρεις ομάδες = +150/2,5
Τέσσερις ομάδες = +240/3,4
Πέντε ομάδες = +400/5
Έξι ομάδες = +450/5,5

Teaser 5 πόντων:
Δύο ομάδες = -130/1,76
Τρεις ομάδες = +130/2,3
Τέσσερις ομάδες = +190/2,9
Πέντε ομάδες = +350/4,5
Έξι ομάδες = +450/5,5

Teaser 8 πόντων (Super)
Τρεις ομάδες = -120/1,83 (push loses)

Teaser 10 πόντων (Monster)
Τέσσερις ομάδες = -120/1,83 (push loses)

Όλες οι επιλογές πρέπει να είναι επιτυχημένες για να κερδίσει το στοίχημα.

Αν σε μια επιλογή στο teaser έχουμε αποτέλεσμα ''Ρush'', το teaser θα μειωθεί στο επόμενο χαμηλότερο επίπεδο, αν ένα χαμηλότερο επίπεδο προσφέρεται για το συγκεκριμένο teaser.
Ένα έχουμε αποτέλεσμα ''Ρush'' σε ένα teaser δύο ομάδων χωρίς απώλεια, τότε θα χαθεί ολόκληρο το στοίχημα.
Όταν τοποθετείτε ένα στοίχημα super/monster teaser, ένα αποτέλεσμα''Ρush''  θα οδηγήσει σε απώλεια του στοιχήματος.
Στοιχήματα teaser θα επιτρέπονται  μόνο σε γεγονότα πριν τον αγώνα και μόνο για επιλεγμένα πρωταθλήματα, συμπεριλαμβανομένων των:

1. Regular teasers για NBA, NCAAB ή οποιοδήποτε άλλο πρωτάθλημα στο οποίο τα στοιχήματα teaser επιτρέπονται: 4, 4½ και 5 πόντοι
2. SUPER TEASERS: teaser 3 ομάδων - αγορά 8 πόντων, ties lose, αποδόσεις -120/1,83
3. MONSTER TEASER: teaser 4 ομάδων - αγορά 10 πόντων, ties lose, αποδόσεις -120/1,83

14. ΤΕΝΙΣ

Γενικά
Σε περίπτωση οποιαδήποτε από τις παρακάτω συνθήκες, τα στοιχήματα θα θεωρούνται έγκυρα:
*Αλλαγή του προγράμματος ή/ και της ημέρας του αγώνα.
*Αλλαγή του τόπου διεξαγωγής.
*Αλλαγή από εσωτερικό σε εξωτερικό γήπεδο και το ανάποδο.
*Αλλαγή της επιφάνειας (είτε πριν, είτε κατά τη διάρκεια ενός αγώνα)
*Καθυστέρηση στην έναρξη ενός αγώνα, διακοπή ενός αγώνα με την προϋπόθεση ότι θα ξαναρχίσει και ο αγώνας θα ολοκληρωθεί.

Νικητής πλήρους διάρκειας, συμπ. Live στοιχήματος

Εάν ο αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.


Ασιατικό χάντικαπ & 0/U πλήρους διάρκειας, συμπ. Live στοιχήματος
Η αγορά αναφέρεται στα σετ που παίχτηκαν στον αγώνα. Η νίκη/ ήττα προσδιορίζεται από τον αριθμό σετ που συγκεντρώθηκαν και από τους 2 παίκτες. Εάν ο κανονικός αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Ένα super tie-break θα θεωρείται ως ένα σετ για τα στοιχήματα Ο/U.


Νικητής πόντου/ Νικητής 1ου πόντου
Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κερδίσει τον καθορισμένο πόντο. Ο καθορισμένος πόντος θα αναφέρεται στο όνομα του στοιχηματικού τύπου. Για παράδειγμα: 1o σετ- 5ο game- NΙκητής 1ου πόντου. Εάν ένας πόντος δεν παικτεί για οποιονδήποτε λόγο - ορίζεται από τον διαιτητή ως πόντος ποινής, το game ή ο αγώνας ολοκληρώνεται πριν παικτεί ο πόντος, ένας παίκτης αποσύρεται κλτ - τα στοιχήματα σε αυτόν, θα είναι άκυρα. Πόντοι tie break δεν μετρούν για τον συγκεκριμένο τύπο στοιχήματος.

Νικητής game
Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κερδίσει το προκαθορισμένο Game. Το προκαθορισμένο Game θα αναφέρεται στο όνομα του στοιχηματικού τύπου. Για παράδειγμα, 2ο σετ - 7ο game νικητής. Εάν ένα game δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, τα στοιχήματα σε αυτό, θα είναι άκυρα. Πόντοι tie break δεν μετρούν για τον συγκεκριμένο τύπο στοιχήματος.


Ακριβές σκορ game
Πρβλέψτε το ακριβές σκορ του νικητή και του αντιπάλου του στο προκαθορισμένο game, διαλέγοντας από τις επιλογές που σας δίνονται. Το προκαθορισμένο Game θα αναφέρεται στο όνομα του στοιχηματικού τύπου. Για παράδειγμα, 1ο σετ – 8ο γκέιμ – Ακριβές Σκορ. Εάν ένα game δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, τα στοιχήματα σε αυτό, θα είναι άκυρα. Game σε ισοπαλία
Προβλέψτε εάν ένα σκορ 40-40 θα συμβεί σε οποιοδήποτε στάδιο του συγκεκριμένου game. Το προκαθορισμένο game θα αναφέρεται στο όνομα του στοιχηματικού τύπου. Για παράδειγμα, 1ο σετ – 4ο γκέιμ – game σε ισοπαλία. Η επιλογή ''Ναι'', σημαίνει ότι θα σημειωθεί σκορ 40-40. Η επιλογή ''Οχι'' σημαίνει ότι το σκορ 40-40 δεν θα σημειωθεί στο game. Εάν ένα game δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Εάν ένα game εγκαταλειφθεί πριν φτάσει σε σκορ 40-40, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Από τη στιγμή που ένα σκορ 40-40 σημειωθεί, τα στοιχήματα σε αυτό το game θα διευθετούνται ακόμη και εάν ο αγώνας αργότερα διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο.


Σύνολο πόντων game
O στοιχηματικός τύπος τριπλής επιλογής (3 way) για την πρόβλεψη Over/ Under ή τον ακριβή αριθμό πόντων που θα παικτούν σε ένα προκαθορισμένο game. Το προκαθορισμένο game θα αναφέρεται στο όνομα του στοιχηματικού τύπου. Για παράδειγμα, 1ο σετ - 2ο γκέιμ - Σύνολο Πόντων. Εάν ένα game δεν παικτεί για οποιονδήποτε λόγο, τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Εάν ένα game διακοπεί λόγω τραυματισμού ή αποχώρησης, τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα, εκτός και εάν η αντίστοιχη διευθέτηση έχει ήδη αποφασιστει. Πόντοι tie break δεν μετρούν για τον συγκεκριμένο τύπο στοιχήματος.


Games, συμπ. Live στοιχήματος
Τα στοιχήματα σε games, αφορούν τα games που παίζονται κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η νίκη/ ήττα ορίζεται από τον αριθμό των game που συγκεντρώθηκαν και από τους δύο παίκτες. Τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εάν ο αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί ή αλλάξει. Το tie break θα θεωρείται ως game για τους σκοπούς των games. Ένα super tie break θεωρείται ως ένα game για όλα τα στοιχήματα που αφορούν ''Games''.


Πρώτο/Δεύτερο/Τρίτο/Τέταρτο/Πέμπτο Σετ (Money Line/Handicap ή Over/Under), συμπ. Live Στοιχήματος.
Σε περίπτωση που το σετ δεν ολοκληρωθεό όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.


Ακριβές σκορ (Στοίχημα σε σετ), συμπ. Live Στοιχήματος
Προβλέψτε το σκορ των σετ στο τέλος του αγώνα. Εάν ο αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί ή αλλάξει, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.


Συνολικά game παίκτη, συμπ. Live Στοιχήματος
Προβλέψτε τον αριθμό των games που θα κερδίσει ένας παίκτης κατά τη διάρκεια ενός αγώνα. Εάν ο αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί ή αλλάξει, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Το tie break θα θεωρείται ως game για τους σκοπούς των games. 


Σύνολο tie break / tie break σε έναν αγώνα, συμπ. Live Στοιχήματος
Το σύνολο των tie break είναι παρόμοιο με την αγορά Over/ Under. Η νίκη/ ήττα ορίζεται σύμφωνα με τον αριθμό των tie break του αγώνα. Ένα super tie break, δεν θα θεωρείται ως tie break για την εν λόγω αγορά. Εάν παρουσιαστεί tie break, σε έναν γεγονός που δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. 


Διπλό Αποτέλεσμα
Προβλέψτε εάν ένας παίκτης κερδίσει ή χάσει το 1ο ημίχρονο και στην ίδια αγορά, εάν θα κερδίσει ή θα χάσει τον αγώνα. Τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα εάν ο αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί. 


Σύνολο Άσων
Η αγορά ''Σύνολο άσων'' είναι παρόμοια με το ασιατικό και το O/U. Η νίκη/ ήττα εξαρτάται από τον αριθμό των άσων που συγκεντρώνονται και από τους δύο παίκτες. Εάν ο αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί ή αλλάξει, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.
Εάν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί λόγω αποχώρησης ή αποκλεισμού κάποιου παίκτη, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.


Πρώτος Άσος
Προβλέψτε ποιος παίκτης θα σερβίρει τον πρώτο άσο του αγώνα.


Να κερδίσει τον 1ο πόντο
Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κερδίσει τον πρώτο πόντο. Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται μετά το στρίψιμο του νομίσματος, θα θεωρούνται άκυρα.


Να κερδίσει το 1ο game
Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κερδίσει το 1ο game. Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται μετά το στρίψιμο του νομίσματος, θα θεωρούνται άκυρα.1ος παίκτης που θα κερδίσει 3 games.
Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κερδίσει πρώτος 3 games. Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται μετά το στρίψιμο του νομίσματος, θα θεωρούνται άκυρα.


1ο Break
Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κάνει πρώτος break στο game του αντιπάλου που σερβίρει. Εάν ένα break δεν πραγματοποιηθεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Όλα τα στοιχήματα που τοποθετούνται μετά το στρίψιμο του νομίσματος, θα θεωρούνται άκυρα.


Διπλά σφάλματα
Η αγορά αναφέρεται στα διπλά σφάλματα των σερβίς ενός αγώνα. Η νίκη/ ήττα εξαρτάται από τον αριθμό των διπλών σφαλμάτων που συγκεντρώνονται και από τους δύο παίκτες. Εάν δεν ολοκληρωθεί ή εάν αλλάξει ο αριθμός των σετ, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.


Πρώτο Διπλό Σφάλμα
Προβλέψτε ποιος παίκτης σερβίρει το πρώτο διπλό σφάλμα στον αγώνα.


Γρηγορότερο Σερβίς
Προβλέψτε ποιος παίκτης θα πραγματοποιήσει το γρηγορότερο σερβίς του αγώνα σε KM/H ή MPH όπως καθορίζεται στο όνομα του στοιχηματικού τύπου.


Outright
Προβλέψτε ποιος θα είναι ο νικητής του τουρνουά. Στην περίπτωση μη συμμετοχής, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.Νικητής
Προβλέψτε ποιος παίκτης θα κερδίσει. Ο παίκτης θα πρέπει να ξεκινήσει στον πρώτο γύρο.


Νικητήριο Τέταρτο / Νικητήριο Μισό
Προβλέψτε το τέταρο/ μισό από το οποίο θα προέλθει ο νικητής του τουρνουά. Όλοι οι παίκτες που συμμετέχουν στο τουρνουά χωρίζονται σε 4 γκρουπ (τέταρτα), με έναν από τους 4 κορυφαίους της κατάταξης σε κάθε ένα τέταρτο. 
Νικητήριο τέταρτο: επιλέξτε από ποιο τέταρτο θα προέλθει ο τελικός νικητής (1ο,2ο,3ο ή 4ο).
Νικητήριο μισό: Προβλέψτε από ποιο μισό θα προέλθει ο νικητής (επάνω ή κάτω)


Νικητής Τέταρτου
Προβλέψτε ποιος θα είναι ο νικητής του τετάρτου.


Φιναλίστ / Να φτάσουν στον τελικό
Προβλέψτε ποιοι παίκτες θα φτάσουν στον τελικό του τουρνουά.


Head To Head
Προβλέψτε ποιος παίκτης θα φτάσει στον υψηλότερο γύρο (ή θα κερδίσει) το τουρνουά. Στην περίπτωση μη συμμετοχής, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Ισχύουν οι κανονισμοί επιστροφής πονταρίσματος.


Φάση αποκλεισμού
Για να θεωρούνται έγκυρα τα στοιχήματα, ο εκάστοτε παίκτης θα πρέπει να ξεκινήσει τον πρώτο αγώνα του τουρνουά.


15. Μηχανοκίνητα Σπορ / Motor Racing and Motorbikes

ΓΕΝΙΚΑ
Εάν ένας αγώνας ή προκριματικός αγώνας αναβληθεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα συνεχίσουν να θεωρούνται έγκυρα για 48 ώρες.

Φόρμουλα 1 - Νικητής αγώνα
Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση την επίσημη κατάταξη της διεθνούς ομοσπονδίας αυτοκινήτου (FIA), η οποία είναι η διοργανώτρια αρχή κατά τη στιγμή της απονομής μεταλλίων.

Νικητής πρωταθλήματος
Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση την επίσημη κατάταξη της FIA, αμέσως μετά τον τελευταίο αγώνα της σεζόν και δεν θα επηρεάζονται απο υποβιβασμούς ή ακυρώσεις/ πέναλτι.

Κατασκευαστές
Κάθε συμμετέχοντας έχει τη δυνατότητα να είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής κατά τη διάρκεια της σεζόν F1, σύμφωνα με τη βαθμολογία του πρωταθλήματος κατασκευαστών. Όλοι οι κανονισμοί ορίζονται από τη FIA.

Ταχύτερος γύρος
Θα εφαρμόζονται τα επίσημα αποτελέσματα της FIA κατά τη στιγμή απονομής των μεταλλίων.

Θέση Βάθρου
Το αποτέλεσμα της διευθέτησης θα ανακοινωθεί κατά τη στιγμή της απονομής στο βάθρο. Οποιεσδήποτε μεταγενέστερες εφέσεις ή αποκλεισμοί, δεν θα επηρεάζουν τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Head to Head
Δύο οδηγοί μπορεί να συνδυαστούν για στοιχηματικούς σκοπούς για όποιον από αυτούς τους δύο τερματίσει σε υψηλότερη θέση, σε μία προκαθορισμένη κούρσα.
Στην περίπτωση που κανένας από τους δύο οδηγούς, δεν τερματίσει την κούρσα, θα θεωρείται νικητής ο οδηγός που τερμάτισε στους περισσότερους γύρους. Εάν και οι δύο οδηγοί συγκεντρώσουν τους ίδιους αριθμούς γύρων, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

NASCAR - Νικητής αγώνα
Ο επίσημος NASCAR νικητής, θα θεωρείται ο νικητής του αγώνα για λόγους διευθέτησης- συμπεριλαμβανομένων και των αγώνων που έχουν διακοπεί πρόωρα για οποιονδήποτε λόγο. 
Εάν κάποιος οδηγός δεν πληροί τις προϋποθέσεις για τον αγώνα, θα θεωρείται ανενεργός και τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

Ράλι
Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση την κατάταξη, όπως αυτή ορίζεται από την επίσημη διοργανώτρια αρχή. Μετέπειτα αλλαγές, ενστάσεις ή ποινές δεν θα επηρεάσει το αποτέλεσμα.

Μοτοσυκλέτες - Νικητής πρωταθλήματος
Περιλαμβανονται όλοι είτε αγωνίστηκαν, είτε όχι. Τα στοιχήματα θα καθορίζονται από τον αριθμό των βαθμών που έχουν συγκεντρωθεί μετά την παρουσίαση του τελευταίου γύρου της σεζόν και δεν θα επηρεάζονται από μετέπειτα αλλαγές, εντάσεις ή ποινές.

Νικητής αγώνα
Non - runner no - bet.
Οι θέσεις στο βάθρο θα χρησιμοποιούνται για να καθοριστεί ο νικήτης του αγώνα, για τους σκοπούς της διευθέτησης.
Όλες οι μετέπειτα αλλαγές, αποκλεισμοί ή εφέσεις, δεν θα επηρεάζουν τα στοιχήματα. 


16. Rugby league / Union

ΓΕΝΙΚΑ
Όλα τα παιχνίδια θα πρέπει να ξεκινούν την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) για να θεωρούνται έγκυρα τα στοιχήματα.
Εάν ένας αγώνας αναβληθεί ή διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, εκτός και εάν επαναληφθεί την ίδια ημέρα ή εάν ορίζεται διαφορετικά από τους κανονισμούς. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που ανακοινώσουμε εσφαλμένη ώρα στην ιστοσελίδα μας.
Όλα τα στοιχήματα ράγκμπι διευθετούνται με βάση την κανονική διάρκεια (80'). Ο όρος παιχνίδι 80' περιλαμβάνει κάθε διακοπή του χρόνου, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά.
Εάν αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής ενός αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Σε περίπτωση που αλλάξει ο αντίπαλος, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.


1ο Ημίχρονο
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το 1ο ημίχρονο. Εάν ο αγώνας διακοπεί πριν το 1ο ημίχρονο, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Εάν ο αγώνας διακοπεί κατά τη διάρκεια του 2ου ημιχρόνου, όλα τα στοιχήματα που αφορούν το 1ο ημίχρονο θα θεωρούνται έγκυρα


2ο Ημίχρονο
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το 2ο ημίχρονο.


Τελικός νικητής
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση την τελική κατάταξη του πρωταθλήματος, συμπεριλαμβανομένων τον Play offs, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά.


Νικητής ομίλου
Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση την τελική θέση στον όμιλο.


Ομάδα που θα σκοράρει Πρώτη/ Τελευταία
Προβλέψτε ποια ομάδα θα σκοράρει τον πρώτο ή τον τελευταίο πόντο σε έναν αγώνα.
Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί χωρίς να σημειωθεί κανένας πόντος, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.
Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί αφού σημειωθεί ο πρώτος πόντος, όλα τα στοιχήματα που αφορούν την ομάδα που θα σκοράρει πρώτη, ισχύουν. Όλα τα στοιχήματα που αφορούν την ομάδα που θα σκοράρει τελευταία, θα ακυρώνονται. 


Ημίχρονο/ Τελικό
Προβλέψτε ποιο θαείναι το αποτέλεσμα ενός αγώνα στο ημίχρονο και στο τέλικό αποτέλεσμα.
Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε 1/Χ, σημαίνει πως στο ημίχρονο προβλέψατε να προηγείται η γηπεδούχος και το τελικό αποτέλεσμα να λήξει ισόπαλο.


Περισσότερα γκολ
Προβλέψτε σε ποιο ημίχρονο θα σημειωθούν τα περισσότερα γκολ. Εάν ένας αγώνας διακοπεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.Tελική διαφορά -Winning Margin
Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει τον αγώνα και ποια θα είναι η διαφορά της νίκης. Η διαφορά θα υπολογίζεται με βάση την κανονική διάρκεια του αγώνα.


17. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΓΕΝΙΚΑ
Όλοι οι αγώνες θα πρέπει να πραγματοποιούνται την προγραμματισμένη ημέρα (τοπική ώρα) για να θεωρούνται τα τοποθετημένα στοιχήματα έγκυρα.

Αγώνες που ματαιώνονται ή αναβάλλονται, θεωρούνται άκυροι, εκτός και εάν επαναπρογραμματιστούν ή πραγματοποιηθούν την ίδια ημερομηνία (τοπική ώρα) ή εάν ορίζεται διαφορετικά από τους κανόνες. Εξαιρείται η περίπτωση που ανακοινωθεί λανθασμένη ώρα έναρξης, στην ιστοσελίδα μας.

Όλα τα στοιχήματα περιλαμβάνουν γκολ στην παράταση, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά. 

Οι αγώνες θα πρέπει να διαρκέσουν τουλάχιστον 55 λεπτά, για να μπορέσουν να θεωρηθούν έγκυρα τα στοιχηματικά δελτία. Εάν κάποιος αγώνας διακοπεί πριν την ολοκλήρωση των 55 λεπτών, όλα τα στοιχήματα σχετικά με την έκβαση του παιχνιδιού θα ακυρώνονται (μονάδα).Εξαιρούνται όλα τα στοιχήματα/ αγορές που έχουν ήδη διευθετηθεί.

Στις αγορές διπλής επιλογής ( 2-way) ισχύουν οι παραπάνω κανόνες, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά. Τα πονταρίσματα που έχουν τοποθετηθεί σε μονά δελτία επιστρέφονται. Τα πονταρίσματα που έχουν τοποθετηθεί σε πολλαπλά/ παρολί, θεωρούνται ως μη συμμετέχοντα. 

Εάν αλλάξει η έδρα ενός παιχνιδιού, τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί ισχύουν από τη στιγμή που η γηπεδούχος ομάδα, συνεχίζει να είναι γηπεδούχος.
Εάν αντιστραφεί η γηπεδούχος ομάδα με την φιλοξενούμενη ομάδα, τα στοιχήματα βάσει της αρχικής σειράς θεωρούνται άκυρα.

Live στοίχημα
Tα ζωντανά στοιχήματα περιέχουν παράταση.
Οι πόντοι υπολογίζονται ανεξάρτητα με το αν μπήκαν πριν ή μετά το στοίχημα.

Teasers
Οι αγορές Τeaser/ Super teaser/ Monster teaser επιτρέπουν την ρύθμιση των spread πόντων και του over/under δύο ή περισσότερων ομάδων.

Ενας καθορισμένος αριθμός πόντων, ορίζεται σε κάθε teaser. Ο αριθμός των επιλεγμένων ομάδων και ο αριθμός των επιλεγμένων πόντων καθορίζουν τις αποδόσεις.

Teaser 6 πόντων:  
Δύο ομάδες = -110/1.9
Τρείς ομάδες = +170/2.7
Τέσσερις ομάδες = +290/3.9
Πέντε ομάδες = +450/5.5
Έξι ομάδες= +650/7.5

Teaser 6.5 πόντων: 
Δύο ομάδες = -120/1.83
Τρείς ομάδες = +150/2.5
Τέσσερις ομάδες = +240/3.4
Πέντε ομάδες = +400/5
Έξι ομάδες = +550/6.5
Teaser 7 πόντων:  
Δύο ομάδες = -130/1.76
Τρείς ομάδες = +130/2.3
Τέσσερις ομάδες = +190/2.9
Πέντε ομάδες = +350/4.5
Έξι ομάδες = +450/5.5
Teaser 10 πόντων (Super):
Τρείς ομάδες = -120/1.83 (push loses)
Teaser 13 (Monster)
Τέσσερις ομάδες= -120/1.83 (push loses)

Για να θεωρηθεί κερδισμένο ένα δελτίο, πρέπει όλες οι επιλογές να είναι επιτυχείς.

Εάν μία επιλογή του teaser ακυρωθεί, τότε προσμετράται σαν teaser χαμηλότερου επιπέδου, εφόσον αυτό προσφέρεται.

Ακύρωση σε teaser δύο ομάδων, επιφέρει την ακύρωση ολόκληρου του δελτίου.
Εάν υπάρξει ακύρωση σε super και monster teaser, το δελτίο θεωρείται χαμένο.

Τα δελτία teaser είναι διαθέσιμα αποκλειστικά σε προγραμματισμένα γεγονότα και σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Συμπεριλαμβανομένου: 

1. Κανονικά teasers για διοργανώσεις NFL και NCAAF: 6, 6½ και 7 πόντων.
2. Super teasers: teaser τριών ομάδων - buying 8 πόντων, η ισοπαλία χάνει, αποδόσεις -120/1.83
3. Monster teasers: teaser τεσσάρων ομάδων - buying 10 πόντων, η ισοπαλία χάνει, αποδόσεις -120/1.83

Buying points 
Οι αγορές buying points σας επιτρέπουν να διαμορφώσετε το point-spread ή το over/ under ενός αγώνα. Μπορείτε να μετακινήσετε το point - spread ώστε να λάβετε περισσότερους πόντους όταν ποντάρετε στον ασθενέστερο, και λιγότερους πόντους όταν ποντάρετε στο φαβορί.
Μπορείτε να μετακινήσετε το over/ under ώστε να λάβετε ένα υψηλότερο σύνολο όταν ποντάρετε στο under, και ένα χαμηλότερο σύνολο όταν ποντάρετε στο over.

Νικητής
Προβλέψτε τον νικητή. Τα στοιχήματα περιλαμβάνουν τυχόν παράταση. Εάν ο αγώνας λήξει ισόπαλος, τα στοιχήματα διπλής επιλογής (2-way) θα ακυρώνονται.

Spread 
Προβλέψτε το νικητή του αγώνα, επιλέγοντας το δεδομένο spread (handicap).

Over/ Under/ Σύνολο πόντων
Προβλέψτε εάν οι συνολικοι πόντοι που θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες μαζί, θα είναι πάνω ή κάτω από τους αριθμούς που σας δίνονται.

1ο ημίχρονο 
Τα στοιχήματα αφορούν μόνο το αποτέλεσμα του πρώτου ημιχρόνου.
Εάν ο αγώνας ματαιωθεί πριν το πρώτο ημίχρονο, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.
Εάν ο αγώνας ματαιωθεί κατά τη διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, όλα τα στοιχήματα που αφορούν το 1ο ημίχρονο, συνεχίζουν να ισχύουν κανονικά.

2ο ημίχρονο
Τα στοιχήματα αφορούν μόνο το αποτέλεσμα του δεύτερου ημιχρόνου και περιλαμβάνουν το χρόνο της παράτασης.

1η/ 2η/ 3η περίοδος
Τα στοιχήματα αφορούν μόνο το αποτέλεσμα των περιόδων.
Εάν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν την εκάστοτε περίοδο, συνεχίζουν να ισχύουν εφόσον ολοκληρώθηκε φυσιολογικά η περίοδος. 

4η περίοδος
Τα στοιχήματα αφορούν αποκλειστικά το αποτέλεσμα της τέταρτης περιόδου και δεν συμπεριλαμβάνεται ο χρόνος παράτασης.


Αποτέλεσμα ημιχρόνου/ Τελικό αποτέλεσμα
Προβλέψτε το τελικό αποτέλεσμα του αγώνα στο ημίχρονο και στο τέλος του παιχνιδιού.
Για παράδειγμα, εάν επιλέξετε 1/2 σημαίνει ότι έχετε ποντάρει υπέρ της γηπεδούχου στο ημίχρονο και υπέρ της φιλοξενούμενης ομάδας, στο τελικό αποτέλεσμα.
Τα στοιχήματα δεν περιλαμβάνουν το χρόνο παράτασης.

Μονά/ Ζυγά
Προβλέψτε εάν ο συνολικός αριθμός πόντων του αγώνα θα είναι μονός ή ζυγός.


Πρώτη ομάδα που θα σκοράρει/ Τελευταία ομάδα που θα σκοράρει
Προβλέψτε ποια ομάδα θα σκοράρει το πρώτο, και ποια ομάδα θα σκοράρει τον τελευταίο πόντο στον αγώνα.
Εάν ο αγώνας ματαιωθεί εφόσον έχει σημειωθεί πόντος, όλα τα στοιχήματα στην πρώτη ομάδα που σκοράρει ισχύουν κανονικά, ενώ τα στοιχήματα στην τελευταία ομάδα που θα σκοράρει θεωρούνται άκυρα. Εάν ο αγώνας ματαιωθεί χωρίς πόντο, ακυρώνονται όλα τα στοιχήματα, τόσο για την πρώτη, όσο και για την τελευταία ομάδα που θα σκοράρει.


Σύνολο ποντών ομάδας
Τα στοιχήματα των συνολικών πόντων ομάδας είναι παρόμοια με τα στοιχήματα Over/ Under. Η νίκη ή η απώλεια, καθορίζεται από τους πόντους που συγκεντρώνει η προκαθορισμένη ομάδα.

Πρόκριση (To Qualify..)
Εάν μία ομάδα αποκλειστεί οριστικά από το τουρνουά πριν την έναρξη του αγώνα, όλα τα στοιχήματα πρόκρισης θα ακυρώνονται.

Παράταση 
Προβλέψτε αν το παιχνίδι θα πάρει ή όχι παράταση.

Ημίχρονο/ Περίοδος με το υψηλότερο σκορ
Η αγορά δεν περιλαμβάνει παράταση.

Touchdowns
Τα touchdowns είναι παρόμοια με τα στοιχήματα over/ under. Η νίκη ή η απώλεια καθορίζεται από τον αριθμό touchdowns που συγκεντρώνουν οι δύο ομάδες.

Σκορερ touchdown
Στοιχήματα για παίκετες που δεν συμμετέχουν στο παιχνίδι θα θεωρούνται άκυρα.
Εάν ο αγώνας ματαιωθεί μετά το πρώτο touchdown, τα στοιχήματα για τον πρώτο touchdown σκόρερ θα ισχύουν κανονικά. ενώ για τον τελευταίο ή οποιονδήποτε άλλο touchdown σκόρερ θα ακυρώνονται.

Winning Margin 
Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει τον αγώνα και το περιθώριο νίκης. Η παράταση περιλαμβάνεται (εφόσον παιχτεί).


Race to 10 
Προβλέψτε ποια ομάδα θα σκοράρει πρώτη 10 πόντους στο παιχνίδι. Εάν ο αγώνας ακυρωθεί ή τελειώσει πριν σημειωθούν 10 πόντοι από οποιαδήποτε ομάδα, όλα τα δελτία θα ακυρώνονται.


18. ΓΚΟΛΦ

ΓΕΝΙΚΑ
Εάν η έναρξη κάποιου γύρου καθυστερήσει, ή εάν το παιχνίδι ανασταλεί κατά τη διάρκεια ενός γύρου, όλα τα στοιχήματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα θα θεωρούνται έγκυρα για 48 ώρες. Εάν η αναβολή διαρκεί περισσότερο από 48 ώρες, όλα τα στοιχήματα που βρίσκονται σε εκκρεμότητα θα ακυρώνονται και το ποντάρισμα θα επιστρέφεται.

Όταν ένας γκολφερ αποσύρεται πριν την έναρξη ενός τουρνουά, όλα α στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε αυτή τη συμμετοχή θα ακυρώνονται. 

Τα στοιχήματα θα θεωρούνται έγκυρα στην περίπτωση που ο παίκτης χτυπήσει την πρώτη τρύπα.


Outright 
Όλα τα στοιχήματα τελικού νικητή, θα διευθετούνται με βάση τον παίκτη που κατακτά το τρόπαιο. Το αποτέλεσμα των Play-offs λαμβάνεται υπόψιν. Θεωρούνται έγκυρα όλα τα στοιχήματα, εκτός από εκείνα που τοποθετήθηκαν σε συμμετέχοντες που δεν διαγωνίστηκαν στον πρώτο γύρο.First round winner
Νικητής θεωρείται ο παίκτης που συγκέντρωσε την υψηλότερη θέση στο τέλος του πρώτου γύρου.


Money line
Εάν ένα ατομικό λήξει σε ισοπαλία, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.


18 hole match - ups
Τα στοιχήματα θα θεωρούνται έγκυρα στην περίπτωση που ο παίκτης χτυπήσει την πρώτη τρύπα. Εάν ένας γύρος διακοπεί, όλα τα στοιχήματα του εν λόγω γύρου θα ακυρώνονται.

Νικητής θεωρείται ο παίκτης με το χαμηλότερο σκορ στις 18 τρύπες.

Εάν ένα ατομικό λήξει σε ισοπαλία, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Τα Play-offs δεν προσμετρώνται.


72 hole match- ups
Τα στοιχήματα θα θεωρούνται έγκυρα στην περίπτωση που ο παίκτης χτυπήσει την πρώτη τρύπα. Οποιοσδήποτε παίκτης συμπληρώσει τις περισσότερες τρύπες θεωρείται ο νικητής. Εάν δύο παίκτες συμπληρώσουν τον ίδιο αριθμό τρυπών, τότε ο παίκτης με το χαμηλότερο σκορ θεωρείται ο νικητής.
Εάν ένα ατομικό λήξει σε ισοπαλία, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Τα Play-offs δεν προσμετρώνται.


Dead-heat rules
Εάν δύο ή περισσότερες επιλογές τερματίσουν στην ίδια θέση, τότε το στοίχημα θα κατανεμηθεί αναλογικά.

Παράδειγμα: Οι τελικές θέσεις είναι οι ακόλουθες..


1η θέση - Παίκτης Α
2η θέση - Παίκτης Β
3η θέση - Παίκτης C
3η θέση - Παίκτης D
3η θέση - Παίκτης E
6η θέση - Παίκτης F
6η θέση - Παίκτης F

Ας υποθέσουμε ότι έχετε ποντάρει στον παίκτη Ε (e/w ¼ 1-2-3)
Η τρίτη θέση είναι μοιρασμένη ανάμεσα σε 3 παίκτες - Ο παίκτης Ε μοιράζεται την 3η θέση με 2 ακόμη παίκτες- οπότε η πληρωμή θα προκύψει βάσει του 1/3 ποντάρισμα Χ e/w απόδοση.

Ας υποθέσουμε ότι έχετε ποντάρει στον παίκτη Ε (e/w ¼ 1-2-3-4)

Η τρίτη και η τέταρτη θέση είναι μοιρασμένη ανάμεσα σε 3 παίκτες.

Η 3η και 4η θέση (ουσιαστικά δεν είναι η 4η θέση από τη στιγμή που υπάρχουν τρείς παίκτες στην 3η θέση) μοιράζονται ανάμεσα σε τρείς παίκτες- αυτό σημαίνει ότι οι 2 θέσεις πληρώνονται, εκτός από τους 3 παίκτες που έφτασαν σε αυτές τις θέσεις: 2/3 ποντάρισμα Χ e/w απόδοση.

Σημείωση* Οι κανονισμοί Dead-heat ισχύουν στο ποντάρισμα και όχι στην απόδοση.19.ΚΡΙΚΕΤ

ΓΕΝΙΚΑ
Όλα τα παιχνίδια θα πρέπει να ξεκινούν κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) για να θεωρούνται έγκυρα τα στοιχήματα.

Αγώνες που ματαιώνονται ή αναβάλλονται, θεωρούνται άκυροι, εκτός και εάν επαναπρογραμματιστούν ή πραγματοποιηθούν την ίδια ημερομηνία (τοπική ώρα) ή εάν ορίζεται διαφορετικά από τους κανόνες. Εξαιρείται η περίπτωση που ανακοινωθεί λανθασμένη ώρα έναρξης, στην ιστοσελίδα μας.

Εάν αλλάξει η έδρα ενός παιχνιδιού, τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθει, ισχύουν από τη στιγμή που η γηπεδούχος ομάδα, παραμένει γηπεδούχος.
Εάν αντιστραφεί η γηπεδούχος ομάδα με την φιλοξενούμενη ομάδα, τα στοιχήματα βάσει της αρχικής σειράς θα θεωρούνται άκυρα.

Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα που ανακοινώνει η αρμόδια διοικητική αρχή του εκάστοτε αγώνα.

Επιστροφή πονταρίσματος (push rules) ισχύει για τις αγορές διπλής επιλογής.


One Day / Twenty20
Τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί σε αγώνες που επηρεάζονται από αντίξοες καιρικές συνθήκες, θα διευθετούνται με βάση τους κανονισμούς που ορίζονται από την αρμόδιο διοικητική αρχή. Εφαρμόζεται η παρακάτω εξαίρεση: Εάν το αποτέλεσμα ένος αγώνα κριθεί από bowl-out ή στρίψιμο νομίσματος, όλα τα δελτία θα ακυρώνονται.

Εάν ένας αγώνας διακοπεί λόγω κάποιου εξωτερικού παράγοντα, όλα τα δελτία θα ακυρώνονται εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά από επίσημους κανονισμούς. 
Στην περίπτωση που αλλάξει ένας εκ των δυο αντιπάλων, όλα τα στοιχήματα για τον συγκεκριμένο αγώνα θα θεωρούνται άκυρα.


Test Matches
Σύμφωνα με την αρμόδια διοικητική αρχή, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται έγκυρα εφόσον έχει ριφθεί έστω και μία μπάλα.
Όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται στην περίπτωση που κάποιος εξωτερικός παράγοντας, διακόψει τον αγώνα. 


Money Line
Προβλέψτε το νικητή του αγώνα


Top Batsman/ Top Bowler
Ο παίκτης με τον καλύτερο μέσο όρο κτυπημάτων θεωρείται ''Top Batsman''. Ο παίκτης με τον καλύτερο μέσο όρο σφαίρισης θεωρείται '' Top Bowler''. Τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί σε παίκτες που δεν επιλέχθηκαν στην αρχική εντεκάδα ή δεν ορίστηκαν ως αναπληρωματικοί, θα ακυρώνονται. Εάν επιλεχθεί κάποιος παίκτης αλλά δεν πραγματοποιήσει ρίψη ή απόκρουση, τα στοιχήματα σε αυτόν θα θεωρούνται έγκυρα. Ισχύουν οι κανονισμοί ''Dead- Heat''. Εάν δύο ή περισσότεροι παίκτες, καταλήξουν με τον ίδιο αριθμό wicket, τότε θα θεωρείται νικητής ο παίκτης με τα λιγότερα ''τρεξίματα'.

Υπάρχει ένας ελάχιστος αριθμός over προτού διακοπεί ένας αγώνας. Σε κάθε άλλη περίπτωση όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται:

· One day International – Θα πρέπει να ολοκληρωθούν 20 οβερ 
· All Domestic 40 Over Competitions – Θα πρέπει να ολοκληρωθούν 10 οβερ 
· All Domestic 50 Over Competitions – Θα πρέπει να ολοκληρωθούν 20 οβερ 
· All Twenty20 Cup – Θα πρέπει να ολοκληρωθούν 6 οβερ 


Man Of The Match
Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση την απόφαση της αρμόδιας διοικητικής αρχή, για τον άνδρα του αγώνα (man of the match). Ισχύουν οι κανονισμοί Dead- heat.To Win The Toss
Προβλέψτε ποια ομάδα θα κερδίσει το στρίψιμο νομίσματος στην έναρξη του αγώνα.


Highest Opening Partnership
Προβλέψτε ποια ομάδα θα σκοράρει περισσότερα runs στην 1η της συνεργασία (partnership). Όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται έγκυρα εφόσον ριφθεί έστω και μία μπάλα κατά την 1η περίοδο της κάθε ομάδας. Εάν μία αγορά προσφέρεται και σαν διπλή επιλογή (2-way) θα ισχύουν οι κανονισμοί Dead-heat.


Most Match Sixes
Προβλέψτε ποια ομάδα θα σκοράρει τα περισσότερα Sixes ( να κυλίσει την μπάλα 6 φορές, συμπληρώνοντας όβερ) στον αγώνα. Εάν ένας αγώνας διακοπεί προτού ολοκληρωθούν τα απαιτούμενα όβερ, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Σε αγώνες Τest και County Championship μετράει όλος ο αγώνας. Στους αγώνες ''Test drawn'' θα πρέπει να σημειωθεί ο ελάχιστος αριθμός των 200 ρίψεων, διαφορετικά όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Στους αγώνες ''Twenty20'', ο αγώνας θα πρέπει να είναι προγραμματισμένος για 20 οβερ και να υπάρχει επίσημο αποτέλεσμα. Στους αγώνες ''One day'' όπου έχει μειωθεί ο αριθμός των οβερ και το αποτέλεσμα δεν έχει καθοριστεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Στους αγώνες που καθορίζονται από Super Over, τα έξι κτυπήματα κατά τη διάρκεια του Super Over δεν θα μετρούν στη διευθέτηση.

1st  Wicket Method
Προβλέψτε την μέθοδο με την οποία θα σημειωθεί το 1ο wicket του αγώνα. Εάν ο αγώνας διακοπεί προτού σημειωθεί ένα wicket ή εάν δεν προκύψει κάποιο wicket κατά τη διάρκεια του αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.


A Fifty/Hundred Score In Match
Προβλέψτε εάν οποιοσδήποτε παίκτης σκοράρει 50/ 100 ή περισσότερα τρεξίματα (runs) στον αγώνα. Για διαφορετικούς τύπους παιχνιδιών, υπάρχει καθορισμένος αριθμός οβερ (δείτε παρακάτω) διαφορετικά, όλα τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί σε αυτή την αγορά θα θεωρούνται άκυρα. 

* Test Matches - Μετράει όλος ο αγώνας. Εάν ο αγώνας λήξει ισόπαλος, θα πρέπει να υπάρξουν τουλάχιστον 200 ρίψεις. 

* One Day Matches – Θα πρέπει να ολοκληρωθούν 40 οβερ 

* Twenty20 Matches – Θα πρέπει να ολοκληρωθούν 20 οβερ 


Most Run Outs
Προβλέψτε ποια ομάδα θα πραγματοποιήσει τα περισσότερα run out κατά τη διάρκεια ενός fielding ( η συλλογή της μπάλας μετά το κτύπημα του batsman). Εάν ένας αγώνας διακοπεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Εάν ένας αγώνας έχει μειωμένα οβερ αλλά ολοκληρωθεί, τότε η ομάδα η οποία πραγματοποίησε τα περισσότερα run- outs κατά τη διάρκεια ενός fielding, ανεξάρτητα από τον αριθμό των οβερ, θεωρείται νικητήρια. Σε αγώνες που καθορίζονται από Super Over, κάθε run out κατά τη διάρκεια του Super Over δεν θα μετράει στη διευθέτηση. Σε Test αγώνες, θα μετρούν όλες οι περιόδοι.

1st Over Total Runs
Προβλέψτε το σύνολο των τρεξιμάτων (run) που θα σημειωθούν κατά την διάρκεια της 1ης περιόδου. Περιλαμβάνονται τα λεπτά παράτασης και πέναλτι.
Εάν δεν ολοκληρωθεί η 1η περίοδος, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.


Runs At Fall Of 1st Wicket
Προβλέψτε τον αριθμό των τρεξιμάτων (run) που θα σημειωθεί το πρώτο wicket. Εάν ένας αγώνας διακοπεί πρωτού σημειωθεί το πρώτο wicket, ή εάν δεν υπάρξει κανένα wicket στον αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

Dismissal Method
Προβλέψτε την μέθοδο με την οποία θα βγει πρώτος/ επόμενος batsman. Εάν δεν υπάρξουν wickets στο σύνολο του αγώνα ή δεν προκύψουν wicket μετά την τοποθέτηση ενός Live στοιχήματος, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Odd/Even
Προβλέψτε εάν το άθροισμα τον συνολικών τρεξιμάτων που θα σημειωθούν κατά την αντίστοιχη περίοδο ( Match, Innings, Over) θα είναι μονός ή ζυγός αριθμός. Περιλαμβάνονται τα λεπτά παράτασης και πέναλτι. Εάν η αντίστοιχη περίοδος δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Runs O/U
Προβλέψτε εάν ο αριθμός των τρεξιμάτων της σχετικής περιόδου (Innings, Over) θα είναι υψηλότερος ή χαμηλότερος από τον προκαθορισμένο αριθμό που σας προσφέρεται. Εάν η αντίστοιχη περίοδος δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. 

Race to 10 Runs
Προβλέψτε ποιος παίκτης θα σημειώσει πρώτος 10 τρεξίματα στον αγώνα. Τα στοιχήματα θα θεωρούνται έγκυρα εφόσον όλοι οι αναγραφόμενοι παίκτες κρυπήσουν με το ρόπαλο. Σε κάθε άλλη περίπτωση α στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Τα στοιχήματα ισχύουν ανεξάρτητα με το ποιος παίκτης θα κτυπήσει πρώτος. Εάν κανένας από τους παίκτες δεν σημειώσει 10 τρεξίματα, η επιλογή ''Κανένας'' θα θεωρείται νικητήρια. Εάν ένας αγώνας διακοπεί προτού έστω ένας εκ των αναγραφόμενων παικτών, ολοκληρώσει 10 τρεξίματα ή αν και οι δύο παίκτες είναι εκτός, η επιλογή ''Κανένας'' θα θεωρείται νικητήρια. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα δελτία θα ακυρώνονται.


Total Match Sixes
Προβλέψτε εάν τα Sixes που θα σημειωθούν κατά τη διάρκεια του αγώνα θα είναι υψηλότερα ή χαμηλότερα από τον προκαθορισμένο αριθμό που σας προσφέρεται. Ισχύουν οι κανονισμοί επιστροφής πονταρίσματος. Εάν κάποιος αγώνας διακοπεί προτού συμπληρωθούν τα απαιτούμενα οβερ (για τις διαφορετικές αγορές του αγώνα), όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Στους αγώνες Test και County Championship, μετρά το σύνολο του αγώνα. Στους αγώνες ''Test drawn'' θα πρέπει να σημειωθεί ο ελάχιστος αριθμός των 200 ρίψεων, διαφορετικά όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Στους αγώνες ''Twenty20'', ο αγώνας θα πρέπει να είναι προγραμματισμένος για 20 οβερ και να υπάρχει επίσημο αποτέλεσμα. Στους αγώνες ''One day'' όπου έχει μειωθεί ο αριθμός των οβερ και το αποτέλεσμα δεν έχει καθοριστεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Στους αγώνες που καθορίζονται από Super Over, τα έξι κτυπήματα κατά τη διάρκεια του Super Over δεν θα μετρούν στη διευθέτηση.

Team With Highest 1st  6/10/15 Overs Score
Προβλέψτε ποια ομάδα θα σημειώσει το υψηλότερο σκορ κατόπιν 1ου 6/10/15 οβερ. Εφαρμόζονται οι κανονισμοί επιστροφής πονταρίσματος. Εάν καμία από τις ομάδες δεν συμπληρώσει τον προκαθορισμένο αριθμό οβερ, όλα τα δελτία θα ακυρώνονται. 

Batsman Matches
Προβλέψτε ποιος batsman θα σημειώσει τα περισσότερα τρεξίματα κατά τη διάρκεια του αγώνα. Εφαρμόζονται οι κανονισμοί επιστροφής πονταρίσματος. Στους αγώνες Test και County Championship τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση την πρώτη περίοδο. Τα στοιχήματα θα είναι ισχύ εφόσον κάθε batsman κτυπήσει τουλάχιστον μία μπάλα. 

Outright
Προβλέψτε το νικητή της διοργάνωσης/ πρωταθλήματος. Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση την τελική θέση της διοργάνωσης/ πρωταθλήματος, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τους κανονισμούς.


To Win Pool
Προβλέψτε ποια ομάδα θα τερματίσει κορυφαία από το επιλεγμένο γκρουπ. Ισχύουν οι κανονισμοί Dead heat.


Finalists
Προβλέψτε τις δύο ομάδες που θα αναμετρηθούν στον τελικό του τουρνουά.


Stage of Elimination
Προβλέψτε σε ποιο στάδιο του τουρνουά θα αποκλειστεί μία προκαθορισμένη ομάδα.


To Reach The Final
Προβλέψτε εάν μία προκαθορισμένη ομάδα θα φτάσει στον τελικό του τουρνουά.


20. ΧΟΚΕΪ ΕΠΙ ΠΑΓΟΥ / ICE HOCKEY


Γενικά
Όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινούν την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα γηπέδου) για να ισχύουν τα στοιχήματα. Εξαίρεση γίνεται εάν διαφημίσουμε λάθος ώρα έναρξης.
Εάν ο τόπος διεξαγωγής του αγώνα αλλάξει, τα στοιχήματα που έχουν ήδη τοποθετηθεί θα ισχύσουν με την προϋπόθεση πως η γηπεδούχος ομάδα εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως τέτοια. Αν οι δύο ομάδες που αναφέρονται αντιστραφούν, όσον αφορά την έδρα του αγώνα, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν με βάση την αρχική καταγραφή θα είναι άκυρα.
Οι αγώνες πρέπει να συμπληρώσουν τουλάχιστον 55 λεπτά δράσης. Εάν ένας αγώνας διακοπεί πριν από την ολοκλήρωση των 55 λεπτών παιχνιδιού, όλα τα στοιχήματα σχετικά με το αποτέλεσμα του αγώνα επιστρέφονται, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, με εξαίρεση στοιχήματα σε αγορές που έχουν κριθεί <<άνευ όρων>>.

Live Στοίχημα
Τα Live στοιχήματα θα διευθετηθούν σύμφωνα με το τελικό σκορ συμπεριλαμβανομένων των καθυστερήσεων (και πέναλτι αν χρειαστεί). Τα αποτελέσματα των αγώνων που καθορίστηκαν από τη διαδικασία των πέναλτι, θα περιλαμβάνουν την διαδικασία αυτή ως ένα γκολ για την νικήτρια ομάδα.
Οι φιλικοί και οι διεθνείς φιλικοί ζωντανοί αγώνες θα διευθετούνται με βάση το σκορ της κανονικής περιόδου, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Οι ακόλουθοι τύποι στοιχημάτων θα διευθετούνται εξαιρώντας την παράταση:
3 way ML
Στοίχημα χωρίς Ισοπαλία
Διπλή Ευκαιρία
Επόμενο Γκολ
1η που θα Σκοράρει
Τελευταία που θα Σκοράρει
Και οι Δύο Ομάδες θα Σκοράρουν
Αριθμός Γκολ
Αριθμός Γκολ Ομάδας
Συνολικά Γκολ Ομάδας
Παράταση

NHL
Τα NHL στοιχήματα (προγραμματισμένα και live) περιλαμβάνουν τις Καθυστερήσεις και την διαδικασία των πέναλτι, εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά.
Εάν ένα παιχνίδι καθοριστεί από τη διαδικασία των πέναλτι, ένα γκολ θα προστεθεί στο σκορ της νικήτριας ομάδας και στο συνολικό σκορ.
Τα στοιχήματα NHL κανονικής περιόδου, καθώς και τα preseason στοιχήματα αγώνων διευθετούνται με βάση το σκορ στο τέλος της κανονικής περιόδου.
Τα Νικητής / Money Line 3-way στοιχήματα διευθετούνται με βάση το σκορ στο τέλος της κανονικής περιόδου.
Οι ακόλουθοι τύποι NHL στοιχημάτων θα διευθετηθούν σύμφωνα με την κανονική περίοδο:
Διπλή Ευκαιρία
3W Handicap
Πρώτος που θα σκοράρει
Τελυταίος που θα σκοράρει
Ισοπαλία Οχι Στοίχημα
Αριθμός γκολ Ομάδας
Αριθμός Γκολ
Συνολικά γκολ Ομάδας
Όλες οι Διοργανώσεις (εξαιρώντας το NHL)

Όλα τα  στοιχήματα σε προγραμματισμένα γεγονότα θα διευθετούνται με βάση το σκορ στο τέλος της κανονικής περιόδου, με εξαίρεση την παράταση, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.
Για τα live στοιχήματα, δείτε τους κανόνες live στοιχηματισμού.
Οι φιλικοί και οι διεθνείς φιλικοί ζωντανοί αγώνες θα διευθετούνται με βάση το σκορ της κανονικής περιόδου εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά.

1η/2η/3η Περίοδος
Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση  τα αποτελέσματα της πρώτης/δεύτερης/τρίτης περιόδου μόνο.
Η 3η περίοδος δεν περιλαμβάνει παράταση.
Η σχετική περίοδος πρέπει να ολοκληρωθεί για να ισχύουν τα στοιχήματα.
Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου, όλα τα στοιχήματα της πρώτης περιόδου εξακολουθούν να ισχύουν.
Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου, όλα τα στοιχήματα της πρώτης/δεύτερης περιόδου εξακολουθούν να ισχύουν.

2W ML
Προβλέψτε τον νικητή του αγώνα συμπεριλαμβανομένων της παράτασης και των πέναλτι

Διαφορά Νίκης/Spread
Προβλέψτε στο τελικό τη διαφορά νίκης ανάμεσα σε δύο ομάδες.
Τα Spread στοιχήματα στα προγραμματισμένα γεγονότα (εξαιρείται το NHL) θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα κανονικής περιόδου.
Τα Spread στοιχήματα στο live στοιχηματισμό θα διευθετούνται με το αποτέλεσμα της παράτασης και της διαδικασίας των πεναλτι.
Παραδείγμα:
+0,5 Κερδίζετε εάν η ομάδα σας έρθει ισοπαλία ή κερδίσει τον αγώνα.
-0,5  Κερδίζετε εάν η ομάδα σας κερδίσει τον αγώνα.

Over/Under
Προβλέψτε το σύνολο των γκολ που επιτεύχθηκαν σε έναν αγώνα.
Over/Under στοιχήματα σε pre live παιχνίδια (με εξαίρεση τα NHL) θα διευθετούνται  με το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας.
Over/Under στοιχήματα σε live εκδηλώσεις θα διευθετούνται με το αποτέλεσμα της παράτασης / Διαδικασίας των Πέναλτι
Παραδείγμα:
Tα Over 2 στοιχήματα κερδίζουν αν υπάρχουν τρία ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. Εάν υπάρχουν δύο γκολ ακριβώς, το ποσό του στοιχήματος επιστρέφεται. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχουν 0 ή 1 γκολ στον αγώνα.
Τα Over 2,5 Στοιχήματα κερδίζουν αν υπάρχουν τρία ή περισσότερα γκολ στον αγώνα. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχουν 0, 1 ή 2 γκολ στον αγώνα.
Τα Under 2,5 Στοιχήματα κερδίζουν εάν υπάρχουν 0, 1 ή 2 γκολ στον αγώνα. Τα στοιχήματα χάνουν αν υπάρχουν τρία ή περισσότερα γκολ στον αγώνα.

Σύνολο Γκολ
Προβλέψτε το σύνολο των γκολ που έχουν επιτευχθεί στον αγώνα.
Over 2,5 - Το στοίχημα κερδίζει, αν υπάρχουν 3 ή περισσότερα γκολ στον αγώνα.
Under 2,5 - Το στοίχημα κερδίζει, αν υπάρχουν 0,1, ή 2 γκολ στον αγώνα.

3 Way Χάντικαπ
Σε ένα 3-Way Χάντικαπ, οι γραμμές αγορών έχουν οριστεί έτσι ώστε να μπορεί επίσης να υπάρχει ένα αποτέλεσμα ισοπαλίας που σας δίνει 3 πιθανά στοιχήματα. Χάντικαπ (-1) - Κερδίζετε αν η ομάδα σας κερδίσει τον αγώνα με διαφορά δύο ή περισσοτέρων γκολ. Ισοπαλία: Κερδίζετε αν η ομάδα με (-1) Χάντικαπ κερδίσει τον αγώνα με διαφορά ακριβώς ένα γκολ. Χάντικαπ (+1) - Κερδίζετε αν η ομάδα σας αναδειχθεί ισόπαλη ή κερδίσει τον αγώνα.

Νικητής Κανονικής Διάρκειας
Προβλέψτε τον νικητή μόνο της κανονικής διάρκειας.

Ασιατικό HC and ΟU
Οι Ασιατικές αγορές διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα της Κανονικής Διάρκειας. Τα Live στοιχήματα Ασιατικού Χάντικαπ διευθετούνται σύμφωνα με το σκορ του υπόλοιπου του αγώνα μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος. Τα Γκολ που σημειώθηκαν πριν από το στοίχημα δεν συμπεριλαμβάνονται.

Αριθμός Γκολ
Στοιχηματίστε στο συνολικό αριθμό των γκολ που θα σημειωθούν και από τις δύο ομάδες στα πλαίσια της επίσημης 60 λεπτης διάρκειας του αγώνα. Τα αυτογκόλ υπολογίζονται για τους σκοπούς των στοιχημάτων.

Συνολικά Γκολ Ομάδας
Προβλέψτε το σύνολο των γκολ που έχουν επιτευχθεί από μια συγκεκριμένη ομάδα.
Over 0,5 - Το στοίχημα κερδίζει εάν η ομάδα σκοράρει 1 ή περισσότερα τέρματα 
Under 0,5 - Το στοίχημα κερδίζει, αν η ομάδα δεν σκοράρει 
Over 1,5 - Το στοίχημα κερδίζει εάν η ομάδα σκοράρει 2 ή περισσότερα γκολ 
Under 1,5 - Το στοίχημα κερδίζιε εάν η ομάδα σκοράρει 1 γκολ ή λιγότερο
Τα αυτογκόλ υπολογίζονται για τους σκοπούς αυτού του στοιχήματος.

Πρώτη να σκοράρει / Τελευταία να σκοράρει / Επόμενο Γκολ
Ποια ομάδα θα σημειώσει το πρώτο / τελευταίο / επόμενο γκολ σε έναν αγώνα. Τα αυτογκόλ μετρούν για την ομάδα που κατοχυρώνεται υπέρ της το γκολ.
Αν ένα Γεγονός εγκαταληφθεί  μετά από ένα γκολ, τότε όλα τα στοιχήματα στην ομάδα που θα σκοράρει -το πρώτο γκολ θα ισχύουν / στην ομάδα που θα σκοράρει το τελευταίο θα είναι άκυρα / στην ομάδα που θα σκοράρει ''επόμενο γκολ'' που έχει ήδη καθοριστεί, θα ισχύουν και στην ομάδα που θα σκοράρει  ''επόμενο γκολ'' το οποίο δεν έχει καθοριστεί θα είναι άκυρα. 
Αν ένα Γεγονός ματαιωθεί χωρίς να σκοραριστεί κάποιο γκολ, όλα τα στοιχήματα Πρώτη να σκοράρει/Τελευταία να σκοράρει θα είναι άκυρα.

Ισοπαλία Οχι Στοίχημα / Draw No Bet

Προβλέψτε την νικήτρια ομάδα. Σε περίπτωση ισοπαλίας, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα και τα πονταρίσματα επιστρέφονται.

Να Σκοράρουν και οι Δύο Ομάδες
Ναι = και οι δύο ομάδες θα σκοράρουν. 
Όχι = Μία από τις δύο ομάδες δε θα σκοράρει. 
Τα στοιχήματα ισχύουν αν και οι δύο ομάδες έχουν σκοράρει στον αγώνα ανεξάρτητα από το εάν ο αγώνας μετέπειτα διακοπεί.

Διαφορά Νίκης / Winning Margin
Προβλέψτε το τη διαφορά με την οποία η νικήτρια ομάδα θα κερδίσει. Οι καθυστερήσεις και η διαδικασία των πέναλτι περιλαμβάνονται για αυτόν τον τύπο στοιχήματος για όλα τα πρωταθλήματα.

Να Προκριθεί
Σε περίπτωση που μια ομάδα αποκλειστεί από το τουρνουά πριν από τον αγώνα, με απόφαση (a Bye is Awarded), όλα τα στοιχήματα για πρόκριση/Να πάρει το Τρόπαιο θα είναι άκυρα.
Τα στοιχήματα ''Να Προκριθεί'' συμπεριλαμβάνουν τις καθυστερήσεις/διαδικασία πέναλτι.

Σειρά Να Κερδίσει
Τα στοιχήματα είναι άκυρα εάν ο θεσπισμένος αριθμός των παιχνιδιών (βάσει των αντίστοιχων διοικητικών οργανισμών) δεν έχει ολοκληρωθεί ή έχει αλλάξει.

Head 2 Head
Αν ένας ή περισσότεροι συμμετέχοντες δεν ξεκινήσουν, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και τα πονταρίσματα θα επιστραφούν.

Πρώτος/Τελευταίος/Οποιαδήποτε Στιγμή Σκόρερ
Προέβλεψε εάν ένας παίχτης θα σκοράρει πρώτος/οποιαδήποτε στιγμή/ ή τελευταίος γκολ στον αγώνα. Τα αυτογκόλ αγνοούνται στις διευθετήσεις. Εάν υπάρξει ένα αυτογκόλ, το προηγούμενο ή το επόμενο γκολ (εάν υπάρχουν) θα ληφθούν υπόψιν στη διευθέτηση. Εάν μόνο αυτογκόλ επιτευχθούν στον αγώνα, θα θεωρηθεί σαν ''Χωρίς Σκόρερ'' αποτέλεσμα.
Για όλα τα Πρωταθλήματα/Λίγκες (συμπεριλαμβανομένου του NHL), τα στοιχήματα διευθετούνται σύμφωνα με την κανονική διάρκεια μόνο. Πονταρίσματα σε παίχτες που δεν περλιαμβάνονται στην αποστολή του αγώνα θα ακυρώνονται.
Εάν ένας αγώνας διακοπεί μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ, τότε όλα τα στοιχήματα για τον Πρώτο Σκόρερ και Οποιαδήποτε Στιγμή  Σκόρερ που έχουν ήδη σκοράρει θα ισχύουν. Όλα τα υπόλοιπα στοιχήματα για τον Τελευταίο και Οποιαδήποτε Στιγμή  Σκόρερ θα είναι άκυρα.
Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί πριν από την επίτευξη του πρώτου γκολ, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Μονά/Ζυγά
Μια πρόβλεψη για το εάν το συνολικό άθροισμα των γκολ σε έναν αγώνα θα ανέλθει σε ένα μονό ή ζυγό αριθμό.
Κάθε αγώνας που λήγει 0-0 μετράει ως ζυγός αριθμός γκολ.

Ακριβές Σκορ
Προβλέψτε το σκορ στο τέλος της κανονικής διάρκειας (εξαιρείται το NHL).
Εάν ένα ακριβές σκορ που προκύπτει δεν αποτελεί επιλογή στις προφερόμενες αγορές μας, τότε όλα τα στοιχήματα χάνονται.

Διπλή Ευκαιρία
Ένα στοίχημα Διπλής Ευκαιρίας σας επιτρέπει να καλύψετε τα δύο από τα τρία πιθανά αποτελέσματα ενός αγώνα με ένα στοίχημα.
Οι ακόλουθες επιλογές είναι διαθέσιμες:
1 ή X - εάν το αποτέλεσμα είναι είτε εντός έδρας νίκη είτε ισοπαλία, τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή είναι κερδισμένα.
X ή 2 - εάν το αποτέλεσμα είναι είτε ισοπαλία είτε νίκη εκτός έδρας, τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή είναι κερδισμένα.
1 ή 2 - εάν το αποτέλεσμα είναι είτε μια νίκη εντός έδρας είτε μια νίκη εκτός έδρας, τα στοιχήματα σε αυτή την επιλογή είναι κερδισμένα.
Όλα τα στοιχήματα ισχύουν για τον χρόνο της κανονικής περιόδου σε όλα τα πρωταθλήματα.

Χρόνος 1ου Γκολ
Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί μετά την επίτευξη του πρώτου γκολ, όλα τα στοιχήματα ισχύουν.
Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί πριν από την επίτευξη του πρώτου γκολ, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.
Εάν ένα Γεγονός τελειώσει χωρίς να σημειωθεί γκολ, τότε όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα. (Η παράταση και η διαδικασία πέναλτι περιλαμβάνονται για αυτόν τον τύπο στοιχήματος)
Μόλις ένα παιχνίδι ξεκινά, θα θεωρείται ότι είναι στο πρώτο λεπτό, έτσι για παράδειγμα ένα γκολ που μπήκε μετά από 24 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα, θα διευθετηθεί σαν να έχει σκοραριστεί στο 25ο λεπτό.

Παράταση
Προβλέψτε εάν το παιχνίδι θα πάει στην Παράταση ή όχι.

Περισσότερα Γκολ
Προβλέψτε σε ποια περίοδο θα σημειωθούν τα περισσότερα γκολ.
Σε περίπτωση που 2 ή περισσότερες περίοδοι έχουν τον ίδιο αριθμό γκολ, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.
Τα ''περισσότερα γκολ'' δεν περιλαμβάνουν τις καθυστερήσεις (συμπεριλαμβανομένων των NHL).

1η στα 3 Γκολ
Προβλέψτε ποια ομάδα θα σκοράρει πρώτη 3 γκολ. Η παράταση περιλαμβάνεται για αυτόν τον τύπο στοιχήματος για όλα τα πρωταθλήματα. Τα γκολ στη διαδικασία των πεναλτι θα πρέπει να θεωρούνται ως ένα γκολ. Για παράδειγμα: αν η ομάδα Α είναι η πρώτη ομάδα που θα σκοράρει στην διαδικασία των πέναλτι, όταν στον χρόνο της κανονικής περιόδου το αποτελεσμα είναι ισόπαλο με 2:2 και η ομάδα Β κέρδισε στην διαδικασία των πέναλτι, τότε η ομάδα Β είναι η πρώτη ομάδα που θα σκοράρει για τον σκοπό αυτό.

Τελική θέση
Προβλέψτε ποια ομάδα θα είναι μπροστά, στην τελική θέση του τουρνουά.
Αν μία ή περισσότερες ομάδες αποτύχει να ξεκινήσει το τουρνουά, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα και τα πονταρίσματα θα επιστραφούν.

Σουτ στην Εστία / Shoots On Goal
Το Σουτ στην Εστία είναι παρόμοιο στοίχημα με το Χάντικαπ και το Over/Under.
 Η Νίκη/Ήττα αυτού καθορίζεται  από τον αριθμό των σουτ στην εστία και από τις δύο ομάδες, σε σύγκριση με το χάντικαπ που δίνεται πριν από την έναρξη του παιχνιδιού.

Υποβιβασμός
Αν μια ομάδα αφαιρεθεί από το πρωτάθλημα/τουρνουά πριν η σεζόν ξεκινήσει, όλα τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα είναι άκυρα, και νέες τιμές υποβιβασμού θα ανοίξουν.

Νικητής
Τα στοιχήματα που διευθετούνται με βάση την τελική θέση στο πρωτάθλημα/τουρνουά συμπεριλαμβάνομένων των  πλέι-οφ.

Νικητής Ομίλου
Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση την τελική θέση της ομάδας στον όμιλο.

Σκορ Σειράς
Τα στοιχήματα είναι άκυρα εάν ο θεσπισμένος αριθμός των παιχνιδιών (βάσει των σχετικών  διοικητικών οργανισμών) δεν έχει ολοκληρωθεί ή έχει αλλάξει.

Στάδιο Αποκλεισμού
Προβλέψτε σε ποιο στάδιο ενός τουρνουά θα αποκλειστεί μια ομάδα.

Πέναλτι
Προβλέψτε ποιος τύπος πέναλτι θα είναι ο πρώτος που θα δοθεί.


21. Σνούκερ και μπιλιάρδο

ΓΕΝΙΚΑ
No - runner no-bet:
Mε εξαίρεση τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί σε παίκτη που παίρνει μέρος στα προκριματικά ενός συγκεκριμένου τουρνουά αλλά αποτυγχάνει να προκριθεί στο κύριο τουρνουά. Tέτοια στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα, για το σκοπό της διευθέτησης. 
Όλοι οι συμμετέχοντες σε ένα προκαθορισμό τουρνουά, θα θεωρούνται οριστικά νικητές. Τα στοιχήματα each-way είναι διαθέσιμα. Περισσότερες πληροφορίες εμφανίζονται κάτω από τον τίτλο.

Money Line
Προβλέψτε ποιος παίκτης θα νικήσει τον αγώνα.
Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, ο παίκτης που προκρίνεται στον επόμενο γύρο ή στον παίκτη που αποδόθηκε η νίκη θα θεωρείται νικητής για τους σκοπούς της διευθέτησης.

Spread 
Εάν ο προκαθορισμένος αριθμός frames ενός αγώνα, δεν ολοκληρωθεί, αλλάξει ή είναι διαφορετικός από αυτόν που προσφέρεται, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Σε περίπτωση αποκλεισμού ή αποχώρησης, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.
Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο ή εάν ένας αγώνας δεν ξεκινήσει καθόλου, όλα τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται.

Over/ Under
Εάν ο προκαθορισμένος αριθμός frames ενός αγώνα, δεν ολοκληρωθεί, αλλάξει ή είναι διαφορετικός από αυτόν που προσφέρεται, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Σε περίπτωση αποκλεισμού ή αποχώρησης, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται. Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο ή εάν ένας αγώνας δεν ξεκινήσει καθόλου, όλα τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται.


Πρώτο frame
Σε περίπτωση που το πρώτο Frame δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Ημίχρονο/ Τελικό
Προβλέψτε το αποτέλεσμα μετά τα πρώτα 4 Frame και τον νικητή του αγώνα. Εάν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

1ος με 3 frame
Προβλέψτε ποιος θα είναι ο πρώτος που θα φτάσει τα 3 frame.
Κάθε παίκτης πρέπει να κερδίσει 3 Frame για να ισχύουν τα στοιχήματα.22.  BANDY 

ΓΕΝΙΚΑ
Το bandy είναι ένα χειμερινό άθλημα που παίζεται σε πάγο, στο οποίο οι skaters χρησιμοποιούν μπαστούνια για να κατευθύνουν την μπάλα στο τέρμα της αντίπαλης ομάδας.
Θεωρείται μία μορφή χόκεϊ και έχει κοινό υπόβαθρο το ποδόσφαιρό, το χόκεϊ επί πάγου και το χόκεϊ επί χόρτου. Το παιχνίδι συνήθως, παίζεται σε 2 ημίχρονα των 45 λεπτών το κάθε ένα και υπάρχουν 11 παίκτες σε κάθε ομάδα. Σε ακραίες καιρικές συνθήκες ο αγώνας μπορεί να διεξαχθεί σε 3 ημίχρονα των 30 λεπτών το κάθε ένα.

Όλοι οι αγώνες θα πρέπει να λαμβάνουν χώρα την προκαθορισμένη ώρα για να θεωρούνται έγκυροι. Εξαίρεση αποτελεί εάν αναγραφούν λανθασμένες πληροφορίες στην ιστοσελίδα μας.

Αγώνες που ματαιώνονται ή αναβάλλονται, θεωρούνται άκυροι, εκτός και εάν επαναπρογραμματιστούν ή πραγματοποιηθούν την ίδια ημερομηνία (τοπική ώρα) ή εάν ορίζεται διαφορετικά από τους κανόνες. Εάν αλλάξει η έδρα ενός παιχνιδιού, τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθει, ισχύουν από τη στιγμή που η γηπεδούχος ομάδα, παραμένει γηπεδούχος.
Εάν αντιστραφεί η γηπεδούχος ομάδα με την φιλοξενούμενη ομάδα, τα στοιχήματα βάσει της αρχικής σειρά θα θεωρούνται άκυρα.

Εάν μία προκαθορισμένη διάρκεια παιχνιδιού, αλλάξει από 2 ημίχρονα των 45 λεπτών, σε 3 περιόδους των 30 λεπτών, τα στοιχήματα συνολικής διάρκειας θα θεωρούνται έγκυρα ενώ τα στοιχήματα ημιχρόνου θα ακυρώνονται.

Όλες οι αγορές βασίζονται στο αποτέλεσμα κατά το τέλος της φυσιολογικής διάρκειας του αγώνα - ο χρόνος παράτασης δεν προσμετρείται- εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τους κανονισμούς. 

Outright 
Προβλέψτε το νικητή μίας διοργάνωσης/ τουρνουά. Τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με τα τελικά στατιστικά, συμπεριλαμβανομένων playoffs, εκτός και αν ορίζεται διαφορεικά από τους κανονισμούς.

1x2
Προβλέψτε την έκβαση του αγώνα. Υπάρχουν τρία πιθανά αποτελέσματα:

1- Γηπεδούχος ομάδα
2- Ισοπαλία
3- Φιλοξενούμενη ομάδα

Spread
Προβλέψτε το νικητή του αγώνα, επιλέγοντας από τα προκαθαρισμένα handicap (spread).

Over/ Under
Προβλέψτε εάν το σύνολο των γκολ (και των δύο ομάδων μαζί) θα είναι πάνω ή κάτω από τις προκαθορισμένες προβλέψεις.


23. BOXING/UFC

Εάν ο αγώνας δεν πραγματοποιηθεί όπως έχει προγραμματιστεί και δεν επαναπρογραμματιστεί για την ίδια ημερομηνία (τοπική ώρα) όλα τα δελτία θα ακυρώνονται. Η μόνη εξαίρεση στον παραπάνω κανόνα, θα εφαρμόζεται στην περίπτωση που διαφημίζουμε λανθασμένη ώρα έναρξης.

Ο ήχος από το καμπανάκι, σηματοδοτεί την έναρξη του πρώτου γύρου για στοιχηματικούς σκοπούς.

Όταν ένας μποξερ αποτυγχάνει να ανταπεξέλθει στον καμπανάκι που σηματοδοτεί τον επόμενο γύρο, ο αντίπαλος του θεωρείται νικητής του προηγούμενου γύρου.

Σε μία ''No Contest'' δήλωση όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται και τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται. Εξαιρούνται όλες οι αγορές που έχουν ήδη διευθετηθεί.

Νικητής 
Όλα τα δελτία θα θεωρούνται έγκυρα, ανεξάρτητα με τον αριθμό των γύρων.

Δήλωση της ισοπαλίας - όλα τα δελτία θα ακυρώνινται και τα πονταρίσματα θα επιστρέφονται. Αυτή η αγορά περιλαμβάνει και αγώνες οι οποίοι τελειώνουν με majority draw. Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα που ανακοινώνεται στο ring.
Μεταγενέστερες προσφυγές ή τροποποιήσεις, δεν θα επηρεάζουν το αποτέλεσμα που ανακοινώνεται (εκτός και εάν η ανακοίνωση οφείλεται σε ανθρώπινο λάθος).

Method of Victory 
Όλα τα δελτία θα θεωρούνται έγκυρα, ανεξάρτητα με τον αριθμό των γύρων.


Draw or Technical Draw - Draw is scorecard draw
O ορισμός technical draw αναφέρεται στην περίπτωση που ο διαιτητής σταματήσει τον αγώνα πρίν την έναρξη του 5ου γύρου, για οποιονδήποτε λόγο εκτός από Knockout, Technical Knockout ή ανικανότητα.

Knockout 
Εάν ένας μποξερ δεν σηκωθεί ύστερα από μέτρημα 10 δευτερολέπτων, θεωρείται knockout.

Technical Knockout
Technical knockout είναι ο κανονισμός των τριών knockdown ή η παρέμβαση του διαιτητή. Κάθε απόσυρση θα θεωρείται ως technical knockout, εκτός και εάν οριστεί διαφορετικά από τους κριτές ή αν αναγγελθεί ''No Contest''.

Technical Decision
Η απόφαση που προκύπτει από τους πόντους του scorecard μεταξύ των κριτών.
O ορισμός technical decision αναφέρεται στη διευθέτηση των scorecard ανά πάσα στιγμή εκτός από το τέλος των προγραμματισμένων γύρων.

Total Rounds
Για λόγους διευθέτησης, όπου αναγράφεται μισός γύρος, τότε 1' και 30'' από τον σχετικό γύρο, θα καθορίζουν το μισό, για να μπορέσει να καθοριστεί under/ over.

Εάν ο αριθμός των γύρων αλλάξει, κατόπιν της ανακοινωθείσας αγοράς, όλα τα στοιχήματα θα συνεχίσουν να είναι σε ισχύ, εκτός και αν ο νέος αριθμός γύρων είναι μεγαλύτερος από τον συνολικό αριθμό των γύρων που αγωνίστηκαν.
Μισή από την επίσημη ώρα για ένα γύρο, θα χρησιμοποιείται για το συνολικό O/U.
Για παράδειγμα, 90 δευτερόλεπτα στον 7ο γύρο του αγωνα, ισούται με 6,5 πόντους.


24. ΣΚΑΚΙ

ΓΕΝΙΚΑ
Στην περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τους κανονισμούς. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που έχουμε διαφημίσει λανθασμένη ώρα έναρξης του αγώνα.

Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση την επίσημη ιστοσελίδα της ομοσπονδίας που διοργανώνει το τουρνουά, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τους κανονισμούς.

Outright
Προβλέψτε το νικητή του τουρνουά. Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται σύμφωνα με το τελικό αποτέλεσμα, συμπεριλαμβανομένων playoffs (εάν προκύψουν), εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά>
Όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται έγκυρα, ακόμη και αν ο παίκτης αποσυρθεί ή δεν ξεκινήσει καν το τουρνουά. Ισχύουν οι κανόνες dead-heat.

Moneyline 
Προβλέψτε το νικητή του αγώνα σύμφωνα με τους πόντους που έχουν συλλέξει οι παίκτες, με βάση τα ήδη ολοκληρωμένα παιχνίδια. 
1 πόντος απονέμεται για μία νίκη, 0,5 πόντοι απονέμονται για την ισοπαλία και 0 πόντοι απονέμονται στην περίπτωση ήττας.
Υπάρχουν τρία πιθανά αποτελέσματα:

1- Ο ορισμένος ως γηπεδούχος παίκτης κερδίζει
2- Ισοπαλία
3- Ο ορισμένος ως φιλοξενούμενος παίκτης κερδίζει


Spread
Προβλέψτε το νικητή (τον παίκτη που θα συλλέξει περισσότερους πόντους) ενός αγώνα/ παιχνιδιού, επιλέγοντας ένα από τα επιλεγμένα handicap (spreads).
Εάν ο νομοθετημένος -από τους επίσημους κανονισμούς- αριθμός αγώνων/ παιχνιδιών, αλλάξει, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

25. ΒΕΛΑΚΙΑ/DARTS

ΓΕΝΙΚΑ
Όλοι οι αγώνες θα πρέπει να ξεκινούν κατά την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) για να θεωρούνται τα στοιχήματα έγκυρα. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που διαφημίζουμε λανθασμένη ώρα στην ιστοσελίδα μας.

Αγώνες που ματαιώνονται ή αναβάλλονται, θεωρούνται άκυροι, εκτός και εάν επαναπρογραμματιστούν ή πραγματοποιηθούν την ίδια ημερομηνία (τοπική ώρα) ή εάν ορίζεται διαφορετικά από τους κανόνες.


Outright
Όλα τα στοιχήματα τελικού νικητή θα θεωρούνται έγκυρα ανεξάρτητα αν ο παίκτης διαγωνιστεί.


Money line
Στην περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, ο παίκτης που προκρίνεται στον επόμενο γύρο ή που θεωρείται νικητής, θα ορίζεται ως νικητής και για τους σκοπούς διευθέτησης των στοιχημάτων.
Εάν ο αγώνας λήξει ισόπαλος, τα δελτία που έχουν τοποθετηθεί σε αγορές διπλής επιλογής (2- way) θα θεωρούνται άκυρα.


Spread
Στην περίπτωση που ο αριθμός των σετ/ σκελών, δεν ολοκληρωθεί, αλλάξει ή διαφέρει σε όποια περίπτωση από τον αριθμό που είχατε αρχικά στοιχηματίσει, όλα τα δελτία θα θεωρούνται άκυρα. Στην περίπτωση που ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.


Over/Under
Στην περίπτωση που ο αριθμός των σετ/ σκελών, δεν ολοκληρωθεί, αλλάξει ή διαφέρει σε όποια περίπτωση από τον αριθμό που είχατε αρχικά στοιχηματίσει, όλα τα δελτία θα θεωρούνται άκυρα. Στην περίπτωση που ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.


In-Play betting
Όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε οποιαδήποτε αγορά που διεκόπει προτού συμπληρωθεί ο προκαθορισμένος αριθμός των σετ/ σκελών, θα θεωρούνται άκυρα. 

26. Γαελικά αθλήματα/ Gaelic Sports


ΓΕΝΙΚΑ
Όλα τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το τελικό αποτέλεσμα. Ο χρόνος της παράτασης δεν μετράει, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τους κανονισμούς. Όλοι οι αγώνες θα πρέπει να ξεκινούν την προκαθορισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) για να θεωρούνται έγκυρα τα στοιχήματα. Μόνη εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που διαφημίζουμε λανθασμένη ώρα έναρξης στην ιστοσελίδα μας. Εάν αλλάξει η έδρα ενός αγώνα, όλα τα στοιχήματα συνεχίζουν να ισχύουν από τη στιγμή που η γηπεδούχος ομάδα, παραμένει γηπεδούχος. Εάν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα αντιστραφούν, όλα τα δελτία που τοποθετήθηκαν πριν την αλλαγή, θα θεωρούνται άκυρα.
Αγώνες που ματαιώνονται ή αναβάλλονται, θεωρούνται άκυροι, εκτός και εάν επαναπρογραμματιστούν ή πραγματοποιηθούν την ίδια ημερομηνία (τοπική ώρα) ή εάν ορίζεται διαφορετικά από τους κανόνες.
Για λόγους διευθέτησης 1 γκολ υπολογίζεται σαν 3 πόντοι και 1 πόντος υπολογίζεται σαν 1 pt, προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό αποτέλεσμα.

Outright
Όλα τα στοιχήματα τελικού νικητή, θα θεωρούνται έγκυρα ανεξάρτητα με τις αλλαγές που μπορεί να προκύψουν στη μορφή ή τη διάρκεια της σεζόν.

Money Line
Προβλέψτε τον νικητή του αγώνα. Υπάρχουν τρία πιθανά αποτελέσματα:

1- Να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα
2- Να έρθει ισοπαλία
3- Να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα

Spread
Προβλέψτε το νικητή του αγώνα, επιλέγοντας από τα προσφερόμενα Handicap τελικού σκορ (γκολ =3, πόντοι = 1). Εάν μία αγορά προσφέρεται διπλής επιλογής/ 2-Way (να μην προσφέρεται η δυνατότητα ισοπαλίας) και ο αγώνας λήξει ισόπαλος (μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος), το ποντάρισμα επιστρέφεται.

Over/ Under
Προβλέψτε αν το σύνολο των πόντων που θα σημειώσουν και οι δύο ομάδες μαζί - συμπεριλαμβανομένων των γκολ (1 γκολ = 3 πόντοι)- θα είναι υψηλότερο ή χαμηλότερο από τον προσφερόμενο αριθμό. 


Half-time/Full-time
Προβλέψτε τον νικητή του πρώτου ημιχρόνου και τον νικητή του αγώνα. Η παράταση δεν μετράει. Εάν ένας αγώνας διακοπεί, τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

1st Half: Money line, Spread and Over/Under
Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου. Εάν ένας αγώνας διακοπεί πριν το ημίχρονο, όλα τα δελτία θα ακυρώνονται. Εάν ένας αγώνας διακοπεί κατά τη διάρκεια του 2ου ημιχρόνου, όλα τα στοιχήματα που αφορούν το 1ο ημίχρονο θα θεωρούνται έγκυρα.

In-Play betting
Όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε οποιαδήποτε αγορά που διεκόπει προτού συμπληρωθεί ο προκαθορισμένος αριθμός των σετ/ σκελών, θα θεωρούνται άκυρα. 27. HANDBALL / ΧΑΝΤΜΠΟΛ

ΓΕΝΙΚΑ
Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα στο τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα (60'). 
Εξαιρείται η παράταση, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τους κανονισμούς. Όλα τα παιχνίδια πρέπει να ξεκινούν την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα) για να θεωρούνται έγκυρα τα στοιχήματα.
Εάν δεν ολοκληρωθεί η συνολική διάρκεια των 60 λεπτών, τα δελτία θα ακυρώνονται, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τους κανονισμούς. Εξαίρεση αποτελεί η εφαρμογή του κανόνα ''mercy'' (κανόνας οίκτου): το αποτέλεσμα διαμορφώνεται αναλόγως με την στιγμή που εφαρμόζεται ο κανόνας ''mercy''. 
Αν ένας αγώνας αναβληθεί ή ακυρωθεί για οποιοδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, εκτός και αν επαναπρογραμματιστεί ή πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα ή αν ορίζεται διαφορετικά στους κανόνες. Εξαίρεση αποτελεί αν ανακοινωθεί εσφαλμένη ώρα στην ιστοσελίδα μας.

Τα στατιστικά παρέχονται από την επίσημη ιστοσελίδας της αντίστοιχης διοργανώτριας αρχής. Για λόγους διευθέτησης, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και ανεξάρτητες πηγές. Σε περίπτωση που τα στατιστικά δεν είναι διαθέσιμα στην επίσημη ιστοσελίδα ή υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις ότι η επίσημη ιστοσελίδα αναγράφει εσφαλμένα αποτελέσματα, διατηρούμε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε ανεξάρτητες πηγές για να διευθετήσουμε τα στοιχήματα.

Σε περίπτωση ασυνέπειας, ανεξαρτήτων αποδεικτικών στοιχείων ή αντικρουόμενων στοιχείων, τα στοιχήματα θα διευθετούντα με βάση τα δικά μας στατιστικά.

Live-Betting
Εάν ένα γεγονός δεν ολοκληρωθεί όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τους κανονισμούς.

1x2
Η αγορά σας επιτρέπει να επιλέξετε ανάμεσα σε τρία πιθανά αποτελέσματα:

1 - Nα κερδίσει η γηπεδούχος
2 - Ισοπαλία
3 - Να κερδίσει η φιλοξενούμενη

Handicap
Προβλέψτε το νικητή επιλέγοντας ένα από τα προτεινόμενα handicap.

Over/ Under
Προβλέψτε εάν ο συνολικός αριθμός γκολ που θα σκοράρουν και οι δύο ομάδες μαζί, θα είναι υψηλότερος ή χαμηλότερος από τις προτεινόμενες αγορές.

1st Half
Στοιχήματα που αφορούν αγορές ημιχρόνου 1x2, handicap, over/ under, θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα του 1ου ημιχρόνου. Εάν ο αγώνας διακοπεί πριν τη λήξη του 1ου ημιχρόνου, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.
Εάν ενας αγώνας διακοπεί κατά τη διάρκεια του 2ου ημιχρόνου, όλα τα στοιχήματα που αφορούν το 1ο ημίχρονο, θεωρούνται έγκυρα.

2nd  Half
Στοιχήματα που αφορούν αγορές 2ου ημιχρόνου 1x2, handicap, over/ under θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα του 2ου ημιχρόνου. Εάν ο αγώνας διακοπεί, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

First team to score/ Last team to score
Προβλέψτε ποια ομάδα θα σκοράρει το πρώτο/ τελευταίο γκολ του αγώνα. Τα αυτογκολ υπολογίζονται για την ομάδα που σημείωσε το γκολ. Εάν ένας αγώνας διακοπεί μετά την επίτευξη ενός γκολ, τότε όλα τα στοιχήματα που αφορούν την ομάδα που θα σκοράρει πρώτη, θα θεωρούνται έγκυρα. Τα στοιχήματα που αφορούν την ομάδα που θα σκοράρει τελευταία, θα θεωρούνται άκυρα.

Odd/Even
Προβλέψτε εάν ο αριθμός γκολ και των δύο ομάδων, θα είναι μονός ή ζυγός αριθμός. 

Double Chance
Η διπλή ευκαιρία σας επιτρέπει να καλύψετε δύο ή περισσότερες πιθανές νικηφόρες επιλογές σε ένα στοίχημα. Οι παρακάτω αγορές είναι διαθέσιμες:

1 ή Χ- αν το αποτέλεσμα είναι υπέρ του γηπεδούχου ή ισοπαλία, τα στοιχήματα κερδίζουν
Χ ή 2-αν το αποτέλεσμα είναι ισοπαλία ή υπέρ του φιλοξενούμενου, τα στοιχήματα κερδίζουν
1 ή 2-αν το αποτέλεσμα είναι υπέρ του γηπεδούχου ή του φιλοξενούμενου, τα στοιχήματα κερδίζουν.

Halftime/Fulltime
Προβλέψτε το αποτέλεσμα του αγώνα στο ημίχρονο και στο τέλος της κανονικής διάρκειας. Εάν ο αγώνας διακοπεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Παράδειγμα: Αν επιλέξετε 1/Χ στοιχηματίζετε η γηπεδούχος ομάδα να προηγείται στο πρώτο ημίχρονο και το παιχνίδι να ολοκληρώνεται με ισοπαλία.
Ο επιπλέον χρόνος δεν προσμετρείται.

1st To 3/5/10/20 Goals
Προβλέψτε την ομάδα που θα φτάσει πρώτη τα 3/5/10/20 γκολ. Ισχύουν οι κανονισμοί επιστροφής πονταρίσματος.

Highest Scoring Half
Προβλέψτε σε ποιο ημίχρονο θα σημειωθούν τα περισσότερα γκολ.


Total team goals
Το ''σύνολο γκολ ομάδας'' είναι παρόμοιο με το στοίχημα Over/Under. Η νίκη ή η ήττα καθορίζονται από τα γκολ που συγκεντρώνει η επιλεγμένη ομάδα.


Team Odd/Even
Προβλέψτε εάν τα συνολικά γκολ μίας ομάδας θα είναι μονός ή ζυγός αριθμός.

Team with Highest Scoring half
Προβλέψτε ποια ομάδα θα σημειώσει τα περισσότερα γκολ σε οποιοδήποτε (1ο ή 2ο) ημίχρονο του αγώνα.

Winning Margin
Προβλέψτε με πόσα γκολ, η νικήτρια ομάδα, θα κερδίσει το παιχνίδι.

To Qualify
Εάν μία ομάδα αποκλειστεί οριστικά πριν από την έναρξη του τουρνουά, όλα τα στοιχήματα πρόκρισης, θα θεωρούνται άκυρα.

Finishing Position
Προβλέψτε ποια ομάδα θα προηγηθεί στην τελική κατάταξη του τουρνουά.
Εάν μία ή περισσότερες ομάδες δεν συμμετέχουν στην έναρξη του τουρνουά, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα και τα πονταρίσματα θα επιστραφούν.

Group Winner
Προβλέψτε ποια ομάδα θα προηγηθεί στο γκρουπ. Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση την τελική κατάταξη των γκρουπ.

Top Goalscorer/ Top Team Goalscorer
Τα γκολ που σημειώνονται στη κανονική διάρκεια (60') και ο χρόνος παράτασης, θα προσμετρώνται για λόγους διευθέτησης.
Ωστόσο, τα γκολ από πέναλτι δεν προσμετρώνται. Ισχύουν οι κανονισμοί Dead-heat. Εάν ένας παίκτης λάβει μέρος στο τουρνουά, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται έγκυρα.

Outright/ Winner
Προβλέψτε το νικητή του σχετικού αγώνα. Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση την τελική θέση του πρωταθλήματος. Τα Play-offs προσμετρώνται, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τους κανονισμούς.


28. Horce Racing/ Ιπποδρομίες 


ΓΕΝΙΚΑ
Όλα τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί στις ιπποδρομίες, διευθετούνται με βάση τα επίσημα αποτελέσματα (κανονισμοί Jockey Club).
Σε καμία περίπτωση δεν θεωρούμαστε υπεύθυνοι για τυχόν σφάλματα ή παραλείψεις σχετικά με την ακρίβεια των αποδόσεων ή οποιονδήποτε σχετικών πληροφοριών. Ωστόσο, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την εξασφάλιση απόλυτης ακρίβειας και διατηρούμε κάθε δικαίωμα στη διόρθωση σφαλμάτων.
Όταν ένα αποτέλεσμα τροποποιείται μετά την ανακοίνωση του επίσημου αποτελέσματος, (δηλαδή η ζύγιση), για παράδειγμα ως αποτέλεσμα μίας επιτυχημένης ένστασης, η τροποποίηση θα αγνοείται στους σκοπούς της διευθέτησης. 
Τα ante-post στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση τις τιμές και τους όρους που ισχύουν κατά τη στιγμή της αποδοχής των δελτίων. Σε περίπτωση που υπάρχει λάθος στην τιμή ή στον τόπο, διατηρούμε το δικαίωμα να διευθετήσουμε τα στοιχήματα σύμφωνα με την σωστή τιμή/ τόπο. 

Καλύτερες εγγυημένες αποδόσεις
Για την Αγγλία και την Ιρλανδία: Προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές αποδόσεις στις ιπποδρομίες αγώνων. Αυτό σημαίνει ότι εάν τοποθετήσετε το στοίχημα σας σε ''σταθερές'' αποδόσεις, η τελική σας τιμή θα είναι σταθερές αποδόσεις ή SP αποδόσεις, οι οποίες είναι υψηλότερες.
Οι καλύτερες εγγυημένες αποδόσεις θα εφαρμόζονται σε μονά δελτία και παρολί.
Οι καλύτερες εγγυημένες αποδόσεις θα εφαρμόζονται σε πίνακα τιμών και σε πρώιμες αποδόσεις.
Οι καλύτερες εγγυημένες αποδόσεις δεν θα εφαρμόζονται σε μακροπρόθεσμα στοιχήματα, συμπεριλαμβανομένων ''no-runner no bet'' εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τους κανονισμούς.
Στην περίπτωση του κανονισμού 4 , σας πληρώνουμε στις μεγαλύτερες αποδόσεις, αφού έχει εφαρμοστεί η μείωση του κανονισμού.
Οι καλύτερες εγγυημένες αποδόσεις είναι διαθέσιμες από τις 09:00 π.μ (ώρα Αγγλίας) κάθε μέρα, σε όλους τους αγώνες ιπποδρομίας του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας. 

Each way
Τα στοιχήματα νίκης ή each way είναι αποδεκτά. Τα στοιχήματα '' Place Only'' δεν είναι αποδεκτά. Χρησιμοποιώντας την επιλογή each-way (κάνοντας κλικ στο κουτάκι), διπλασιάζεται το ποντάρισμα στην επιλογή του ''Νικητή''.
Περιλαμβάνει ένα στοίχημα στην επιλογή του ''Νικητή'' και ένα ακόμη στοίχημα στην ''Θέση''. Οι όροι αναγράφονται στην κορυφή του γεγονότος. Για παράδειγμα E/W 1/4 1-2-3.
Στις ιπποδρομίες τα στοιχήματα each-way θα αποφασίζονται με βάση των αριθμό των συμμετεχόντων και τον πίνακα:


Aριθμός συμμετεχόντων

Not Handicap race

Yes Handicap race

1 - 4

Μόνο νίκη

Μόνο νίκη

5 - 7

¼ odds , for Place 1,2

¼ odds , for Place 1,2

8 - 11

1/5 odds , for place 1,2,3

1/5 odds , for place 1,2,3

12 - 15

1/5 odds , for place 1,2,3

¼ odds , for place 1,2,3

16 +

1/5 odds , for place 1,2,3

¼ odds , for place 1,2,3,4
Ο αριθμός των συμμετεχόντων που υπόκεινται στις εντολές εκκίνησης, θα είναι ο αριθμός ο οποίος θα καθορίσει τους κανονισμούς each-way για τους μη μακροπρόθεσμους αγώνες.
Εάν η μη συμμετέχοντες (non-runners) φτάσουν τον αγώνα σε λιγότερους από πέντε συμμετέχοντες, τα τοποθετημένα χρήματα πηγαίνουν στο νικητή.
Κάποιες κούρσες μπορούν να έχουν αυξημένη απόδοση και διατηρούμε το δικαίωμα να προσφέρουμε διαφορετικές αποδόσεις.

Dead Heats
Όταν ένα ''dead heat'' παρουσιάζεται στην πρώτη θέση, τα χρήματα που έχουν τοποθετηθεί υπέρ της νικητήριας επιλογής, θα διαιρούνται με τον αριθμό των νικητών. Προσμετράται ολόκληρη η απόδοση, αφαιρώντας το μειωμένο ποντάρισμα. Το ποντάρισμα που υπολείπεται χάνεται. Στην περίπτωση που ένα στοίχημα each-way περιλαμβάνει την επιλογή νικητή dead heat, το κερδισμένο μέρος του δελτίου διευθετείται όπως την παραπάνω περίπτωση και το υπόλοιπο μέρος θα διευθετείται πλήρως σύμφωνα με τους σχετικούς όρους. Στην περίπτωση που το dead heat περιλαμβάνει περισσότερες επιλογές και αποτελέσματα από τα χορηγηθέντα, όλα τα στοιχήματα χωρίζονται όπως στις παραπάνω περιπτώσεις και θα διευθετούνται με βάση τους σχετικούς όρους.

Αnte post
Τα μακροπρόθεσμα στοιχήματα θα είναι διαθέσιμα για εσάς, πάνω από 48 ώρες πριν την έναρξη της κούρρσας. Τα στοιχήματα σε άλογα που δεν συμμετέχουν (non - runner) θα θεωρούνται χαμένα, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τους κανονισμούς. Τα μακροπρόθεσμα γεγονότα μπορεί να ανασταλούν τις ημέρες που πραγματοποιούνται οι αγώνες. Τα μακροπρόθεσμα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση την τιμή και τους ισχύοντες κανονισμούς κατά τη στιγμή που το στοίχημα τοποθετείται. Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί σε λανθασμένες αποδόσεις, τιμές κτλ. εάν αντιληφθούμε ότι πρόκειται για ανθρώπινο λάθος.Αγώνες που αναβάλλονται
Εάν μία κούρσα αναβληθεί αλλά αναγγελθεί η τελική κατάταξη, τότε όλα τα στοιχήματα συνεχίζουν να ισχύουν. Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εάν:
* O αγώνας κριθεί ακυρωμένος
* Η κούρσα εγκαταλειφθεί 
* Οι όροι της κούρσας αλλάξουν 
* Ο τόπος της κούσας αλλάξει
* Η επιφάνεια του αγώνα αλλάξει

Rule 4 Deduction
Το rule 4 deduction θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Price of non-runner at time of withdrawal

Amount deducted from winnings

1/9 or longer odds on

90p in the £

2/11 to 2/17

85p in the £

1/4 to 1/5

80p in the £

3/10 to 2/7

75p in the £

2/5 to 1/3

70p in the £

8/15 to 4/9

65p in the £

8/13 to 4/7

60p in the £

4/5 to 4/6

55p in the £

20/21 to 5/6

50p in the £

Evens to 6/5

45p in the £

5/4 to 6/4

40p in the £

13/8 to 7/4

35p in the £

15/8 to 9/4

30p in the £

5/2 to 3/1

25p in the £

10/3 to 4/1

20p in the £

9/2 to 11/2

15p in the £

6/1 to 9/1

10p in the £

Over 10/1

No deduction

Στην περίπτωση ενός non-runner,η παρακράτηση θα εφαρμόζεται με βάση την απόδοση του non-runner λίγο πριν την απόσυρση.
O κανόνας 4 θα εφαρμόζεται την ημέρα της κούρσας, λιγότερο από 48 ώρες πριν την κούρσα.
Εάν 2 ή περισσότερα άλογα αποσυρθούν, η συνολική παρακράτηση δεν θα υπερβαίνει τα 90p.
Η παρακράτηση 4 (rule 4 deductions) θα εφαρμόζεται σε όλα τα κερδισμένα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν προτού αναγγελθεί ο μη συμμετέχοντας.
Παράδειγμα: οι τιμές είναι διαθέσιμες στις 09:00 π.μ.
Ο πρώτος συμμετέχοντας ανακοινώθηκε στις 10:00 π.μ.
O bookmaker εφαρμόζει τον κανόνισμό της παρακράτησης στις 10:05 π.μ.
Tα κερδισμένα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν μεταξύ 09:00 και 10:05 στις ''σταθερές'' αποδόσεις, θα διευθετούνται με βάση τις τελευταίες αποδόσεις των μη συμμετεχόντων.
Ο δεύτερος μη συμμετέχοντας ανακοινώθηκε στις 11:30 π.μ.
O bookmaker εφαρμόζει τον κανονισμό της παρακράτησης στις 11:35 π.μ.
Τα κερδισμένα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν μεταξύ 09:00 και 11:35 - 2ος κανονισμός 4 θα εφαρμόζεται
Τα κερδισμένα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν μεταξύ 09:00 και 10:05 - 2ος κανονισμός 4 θα εφαρμόζεται αλλά το άθροισμα της παρακράτησης δεν θα ξεπερνά τα 90p.

Reserves
Κάποιες κούρσες περιλαμβάνουν reserves (άλογα αντικατάστασης), τα οποία μπορεί ή όχι, να εμφανίζονται στη λίστα με τις πρόωρες τιμές/ αποδόσεις που προσφέρουμε. Η θέση τερματισμού οποιουδήποτε reseve θα θεωρείται έγκυρη ανεξάρτητα με το αν εμφανίστηκε στην παραπάνω λίστα. Εάν ένα reserve άλογο προσφέρεται με πρόωρη τιμή και στη συνέχεια δεν συμμετάσχει, δεν θα εφαρμόζεται Rule 4 deduction.

Forecasts
Το straight forecast, είναι ένα στοίχημα, που σας δίνει την δυνατότητα να προβλέψετε με ακρίβεια τον 1ο και 2ο νικητή ενός συγκεκριμένου γεγονότος.
Το reserve forecast, είναι ένα στοίχημα, που σας δίνει τη δυνατότητα να προβλέψετε με ακρίβεια τον 1ο και 2ο νικητή σε οποιαδήποτε σειρά για ένα συγκεκριμένο γεγονός.
Το combination forecast, είναι ένα στοίχημα, που σας δίνει την δυνατότητα να επιλέξετε τρείς ή περισσότερες επιλογές ανεξάρτητα με το ποιά θα τερματίσει 1η ή 2η σε ένα συγκεκριμένο γεγονός.
Τα forecasts γίνονται αποδεκτά για όλες τις κούρσες 3 ή παραπάνω ενεργών συμμετοχών και διευθετούνται με βάση SP. Σε κούρσες με λιγότερους από 3 ενεργούς συμμετέχοντες όλα τα forecasts θα θεωρούνται άκυρα. Εάν μία από τις συμμετοχες εμπεριέχει έναν μη συμμετέχοντα, τότε το συνολικό ποντάρισμα θα τοποθετηθεί στην άλλη εναπομείνουσα επιλογή σαν μονό στοίχημα νίκης SP.
Σε δελτία combination forecast, όταν μία επιλογή δεν συμμετάσχει, το συνολικό ποντάρισμα του στοιχήματος θα διαιρείται ισομερώς μεταξύ των πιθανών συνδυασμών forecast, χρησιμοποιώντας όλες τις εναπομείνασες επιλογές και το forecast, συμπεριλαμβανομένων των μη συμμετεχόντων, ως μονά.

Tricasts
Το συγκεκριμένο στοίχημα σας δίνει τη δυνατότητα να ονομάσετε τις τρείς πρώτες επιλογές που θα τερματίσουν στην 1η, 2η και 3η θέση σε μία συγκεκριμένη κούρσα. 
Το combination tricast πληρώνεται με βάση την επίσημη επιστροφή (computer tricast) η οποία έχει οριστεί σε στοίχημα £1.
Τα στοιχήματα tricasts διατίθενται σε όλες τις ιπποδρομίες των 8 ή περισσότερων συμμετεχόντων. 
Εάν μία από τις επιλογές δεν συμμετάσχει στο στοίχημα tricast, το στοίχημα θα διευθετηθεί σαν forecast στις εναπομείνασες επιλογές σύμφωνα με τη σειρά που επιλέχθηκαν.
Εάν δύο ή περισσότερες επιλογές δεν συμμετάσχουν στο στοίχημα tricast, τότε το δελτίο θα διευθετείται σαν μονό στον εναπομείναντα συμμετέχοντα.
Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερα άλογα τερματίσουν μαζί για την 1η, 2ή ή 3η θέση, τότε θα δηλώνονται διαφορετικά μερίσματα και θα πληρώνονται σε κάθε επιτυχημένο tricast. Σε tricast προκαθορισμένης τιμής, οι αποδόσεις θα πληρώνονται με το ποντάρισμα μοιρασμένο, σύμφωνα με τον αριθμό των αλόγων που τερμάτισαν μαζί.
Φαβορί που δεν έχουν υποδειχθεί δεν μπορούν να συμμετέχουν σε στοιχήματα tricast.
Τα tricast είναι αποδεκτά μόνο για μονά στοιχήματα.

Favourites/ Φαβορί
Τα στοιχήματα στο 1ο και 2ο φαβορί, είναι αποδεκτά μόνο για τη νίκη σε αρχική τιμή (SP). Πρόωρες τιμές ή τιμές πίνακα δεν θα προσμετρώνται σε φαβορί που δεν έχουν υποδειχθεί.
Φαβορί είναι το άλογο που προσφέρεται με την χαμηλότερη απόδοση.
Δεύτερο φαβορί είναι το άλογο που προσφέρεται με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη απόδοση.
Αν δύο άλογα έχουν την ίδια απόδοση (η οποία είναι και η χαμηλότερη όλων των υπολοίπων) θεωρούνται εξίσου πρώτα και δεύτερα φαβορί.
Εάν ένα ή περισσότερα συνφαβορί επιλεχθούν, το στοίχημα θα διαιρείται ισομερώς μεταξύ τους και θα πληρώνεται ολόκληρη την απόδοση. 

29. ΒΟΛΕΪ

ΓΕΝΙΚΑ
Εάν ένας αγώνας δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα που αφορούν τη συνολική διάρκεια θα θεωρούνται άκυρα.
Εάν αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής ένός αγώνα, όλα τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί, θα συνεχίσουν να ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα, θα παραμείνει γηπεδούχος. Εάν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα αντιστραφούν, όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν με βάση την αρχική καταχώρηση θα ακυρώνονται.
Αγώνες που έχουν εγκαταλειφθεί ή αναβληθεί θα ακυρώνονται εκτός και εάν προγραμματιστούν και παικτούν την ίδια ημέρομηνία (τοπική ώρα) ή εάν ορίζεται διαφορετικά στους κανονισμούς. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που διαφημίζουμε εσφαλμένη ώρα έναρξης στην ιστοσελίδα μας.

Live Στοίχημα
Εάν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Εάν τα στοιχήματα έχουν τοποθετηθεί σε σετ τα οποία ολοκληρώθηκαν, τα στοιχήματα θεωρούνται έγκυρα. Οι πόντοι προσμετρώνται ανεξάρτητα με το αν έχουν σημειωθεί πριν ή μετά την τοποθέτηση του στοιχήματος.


Νικητής
Προβλέψτε τον νικητή του αγώνα. Χρησιμοποιείται το αποτέλεσμα του καλύτερου στα πέντε σετ. Το χρυσό σετ δεν λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς διευθέτησης.


Χάντικαπ
Προβλέψτε το νικητή του αγώνα σε σετ. Τα στοιχήματα καθορίζονται ανάλογα με τα σετ που συγκεντρώνονται και από τις δύο ομάδες, εφαρμόζοντας το προκαθορισμένο χάντικαπ. Εάν ο αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί ή αλλάξει, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

Over/Under
Προβλέψτε εάν ο αριθμός των σετ που θα παικτούν για να καθοριστεί ο νικητής, θα είναι υψηλότερος ή χαμηλότερος από τον αριθμό που σας δίνεται.


Σκορ Σετ
Προβλέψτε το σετ των σκορ στο τέλος του αγώνα. Εάν ο αριθμός των σετ δεν ολοκληρωθεί ή αλλάξει, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.


Σύνολο Πόντων
Η συγκεκριμένη αγορά είναι παρόμοια με το χάντικαπ και το O/U. Η νίκη/ ήττα εξαρτάται από τον αριθμό των πόντων που έχουν συγκεντρωθεί και από τις δύο ομάδες. Οι πόντοι συγκρίνονται με το χάντικαπ και/ ή το Ο/U που είχει καθοριστεί πριν την έναρξη του αγώνα.


Νικητής 1ου/2ου/3ου/4ου/5ου Σετ
Προβλέψτε τον νικητή του αντίστοιχου σετ.


Χάντικαπ 1ου/2ου/3ου/4ου/5ου Σετ
Προβλέψτε τον νικητή του αντίστοιχου σετ, λαμβάνοντας υπόψη το χάντικαπ πόντων που σας δίνεται.


Over/Under 1ου/2ου/3ου/4ου/5ου Σετ
Προβλέψτε εάν το σύνολο των πόντων που θα σημειωθεί και από τις δύο ομάδες στο αντίστοιχο σετ θα είναι υψηλότερο (over) ή χαμηλότερο (under) από τον αριθμό που σας δίνεται.


Μονά/Ζυγά αγώνα, μονά/ζυγά 1ου/2ου/3ου/4ου/5ου Σετ
Προβλέψτε εάν το σύνολο των πόντων που θα σημειωθούν και από τις δύο ομάδες στον αγώνα ή στο συγκεκριμένο σετ θα είναι μονός ή ζυγός αριθμός.


Περιθώριο Νίκης 1ου/2ου/3ου/4ου/5ου Σετ
Προβλέψτε με πόσους πόντους διαφορά θα κερδίσει το σχετικό σετ η προκαθορισμένη ομάδα.


Ακριβές σκορ 1ου/2ου/3ου/4ου/5ου Σετ
Προβλέψτε το ακριβές σκορ (σε πόντους) για το αντίστοιχο σετ.


Συνολικοί πόντοι ομάδας
Προβλέψτε εάν οι πόντοι που θα σημειωθούν στον αγώνα από την αντίστοιχη ομάδα, θα είναι περισσότεροι ή λιγότεροι από τον αριθμό που σας δίνεται. 


Νικητής διοργάνωσης- Outright
Προβλέψτε τον νικητή του σχετικού πρωταθλήματος ή διοργάνωσης. Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση την τελική κατάταξη, μετά τα play offs, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά από τους κανονισμούς.

Νικητής Ομίλου/ γκρουπΤα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση την κατάταξη στην τελική θέση του ομίλου.

 

30. Other Sports/ Αλλα αθλήματα

ΓΕΝΙΚΑ
Όλα τα παιχνίδια θα πρέπει να ξεκινούν την προγραμματισμένη ημερομηνία (τοπική ώρα), για να θεωρούνται έγκυρα τα στοιχήματα.
Παιχνίδια που εγκαταλείφθηκαν ή αναβλήθηκαν θα θεωρούνται άκυρα εκτός και αν οριστούν και παιχτούν την ίδια ημερομηνία (τοπική ώρα) ή εάν ορίζεται διαφορετικά από τους κανονισμούς. Εξαίρεση αποτελεί εάν διαφημίζουμε λάθος ώρα έναρξης στην ιστοσελίδα μας.

Εάν ένας αγώνας πραγματοποιηθεί νωρίτερα από τη την ημερομηνία ή την ώρα που έχει ανακοινωθεί, όλα τα στοιχήματα θα συνεχίσουν να ισχύουν με την προϋπόθεση ότι τοποθετήθηκαν πριν την αναθεωρημένη ώρα έναρξης.

Εάν αλλάξει η έδρα ενός αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τους κανονισμούς.
Στις αγορές διπλής επιλογής (2-way) ισχύουν οι κανόνες επιστροφής πονταρίσματος. Το ποντάρισμα σε μονά στοιχήματα θα επιστρέφεται, το ποντάρισμα σε πολλαπλά/ παρολί θα αντιμετωπίζεται ως μη συμμετοχή. 

Στους Ολυμπιακούς αγώνες ισχύουν τα παρακάτω:
* Η θέση στο βάθρο θα καθορίζει την διευθέτηση των στοιχημάτων.
*Οποιοσδήποτε μεταγενέστερος αποκλεισμός ή έφεση δεν θα επηρεάζει τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Μπάντμιντον
Σε περίπτωση που κάποιος από τους προκαθορισμένους συμμετέχοντες σε έναν αγώνα αλλάξει προτού την έναρξη του, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.
Εάν ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.


Beach Volley
Σε περίπτωση που κάποιος από τους προκαθορισμένους συμμετέχοντες σε έναν αγώνα αλλάξει προτού την έναρξη του, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.
Εάν ένας αγώνας ξεκινήσει και δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

Floorball
Όλοι οι αγώνες θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα στο τέλος του κανονικού χρόνου. Η παράταση δεν προσμετράται.
Εάν αλλάξει η έδρα ενός αγώνα, τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί πριν την αλλαγή, θα θεωρούνται έγκυρα με την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα παραμένει ως έχει.
Αν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα αντιστραφούν, τότε όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν με βάση την αρχική καταχώρηση θα θεωρούνται άκυρα.


Futsal
Όλες οι αγορές θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα στο τέλος του κανονικού χρόνου, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά.
Η κανονική περίοδος πρέπει να ολοκληρωθεί για να θεωρούνται έγκυρα τα στοιχήματα, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά.

Hockey
Εάν το γεγονός πραγματοποιηθεί σε διαφορετικό χώρο από αυτόν που είχε εξαρχής ανακοινωθεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται και το ποντάρισμα θα επιστρέφεται.
Όλες οι αποδόσεις βασίζονται στο τέλος της κανονικής διάρκειας (70') εκτός και εάν ορίζεται διαφορερικά. Τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το τέλος της κανονικής διάρκειας (70') συμπεριλαμβανομένων τυχόν καθυστερήσεων ή διακοπής χρόνου. Το σύνολο της κανονικής διάρκειας δεν συμπεριλαμβάνει παράταση ή χρόνο πέναλτι. 
Κάθε αγώνας που εγκαταλειφθεί πριν την ολοκλήρωση 70' παιχνιδιού, θα θεωρείται άκυρος εκτός και αν προγραμματιστεί και πραγματοποιηθεί την ίδια ημέρα.
Εάν αλλάξη ο τόπος διεξαγωγής οποιουδήποτε αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

Πινγκ Πονγκ
Σε περίπτωση που κάποιος από τους προκαθορισμένους συμμετέχοντες σε έναν αγώνα αλλάξη πριν την έναρξη του αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

Υδατοσφαίριση 
Όλοι οι αγώνες θα διευθετούνται με βάση την κανονική περίοδο, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά.
Η κανονική διάρκεια του αγώνα θα πρέπει να ολοκληρωθεί για να θεωρούνται έγκυρα τα στοιχήματα, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά.
Σε περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.

Στίβος
Για τα στοιχήματα που αφορούν τελικό νικητή - όλα τα στοιχήματα θεωρούνται έγκυρα εκτός από αυτά που τοποθετήθηκαν στους συμμετέχοντες που δεν διαγωνίστηκαν στον πρώτο γύρο/ προκριματικά.

Καγιακ
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να περάσουν τη γραμμή εκκίνησης για να θεωρούνται τα δελτία έγκυρα. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Ενόργανη
Οι συμμετέχοντες πρέπει να ξεκινήσουν έναν γύρο για να θεωρούνται έγκυρα τα στοιχήματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Σκοποβολή
Οι συμμετέχοντες πρέπει να ξεκινήσουν έναν γύρο για να θεωρούνται έγκυρα τα στοιχήματα. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Κολύμβηση
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να περάσουν τη γραμμή εκκίνησης για να θεωρούνται τα δελτία έγκυρα. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.


Τρίαθλο 
Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να περάσουν τη γραμμή εκκίνησης για να θεωρούνται τα δελτία έγκυρα. Σε κάθε άλλη περίπτωση τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.


Κωπηλασία
Σε περίπτωση που μία κούρσα ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.


Φούτμπολ Αυστραλίας
Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται συμπεριλαμβανομένης της παράτασης, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά. Για να ισχύουν τα στοιχήματα, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η κανονική διάρκεια του αγώνα, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά.


Εάν αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής ενός αγώνα, όλα τα στοιχήματα που έχουν τοποθετηθεί πριν την αλλαγή, θα ισχύουν με την προϋπόθεση η γηπεδούχος ομάδα να παραμείνει ως έχει. Αν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα αντιστραφούν, όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν με βάση την αρχική καταχώρηση, θα θεωρούνται άκυρα. 

Speedway
Εάν ένας αγώνας αναβληθεί πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία/ ώρα έναρξης, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα εκτός και αν προγραμματιστεί μέσα σε 24 ώρες.
Όλες οι αγορές θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου προκριματικού.


Ποδηλασία
Όλα τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα κατά τη στιγμή απονομής των μεταλλίων. Κάθε αποκλεισμός ή έφεση που οδηγεί σε αλλαγή των αποτελεσμάτων μετά την απονομή των μεταλλίων, δεν θα επηρεάζει το αποτέλεσμα. Όσα στοιχήματα αφορούν παίκτες οι οποίοι δεν ξεκινούν το συγκεκριμένο αγώνα, θα ακυρώνονται.

Νικητής Αγώνα/ Σταδίου
Προβλέψτε ποιος θα είναι ο νικητής ενός συγκεκριμένου αγώνα/ σταδίου


Ατομικό/ Ομαδικό Head 2 Head
Προβλέψτε ποιος ποδηλάτης/ ομάδα θα επιτύχει την υψηλότερη θέσηη τερματισμού στον αγώνα. Οι εκάστοτε ποδηλάτες/ ομάδες θα πρέπει να ολοκληρώσουν τον αγώνα, διαφορετικά τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.

Ειδικά στοιχήματα
Προβλέψτε το νικητή μίας ειδικής κατηγορίας στον αγώνα, όπως ''Βασιλιάς των βουνών'', ''Καλύτερος σπρίντερ'', ''Καλύτερος νέος παίκτης'' κ.α. στις οποίες απονέμονται οι αντίστοιχες χρωματιστές φανέλες (κόκκινες, πράσινες, λευκές κτλ).

 

31. ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΑΘΛΗΜΑΤΑ

ΓΕΝΙΚΑ
Όλα τα στοιχήματα διευθετούνται με βάση τα αποτελέσματα της επίσημης διοργανώτριας αρχής των χειμερινών αθλημάτων (ομοσπονδία), σε κάθε περίσταση, ακόμη και εάν δεν διατηρούν όλα τα προγραμματισμένα γεγονότα. Τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα που ανακοινώθηκε μετά την λήξη του εκάστοτε αγώνα. Οποιεσδήποτε μετέπειτα ενστάσεις ή αποκλεισμοί δεν θα επηρεάζουν τη διευθέτηση των στοιχημάτων.

Όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εάν ένας αγώνας δεν πραγματοποιηθεί όπως ήταν προγραμματισμένος, εκτός και εάν ακυρώθηκε λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση εσφαλμένης ώρας στην ιστοσελίδα μας. Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί ή διακοπεί και δεν πραγματοποιηθεί εντός των επόμενων 36 ωρών (τοπική ώρα) και στο ίδιο έδαφος (πίστα), όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα. Ισχύουν κανονισμοί dead heat.


Outright
Προβλέψτε ποιος θα είναι ο νικητής του σταδίου, κούρσας (θα διευκρινίζεται στο όνομα του τελικού νικητή). Εάν ο συμμετέχοντας δεν ξεκινήσει τον αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.


Θέση Βάθρου
Προβλέψτε εάν ένας συμμετέχοντας θα ανέβει στο βάθρο (1η, 2η ή 3η θέση). Εάν ο συμμετέχοντας δεν ξεκινήσει τον αγώνα, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα.


Head to head/ Νικητής συνολικής διάρκειας
Και οι δύο συμμετέχοντες θα πρέπει να ξεκινήσουν την κούρσα για να ισχύουν τα στοιχήματα. Εάν κανένας από τους δύο δεν τερματίσει, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται, εκτός και εάν το γεγονός είναι πολυσταδιακό. Σε αυτή τη περίπτωση ο παίκτης που θα φτάσει σε υψηλότερο στάδιο, θα θεωρείται νικητής. Για παράδειγμα, εάν ο παίκτης Α αποσυρθεί ή αποκλειστεί στον 1ο γύρο και ο παίκτης Β τερματίσει στον 1ο γύρο, ο παίκτης Β είναι ο νικητής. Εάν και οι δύο παίκτες αποσυρθούν ή αποκλειστούν στον ίδιο γύρο, τα στοιχήματα θα ακυρώνονται.Netball

ΓΕΝΙΚΑ
Στην περίπτωση που ένας αγώνας ξεκινήσει αλλά δεν ολοκληρωθεί, όλα τα στοιχήματα θα ακυρώνονται εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά στους κανονισμούς. Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση το αποτέλεσμα της κανονικής διάρκειας, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά από τους κανονισμούς.
Εάν αλλάξει ο τόπος διεξαγωγής ενός αγώνα, όλα τα ήδη τοποθετημένα δελτία θα συνεχίσουν να ισχύουν με την προϋπόθεση ότι η γηπεδούχος ομάδα, παραμείνει ως έχει. Εάν η γηπεδούχος και η φιλοξενούμενη ομάδα αντιστραφούν, όλα τα τοποθετημένα στοιχήματα με βάση την αρχική καταχώρηση θα ακυρώνονται.

Εάν ένας αγώνας εγκαταλειφθεί ή διακοπεί για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα θεωρούνται άκυρα, εκτός και εάν επανακαθοριστεί για την ίδια ημέρα ή εάν ορίζεται διαφορετικά από τους κανονισμούς. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση που διαφημίζουμε εσφαλμένη ώρα στην ιστοσελίδα μας.
Εάν μία αγορά προσφέρεται διπλής επιλογής (2 way) και λήξει ισοπαλία, ισχύουν οι κανονισμοί επιστροφής πονταρίσματος.Outright
Προβλέψτε το νικητή ενός πρωταθλήματος/ τουρνουά. Όλα τα στοιχήματα θα διευθετούνται με βάση την τελική κατάταξη, συμπεριλαμβανομένων play offs, εκτός και εάν ορίζεται διαφορετικά.Money Line
Προβλέψτε το νικητή

1- Νίκη γηπεδούχου
Χ - Ισοπαλία
3 - Νίκη φιλοξενούμενηςSpread
Προβλέψτε το νικητή, με βάση το χάντικαπ που σας δίνεται.Over/ Under
Προβλέψτε εάν οι πόντοι που θα σημειωθούν και από τις δύο ομάδες, είναι υψηλότεροι ή χαμηλότεροι από τον αριθμό που σας δίνεται.1ο/ 2ο ημίχρονο
Τα στοιχήματα ( money line, spread, O/U) που αφορούν ημίχρονα, διευθετούνται με βάση το ανάλογο ημίχρονο. Κάθε σχετικό ημίχρονο θα πρέπει να ολοκληρώνεται για να θεωρείται έγκυρο ένα στοίχημα, εκτός και εάν έχει οριστεί διαφορετικά. Εάν ένας αγώνας διακοπεί στο 2ο ημίχρονο, τα στοιχήματα 1ου ημιχρόνου θα διευθετούνται, ενώ όλα τα άλλα θα ακυρώνονται.


1st/2nd/3rd/4th Quarter
Τα στοιχήματα ( money line, spread, O/U) που αφορούν τέταρτα, διευθετούνται με βάση το ανάλογο τέταρτο. Κάθε σχετικό τέταρτο θα πρέπει να ολοκληρώνεται για να θεωρείται έγκυρο ένα στοίχημα, εκτός και εάν έχει οριστεί διαφορετικά. Εάν ένας αγώνας διακοπεί - τα στοιχήματα από τέταρτα που έχουν ολοκληρωθεί, διευθετούνται κανονικά ενώ όλα τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε τέταρτα που δεν ξεκίνησαν, θα ακυρώνονται. Για παράδειγμα, ένας αγώνας διεκόπει στο 3ο τέταρτo:

* Τα στοιχήματα που αφορούν το 1ο και 2ο τέταρτο θεωρούνται έγκυρα
* Εάν υπάρχουν Ο/U στο 3ο τέταρτο που μπορούν να διευθετηθούν, θα διευθετούνται
* Όλα τα άλλα στοιχήματα θα ακυρώνονται

E-SPORTS

Γενικοί όροι
Η διευθέτηση γίνεται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα όπως αυτό δηλώνεται από το αρμόδιο διοικητικό όργανο του συγκεκριμένου πρωταθλήματος. 
Αν ένας αγώνας δεν διεξαχθεί ή αναβληθεί, τα στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε αυτόν θα είναι άκυρα, εκτός αν ο αγώνας διεξαχθεί εντός 48 ωρών από την αρχικά προγραμματισμένη ώρα έναρξης ή ένα νέο γεγονός δημιουργηθεί αν είναι αυτό απαραίτητο. 
Αν ένας παίκτης ή μία ομάδα παίζει με ψευδώνυμο ή με διαφορετικό λογαριασμό από τον οποίο αγωνίζεται πάντα, τότε τα στοιχήματα εξακολουθούν να ισχύουν εκτός αν είναι αποδεδειγμένο και σαφές ότι δεν πρόκειται για τον παίκτη ή την ομάδα που θα έπρεπε να παίξει κανονικά στον αγώνα. 
Αν ένας παίκτης / ομάδα πάρει τη νίκη πριν ο αγώνας ξεκινήσει για οποιονδήποτε λόγο τότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν. 
Αν ένας αγώνας στο Counter Strike: Global Offensive οδηγηθεί σε παράταση χρόνου, το αποτέλεσμα μετά την παράταση θα χρησιμοποιηθεί για τους σκοπούς της διευθέτησης του αγώνα.  

Τελικός νικητής
Η κατηγορία του τελικού νικητή αφορά την πρόβλεψη του παίκτης ή της ομάδας που θα κερδίσει τον αγώνα (χάρτη ή γύρο αν ορίζεται από την αρχή). Αν ένας αγώνας, χάρτης ή γύρος αρχίσει αλλά δεν ολοκληρωθεί τότε όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν. Εξαίρεση αποτελεί αν ένας παίκτης αποκλειστεί, σε αυτή την περίπτωση ορίζεται ως νικητής ο παίκτης/ ομάδα στον οποίο θα απονεμηθεί η νίκη από την επίσημη αρχή του πρωταθλήματος. Σε περίπτωση που αλλάξουν οι προγραμματισμένοι γύροι ή χάρτες ενός αγώνα τότε όλα τα στοιχήματα εξακολουθούν να θεωρούνται έγκυρα.  

Χάντικαπ και over/under
Το χάντικαπ είναι ένας τρόπος να γίνουν οι αποδόσεις πιο ανταγωνιστικές δίνοντας στο αουτσάιντερ ένα πλεονέκτημα. Οι αγορές αυτές προσδιορίζονται βάσει του είδους του παιχνιδιού και το πως αυτό εξελίσσεται. Στο Starcraft και στο Dota το χάντικαπ ορίζεται σε χάρτες, στο Counter Strike σε γύρους κτλ.  Η διευθέτηση βασίζεται στο τελικό σκορ (χάρτες ή γύροι που νικάει η κάθε ομάδα) με το χάντικαπ να προστίθεται σε αυτό. 
Το over/under ή το συνολικό στοίχημα είναι η πρόβλεψη για το αν θα χρειαστούν περισσότεροι (over) ή λιγότεροι (under) χάρτες/ γύροι από τους καθορισμένους προκειμένου να προκύψει ο νικητής. Εάν ο αγώνας δεν ολοκληρωθεί για οποιονδήποτε λόγο ή ο προγραμματισμένος αριθμός χαρτών/γύρων αλλάξει μετά την προσφορά της αγοράς, τότε τα στοιχήματα για το χάντικαπ και το over/under θα είναι άκυρα. 

Live
Αν ένας αγώνας επαναληφθεί λόγω ισοπαλίας ή αποσύνδεσης παίκτη, όλα τα στοιχήματα θα ακυρωθούν. Ο επαναληπτικός αγώνας θεωρείται ως ξεχωριστό ζωντανό γεγονός.

Cash-Out  Όροι

1. Οι Όροι του Cash-Out  είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τους Γενικούς Όρους & Προϋποθέσεις, των οποίων αποτελούν μέρος και αποδοχή αυτών των Cash-Out  Όρων αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή λογαριασμού. Όποιοι όροι χρησιμοποιούνται στο παρόν κείμενο και δεν ερμηνέυονται, καθορίζονται στους  Όρους και Προϋποθέσεις.
2. Το Cash-Out είναι διαθέσιμο για τα  προγραμματισμένα και Live γεγονότα και εφαρμόζεται στα μονα και παρολί στοιχήματα, εκτός των Συστημάτων.
3. To Cash-Out δεν είναι διαθέσιμο στα στοιχήματα Forecast/Tricast.
4. Το Cash-Out δεν είναι διαθέσιμο για παρολί δελτία που έχουν τοποθετηθεί σαν μέρος συστημάτων, μέσω του Combo-tab.
5. Δε μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία Cash-Out θα είναι διαθέσιμη για μια συγκεκριμένη αγορά ή πελάτη. Ο χειριστής διατηρεί το δικαίωμα κατα τη διακριτική του ευχέρεια να απενεργοποιήσει την υπηρεσία Cash-Out οποιαδήποτε στιγμή.
6. Οι προσφορές/τιμές Cash-Out είναι διαθέσιμες μόνο για  ένα συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Όποιες αλλαγές προκύψουν στην τιμή ή την αγορά σε αυτό το χρόνο, μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα να υπάρξει μια νέα τιμή/προσφορά Cash-Out ή να διακοπεί/αφαιρεθεί η υπηρεσία(Cash-Out).
7. Τα στοιχήματα που γίνονται Cash-Out θα θεωρούνται και θα φαίνονται ως διευθετημένα. Το τελικό αποτέλεσμα της αγοράς, δε συσχετιζεται με τη διευθέτηση του στοιχήματος.
8. α) Για οποιοδήποτε ποσό προσφοράς-bonus,επιστροφή στοιχήματος κτλ- τα δελτία που γίνονται cash out δεν υπολογίζονται στον απαιτούμενο τζίρο της προσφοράς. 
β) Για οποιοδήποτε ποσό κατάθεσης, είτε συμμετέχει είτε όχι σε κάποια προσφορά, δελτία που θα γίνονται cash out σε απόδοση μικρότερη του 1,20 δεν θα υπολογίζονται. 
9. Στα στοιχήματα που τοποθετούνται μέσω free bet δεν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία cash-out.

 

Δεν έχετε συμπληρώσει το username ή το password

×

Δεν είστε συνδεδεμένος χρήστης.

Δεν έχετε κάνει login. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την υπηρεσία θα πρέπει να έχετε κάνει login.

Κλείσιμο

×

×

Δεν είστε συνδεδεμένος χρήστης.

Δεν έχετε κάνει login. Για να δείτε τις προσφορές θα πρέπει να κάνετε login.

Κλείσιμο